Hvorfor må embedsmænd ustraffet lyve og bedrage?

Justitsminister Nick Hækkerup holder pressemøde om telelogningssagen og siger, at der ikke vil ske fyringer. Leif Donbæk vil gerne vide, hvorfor embedsmænd ikke skal straffes, hvis de med forsæt bedrager domstole og folketing. Foto: Finn Frandsen
Justitsminister Nick Hækkerup holder pressemøde om telelogningssagen og siger, at der ikke vil ske fyringer. Leif Donbæk vil gerne vide, hvorfor embedsmænd ikke skal straffes, hvis de med forsæt bedrager domstole og folketing. Foto: Finn Frandsen

Leif Donbæk, jurist, medlem af SF, skriver om politik, samfund og retsstof.

Det startede med operation Nordlys, der var den store Christianiasag.

Her kom det frem, at en senioranklager havde konspireret med politividner. Og med det formål, at udøve en dansk variant af 'Dirty Harry retfærdighed', hvor myndigheden ved bedst, og domstolene blot er et irriterende intermezzo.' Og såfremt der er en risiko for at de 'dømmer forkert', så må forstandige folk tage deres forbehold.

Anklagemyndigheden og Justitsministeriet har i noget tid skrantet. Ikke blot er man bagud med arbejdet. Man har tillige -  sagt på en pæn underspillet facon - pådraget sig sager, der må siges at lægge i spændet fra direkte tjenesteforsømmelser gående til straffelovsovertrædelser, alt efter iagttagerens temperament.

Der har været flere sager, men Nordlys er potentielt den største skandale i anklagemyndighedens historie – altså indtil at telelogningssagen meldte sin ankomst.

For nytilkomne er sagen kort fortalt, at man i årevis satte mennesker i fængsel baseret på teleoplysninger, der har vist sig at være helt uegnede til formålet. Den slags bagateller - altså at beviset var værdiløst - besværede man dog ikke retterne eller politikerne med. Det ville jo give den dømmende og lovgivende magt indflydelse på straffeprocessen. Og det ser ud til, at det for enhver pris skulle undgås.

Jeg er stolt over at bo i et land, hvor vi tager den slags seriøst. Over at bo i et land, hvor vi løslader bandekrigere til gaden og krigen, hvis beviset ikke holder. Et land, der tager retssikkerhed seriøst – hvor svært det end må være.

Det skuffer mig derimod dybt at bo i et land, hvor de ansvarlige for disse forseelser, altså de, der er skyld i at vi nu har bandekrigere på gaden, der formodentligt burde være bag tremmer, formodentligt slipper med en indskærpelse. Det skuffer mig, at en erfaren senioranklager bevidst kan manipulere Retten og slippe med en ganske kort dom.

Det skuffer mig, at vi har bygget et system, hvor nogle er urørlige, hvor de, der er betroet det største ansvar, også er de, der slipper lettest for grove fejl. Som jeg ser det, burde det være omvendt.

Vi må og skal være bedre. Vi har med tjenestemandsloven givet en række af det offentliges tjenere en uhørt beskyttelse. Det har vi, fordi deres arbejde er grunden for vores samfundstillid, grunden til vores velstand, men vi har glemt, at med store privilegerer kommer også stort ansvar og med stort ansvar bør også komme store konsekvenser, når det med forsæt svigtes.

Forstå mig ret, jeg plæderer ikke for at sende embedsmænd i fængsel for fejl og mangler. Nej, jeg snakker om at sende dem i fængsel, når de med forsæt bedrager domstolene, ministeren og Folketinget.

Som jeg anskuer det, er det markant værre forbrydelser end eksempelvis megen narkotikakriminalitet eller formuekriminalitet, fordi det angriber selve fundamentet for vores samfund, og at der tages så let på dette, er den sande skandale.

Derfor kære politikere, det er på tide, at i som stand gør op med jer selv, om vi som samfund kan leve med, at de højst betroede, de mest privilegerede, de af folkets tjenere med mest ansvar, også skal være de, der slipper lettest, når de med forsæt besviger dette ansvar.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
31 kommentarer
Vis kommentarer