Den store forbrydelse i Ry-sagen er...

Manglen på svar runger hult ud over land og rige fra Ry i disse dage.

Men det gør manglen på en anden ting tilsyneladende også. Et fravær af en helt bestemt og afgørende ting, som jeg vil vende tilbage til.

Lad os imidlertid begynde med onsdag i denne uge:

'Ubegribeligt.' 'På et niveau, hvor vi aldrig har set noget lignende’.

Det var Skanderborg borgmester, Jørgen Gaardes, ord om brandattentatet fra Mølleskolen i Ry.

Ellers var der ikke noget at bemærke, måtte man forstå på det uforløsende pressemøde, kommunen holdt, da den angiveligt ville komme med en ’redegørelse’ om de fire etnisk danske 9. klasse elever, der er sigtet for at sætte ild til en jævnaldrende afghanske dreng med en brandbombe.

Pressemødet tjente tilsyneladende kun et formål:

At understrege, at hændelsen ikke kunne være forudset, dermed heller ikke kunne forhindres og følgelig heller ikke kan være skolens eller nogen lokal myndigheds skyld.

En slags operation ’rene hænder’, om man vil.

Vi medier har naturligvis stillet spørgsmål hertil:

Hvordan kan skole og SSP-samarbejde være uforvarede, når redegørelsen selv nævner, at den 16-årige afghanske dreng tidligere er blevet overfaldet af en ældre elev på skolen? Den ældre elev tog så hårdt fat, at kvælertaget blev takseret til 40 dages betinget fængsel.

Samtidig kom det på pressemødet frem, at to af de drenge, der mødtes foran sportshallen den mandag aften, var i et slagsmål seks dage forinden. Slagsmålet førte til, at den ene af de to blev sendt hjem fra skole.

’Der blev i de følgende dage ikke observeret konflikter af betydning for den konkrete episode. Skolen har heller ikke herudover konstateret tegn på en optrapning af konfliktniveauet frem mod episoden,’ står der i redegørelsen.

Men hvordan kunne brandattentatet i det hele taget ske, samtidig med at Mølleskolen har ’haft ekstra opmærksomhed på årgangen i en længere periode’? Hvordan kunne brandattentatet ske, når redegørelsen beskriver skolens indsats i konflikter som både ’omfattende og mangfoldig’?

Ja, hvordan kan det så at sige regne og alle mærker, de bliver våde, men myndighederne melder stadig solskin og erklærer stadig vejen tør?

Spørgsmålene hober sig op i den opsigtsvækkende sag.

Og der har tilsyneladende ikke rigtig været nogen med en oprigtig interesse i at besvare dem.

Det synes dertil stadig uforståeligt, hvorfor grundlovsforhøret fandt sted for lukkede døre. Naturligvis er der et hensyn til både sigtede og offer med særlig vægt på deres alder. Men hvorfor ikke nøjes med navneforbud i en sag med så stor offentlig interesse?

Sagens politiske udløbere tog hurtigt overhånd. Eksempelvis måtte Nye Borgerlige torsdag ekskludere bestyrelsesmedlem Chang Claus Lembirk, der havde skrevet en kommentar på Facebook i gruppen 'Støttegruppe for de 4 danske drenge fra Ry'. En kommentar, der hævdede, at drengene blot ’reagerede mod sindssyge tilstande’ med henvisning til historier om den afghanske drenges angivelige chikane af sine omgivelser.

’De fire drenge er ikke forbrydere,’ hed det.

I øvrigt en udlægning, der løber gennem Facebook, som ellers kun tyfus kan løbe gennem en tredje verdens landsby.

Som det turde fremgå: Vi ved intet med sikkerhed.

Men Lembirk og mange andre mener altså, at der foreligger en undskyldende årsag til brandattentatet. Det samme var en af fire etnisk danske drenges fædre også inde på i et interview med Ekstra Bladet:

’Der har været mange problemer med ham (den afghanske dreng - red.), lige siden han begyndte for tre år siden. Der har været uro. Flere forældre har bedt lærerne om at gøre noget. Jeg har hidset mig op for at få noget til at ske, men lærerne har været konfliktsky over for ham,’ udtalte faderen.

Faderen står, som man vil bemærke, tillige her i direkte modstrid med den redegørelse kommunen er kommet med. Han mener tydeligvis ikke, at der har været en indsats, som både har været ’omfattende og mangfoldig.’

Det interessante i dette forsvar for de fire sigtede drenge, synes ingen dog at have konfronteret hverken ’støttegruppe’ eller folk som faderen med.

For på denne måde kan man vel legitimere al vold? Man kan voldtage en kvinde og slippe for at blive kaldt forbryder, hvis årsagen til voldtægten er, at kvinden har opført sig fuldstændig utilgiveligt forinden.

Man kan i det hele taget slå ihjel med henvisning til, at ens offer begyndte det hele med at være først til at opføre sig dårligt og i øvrigt fortsatte med det, indtil man ikke havde andet valg, at gøre det af med vedkommende. Eksempelvis ved at sætte ham i flammer.

Og det er her nogen måske – jeg gør i hvert fald selv – kommer i tanke om, hvad der ligner den største mangel i Ry-sagen, ja, måske lige frem er sagens egentlige og aller største forbrydelse:

Der er tilsyneladende ikke – og har åbenbart heller ikke på noget tidspunkt været - voksne til stede.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn – dvs. fornavn og efternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn og efternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
kommentarer
Vis kommentarer

Følg Ekstra Bladet

- så giver vi dig noget at tale om

Følg Ekstra Bladet