To er nu udvist - hvornår er de Danmarks ansvar?

Leif Donbæk, jurist, medlem af SF, skriver om politik, samfund og retsstof.

Her for ganske nyligt blev der afsagt to, ganske markante udvisningsdomme. I begge tilfælde blev der statueret udvisning, og i begge tilfælde var Landsretten nået til et andet resultat.

Der er en del ligheder i dommene, om end der også er store forskelle.

I den ene dom var der tale om en bandeleder, og i den anden var der tale om en Syrienskriger. Den ene havde permanent opholdstilladelse, og den anden havde dansk statsborgerskab (dobbelt statsborgerskab). I begge tilfælde var der tale om en endog meget spinkel tilknytning til udvisningslandet og til gengæld havde begge personer været i Danmark hele deres liv.

Reaktionerne var det ikke sene til at komme, og som altid ved disse sager, var det den gamle traver, der kom i anvendelse: 'Vi (Danmark) opdrog dem, så må vi også tage ansvaret, vi kan ikke tillade os at eksportere vores problemer'.

Det er et gammelkendt standpunkt, som har været fremført siden slut 90’erne, men denne gang stoppede jeg op og tænkte længe og tungt over det, for har det sin rigtighed?

Er det Danmark, der har opdraget de to, er det velfærdssamfundet, der har formet dem? Og hvis vi har fostret deres udvikling, hvorledes er dette hændt? – Jo, lad os se på dem hver for sig.

Den ene har formodentligt gået i folkeskole, det nævnes i hvert fald i dommen. Ikke at der skulle være noget specielt ved hans skoletid, han har ikke yderligere uddannelse, han har aldrig haft et arbejde, og det fremstår ganske klart, at hans største tilknytning til en dansk velfærdsinstitution siden folkeskoletiden har været til fængslet.

Den anden har gået på muslimsk friskole, han har aldrig haft fast tilknytning til arbejdsmarkedet og ellers været på offentlig forsørgelse siden 2011, han er tillige ganske eksplicit omkring, at Islam betyder alt for ham. Hvilket vel i denne kontekst må forstås, som at Danmark betyder ganske lidt for ham. Den ene har været kriminel hele sit voksne liv, den anden er terrorist.

Spørgsmålet er således, om disse to, hvis største og længste tilknytning til den danske stat, må siges at være fængsel for den enes vedkomne og jobcenteret for den anden, reelt er et produkt af Danmark? Eller et produkt af en parallelkultur opstået i et af de boligområder, som nogle kalder ghettoer? Er det med andre ord, dansk kultur eller hjemlandets kultur, der har formet dem mest?

Og endnu mere interessant er det, om man ved sine handlinger kan vise så eftertrykkeligt, at man ikke vil Danmark, at Danmarks ansvar således bortfalder? For mig er svaret på spørgsmålet, efter en del omtanke, ubetinget ja.

Danmark er et fællesskab, men for at være en del af det fællesskab, må man vælge det til. En af de klareste måder, man kan gøre det på, er ved deltage. Og der kan ikke være megen tvivl om, at begge ovenstående typer har brugt deres liv til at vælge Danmark fra. De har fravalgt alle de dele af vores fællesskab, der binder os sammen: Folkeskolen, foreningslivet, skatteindbetalingerne, og jeg kunne forsætte, men det forekommer unødvendigt, for deres handlinger i denne sammenhæng er tordentale.

Og hvis de så med deres handlinger har vist, at de ikke ønsker at være en del af vores fællesskab, så er jeg efter megen omtanke nået frem til, at skider man så eftertrykkeligt i reden, må man også leve med, at de andre beboere i reden sparker en ud.

Det kan vi tillade os, fordi vi har ikke ansvaret for opdragelsen. En opdragelse, der hele deres liv har valgt os fra. Det er et af de steder, hvor individets frie valg træder klarest i karakter. Det er ikke alene Danmark, der har skabt dem. Vi har nok været med, men det meste har de klaret helt og aldeles selv.

Og nej, vi kan desværre ikke gøre det med Jønke og deslige. De har ikke valgt at have dobbelt statsborgerskab. Men der er konsekvenser ved alle valg her i livet, og vælger man fordelene ved dobbelt statsborgerskab, må man også leve med ulemperne. Eksempelvis at man risikerer, at det ene fællesskab giver fem kolde tæer i bagdelen.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
34 kommentarer
Vis kommentarer