Når Djævlen bli'r gammel, går hun i kloster

Ret beset er det vel ikke forkert at betegne Pia Kjærsgaard og Lars Aslan Rasmussen som nyttige idioter for Hizb-ut-Tahrir, begrunder Leif Donbæk. Foto: Jens Dresling
Ret beset er det vel ikke forkert at betegne Pia Kjærsgaard og Lars Aslan Rasmussen som nyttige idioter for Hizb-ut-Tahrir, begrunder Leif Donbæk. Foto: Jens Dresling

Leif Donbæk, jurist, medlem af SF, skriver om politik, samfund og retsstof.

I disse dage går det stærkt med at indskrænke friheden for anderledes tænkende. Vi overlevede godt nok den kolde krig uden at forbyde kommunismen, vi har tolereret nazister i årevis, ja, man kunne vel nærmest sige, at vi tidligere har haft en fin tradition for med kedelig tolerance at ødelægge fundamentet for enhver ordentlig oprører.

For lad os være ærlige, det er svært at påstå sig undertrykt af en statsmagt, der giver en et hus eller en radiostation.

Men alt dette er nu i fortiden. I dag kan vi nærmest ikke regulere dumme eller onde tanker nok.

Det nyeste er, at Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, er stærkt fortørnet over, at Hizb-ut-Tahrir vil afholde en fredagsbøn på Christiansborg Slotsplads. Hun er især pikeret over den mulige anvendelse af bedetæpper. Og henne i Socialdemokratiet vil Lars Aslan Rasmussen ligeledes forbyde demonstrationen.

Der er noget dybt fascinerende over især Pia Kjærsgaards standpunkt. For det kender vi jo. Vi har ofte før mødt foragten for anderledes tænkendes ret til forsamling. Nærmere bestemt på den yderste venstrefløj, som blev angrebet, når Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti selv afholdt landsmøder før i tiden.

At socialdemokraterne er klar til igen at forbyde nutidens udgave af kommunisterne er måske mindre overraskende, det har de været med til før. Men at Pia Kjærsgaard, der selv gang på gang i gennem årene har måttet tåle forsøg på indskrænkningen af sin forsamlingsfrihed, er så parat til at indskrænke andres, forekommer forkrampet.

På den anden side er det jo således, at når Djævlen bliver gammel, så går hun i kloster. Hun siger ganske vist formelt, at hun ikke vil forbyde det, men alligevel bliver det senere til 'et meget meget stort problem'. Man lugter forbuddets komme.

Måske både Lars Aslan Rasmussen og Pia Kjærsgaard med fordel kunne overveje, at styrken i vores samfund netop er den frie tanke – at den væsentligste forskel på de arabiske lande, hvor Hizb-ut-Tahrir stammer fra og den vestlige verden er, at vi lader holdninger brydes. Også de upopulære. Man får næsten tanken, at begge politikere måske ville trives bedre i de lande, Hizb-ut-Tahrir stammer fra, altså steder, hvor man slipper for sådan at blive konfronteret med anderledes tænkende?

I øvrigt tænker jeg, at den døende forening Hizb-ut-Tahrirs presseafdeling sender en kærlig tanke til begge krænkelses-labile og forbudsparate politikere. Kære Pia og Lars, I har givet dem mere omtale og respekt i de kredse, de fisker i, end nogen anden kunne have gjort.

Ja, ret beset er det vel ikke forkert at betegne Pia Kjærsgaard og Lars Aslan Rasmussen som nyttige idioter for Hizb-ut-Tahrir, om end der måske mere er tale om en nødvendig cyklus, hvor de alle tre vedligeholder hinandens brand?

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
56 kommentarer
Vis kommentarer