IS-krigere bør afprøves i retten

Da Islamisk Stat var på fremmarch i Syrien. Foto: AP
Da Islamisk Stat var på fremmarch i Syrien. Foto: AP

Leif Donbæk, jurist, medlem af SF, skriver om politik, samfund og retsstof.

Vi har et problem. Endda et ret stort et af slagsen.

Efter Donald Trumps tilbagetrækning fra Syrien risikerer vi at blive tilflugtsland for krigere fra Islamisk stat. Nogle kan vi ikke slippe udenom. Vores egne statsborgere må vi tage. Men hvad med de, der har et dobbelt statsborgerskab, hvor vi kan fratage dem deres statsborgerskab uden at skabe statsløse?

Ja, hvordan er logikken?Jo, lad os begynde ved begyndelsen.

Ethvert lands politikere har, før deres ansvar for andre lande, et ansvar for borgerne i eget land. Det kan forekomme uretfærdigt, at nogle på den måde sættes før andre alene på baggrund af, hvor de er født, men i praksis er det umuligt at gøre det på anden vis.

Derfor bliver det også automatisk diskrimination, hvis nogle statsborgere får frataget deres statsborgerskab, og nogle ikke gør.

Men nogle gange må man sætte landets ve og vel først, og vi kan ikke leve med at få flere af Islamisk Stats krigere til Danmark end højst nødvendigt.

Er det uretfærdigt mod det 'andet' land? - Ja, men vi kommer ikke udenom, at vi først må skabe et trygt land her, før vi kan hjælpe andetsteds, og derfor må vi gøre, hvad vi kan.

Er det diskriminerende overfor de med dobbelt statsborgerskab? Ja, men har man ret til et statsborgerskab, hvis man aktivt begår forræderi mod alt, hvad en demokratisk stat står for? 

Den onde tanke bør vi ikke straffe, og som regel heller ikke det onde ord, men den onde handling. Den skal og må vi straffe, og det forekommer svært for mig at se, hvorforet f ællesskab skal føle sig forpligtiget på de, der forråder fællesskabet.

Derfor er det positivt, at regeringen nu tager skridt til at handle, og som jeg forstår det, også giver mulighed for, at de, der fratages statsborgerskabet, har mulighed for at få det prøvet ved en domstol. At de har mulighed for at få testet og bevist deres uskyld eller få stadfæstet deres skyld.

For sådan handler en stærk og demokratisk stat, den handler, men laver også rum til at få prøvet sit skøn.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
113 kommentarer
Vis kommentarer