Forskere burde have fulgt 'dumhedsregel'

Rapport om, at der ikke findes social kontrol i muslimske miljøer er 'udtryk for den fascinerende type af idioti, der kræver en meget lang uddannelse at fremelske,' skriver Leif Donbæk. Foto: AP
Rapport om, at der ikke findes social kontrol i muslimske miljøer er 'udtryk for den fascinerende type af idioti, der kræver en meget lang uddannelse at fremelske,' skriver Leif Donbæk. Foto: AP

Leif Donbæk, jurist, medlem af SF, skriver om politik, samfund og retsstof.

For lidt tid siden udkom der en rapport om social kontrol i muslimske miljøer, som i grove træk åbenbart konkluderer, at der nærmest ikke finder social kontrol sted i muslimske miljøer, og at ære ikke er et problem i miljøer med rødder i Mellemøsten. Ikke overraskende gav det en række reaktioner fra praktikere, politikere og professionelle kværulanter med erfaringer fra området, som undertegnede.

Rapporten var ironisk nok finansieret ved, at Inger Støjberg gav penge til en fordomsfri undersøgelse af social kontrol. Det fik åbenbart forskerne til lave en række interviews primært med mænd, stærkt religiøse kvinder og imamer i boligområderne. Og de forklarede alle sjovt nok, at der ikke finder social kontrol sted. Dertil så mente forskerne, at det ville hjælpe kvinderne i boligområderne noget mere, hvis de nu bare lærte mere arabisk og studerede koranen noget mere.

Alt i alt så er det udtryk for den fascinerende type af idioti, der kræver en meget lang uddannelse  at fremelske. Den type af idioti, der kræver, at man bruger det meste af sit liv i et ekkokammer uden anderledes tænkende i nærheden. For det er den type af tankegang, der ikke ville overleve 20 sekunder efter at være blevet ytret højt i en frokoststue på en normal arbejdsplads, hvor der var den holdningsmæssige diversitet, der kommer af, at man ansætter efter kompetence og ikke politisk overbevisning.

Rapporten minder mig om noget af det vigtigste, som jeg et semester om året forsøger at lære mine studerende ude på juridisk fakultet på Københavns Universitet: Når de finder juraen kompleks og afvejningerne svære, så plejer jeg at sige til dem, at de skal udføre en to-ledet test for at prøve deres analyse af, inden de sender opgaven ind.

For emner, som handler om den nære virkelighed og samfundet, synes oftest være 'sund fornuft' for de fleste, så testen er, at de skal forklare problemet og deres foreslåede løsning for deres mor, kæreste, kammerat eller en anden, som ingen juridisk forståelse har, og dernæst skal de notere sig, om det, de siger, lyder åndsvagt for enhver normalt begavet person over 7 år.

Hvis det er tilfældet, er løsningen og analysen formodentligt forkert.

Ligeså kunne man ønske, at de forskere, der har skrevet rapporten, fremadrettet ville gøre. Altså, hvis alle der arbejder med området siger, at der er social kontrol, hvis en oplistning af metoden og resultaterne for et normaltbegavet 7 årigt barn, får barnet til at vrænge i foragt over idiotien i metoden, ja, hvis det turde være åbenlyst for de fleste, at resultatet er forkert, ja, så er det nok forkert.

Jeg kalder det dumhedsreglen. Den statuerer, at hvis det, du når frem til, lyder idiotisk, så har du formodentligt misforstået noget. Flere forskere kunne med fordel anvende reglen.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
24 kommentarer
Vis kommentarer