Manden der 'knepper' kongeriget

Mads Kastrup. Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, skriver om politik, kultur og samfund.

’Vi elsker Danmark,’ råbte de ud af bilens nedrullede vinduer.

To af Levakovic familiens yngre hanner meddelte på denne måde Ekstra Bladets udsendte, at Højesterets dom over familiens overhovede, Gimi, blev modtaget med tilfredshed.

Ironien hang i luften efter bilen, der gled ind i hovedstadens middagstrafik, som var køretøjet, dets passagerer og disses vej i livet en almindelig del af Danmark.

Netop heri ligger vel historien og pointen:

Gimi Levakovic og familien Levakovic er en uafviselig del af Danmark. Den selvudnævnte ’sigøjnerboss’, Gimi, slap som bekendt torsdag for at blive udvist af nationens højeste retsinstans.

Manden, der med egne ord ’knepper hele Korsør’, var udvisningskandidat, fordi han oven i sit utal af domme for grov vold, tvang, tricktyverier med mere også stod tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse og trusler på livet mod en anden romafamilie i Korsør (i hvilken forbindelse 'kneppeudsagnet' faldt).

Men det var ikke nok, ifølge højesteretsdommen, der bl.a. lyder:

’Gimi Levakovic har levet næsten hele sit liv i Danmark (siden han var tre år, red.) og har familiemedlemmer og børn her, og der skal lægges vægt på tilknytningen og hensynet til hans mindreårige børn her i landet, der ikke har forbindelse til deres mor, og som må formodes at ville få væsentligt vanskeligere ved at bevare kontakten til ham efter en udvisning (-)…Der skal endvidere lægges vægt på hans begrænsede tilknytning til Kroatien, hvor han aldrig har været.’

46-årige Gimi er så dansk, at han taler flydende velfærdsdansk.

’Bossen’ forklarede eksempelvis på et tidspunkt Ekstra Bladet, hvorfor mere end 20 medlemmer af familien i alderen over 18 år aldrig har arbejdet, og alle på nær et enkelt, handicappet familiemedlem har begået gentaget kriminalitet, typisk i form af tricktyveri mod svage og ældre, men også hjemmerøverier og bankrøverier.

’Vi har aldrig fået en chance,’ sagde Gimi Levakovic og tilføjede: ’Ja, jeg har lavet kriminalitet, jeg er ærlig og indrømmer det. Men vi er også blevet diskrimineret for at være sigøjnere.’

Idéen om at ens problemer og tilmed ugerninger generelt er nogle andres skyld end ens egen, er måske ikke kun dansk som sådan. Men borgere i velfærdssamfundet byder ofte ind på konceptet i en grad, så man måske fornemmer, hvor Gimi har lært at snakke ansvarsforflygtigelse helt uden accent og med henvisning til abstrakte undskyldninger.

Hos ’sigøjnerbossen’ forekommer dette sprog selvsagt særligt iøjnefaldende.

Christiansborg har hørt det og ved alt om det.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen erklærede straks efter højesteretsdommen, at udvisningsreglerne skal strammes. Samtlige ’tough on crime’ politikere i Danmark (samt dem, der lader som om) meddelte himmelfaldne, at alle relevante ministre skal kaldes i samråd. Integrationsminister, Inger Støjberg, var endda så hurtig, at inden nogen nåede hendes dør, erklærede hun: ’ Det er ikke nogen hemmelighed, at det er lige præcis denne sag, der gør, at jeg senere vil fremlægge et lovforslag, der skal stramme udvisningsreglerne.’

Og så videre og så videre og så videre.

Og det er her, ironien formentlig dukker uomgængeligt op. Det er her Levakovic testen af kongeriget Danmark kommer til at stå sin prøve for alvor.

Det er således ikke sikkert, at Christiansborg kan ændre på juraen, der har fået Højesteret til at gå Gimi Levakovic’ vej. Dommen bygger bl.a. på EU´s opholdsdirektiv, som eksempelvis siger, at der kun kan ske udvisning af EU-borgere i 'ekstraordinære tilfælde', hvis de har opholdt sig i landet i mange år.

Hensynet til ’sigøjnerbossens’ mindreårige børn, ifølge Menneskerettighedskonventionen, synes dertil uomgængeligt. Og en konvention, der udelukkende beskytter dem, der ikke har behov for den, ville vel også være en temmelig overflødig konvention.

Gimi Levakovic iført fuckfingre i medierne sætter muligvis et politisk anvendeligt ansigt på den kriminelle indvandrer. Gimi bøjer Danmark og danske regler til det yderste. Hvormed han tilsyneladende aftvinger systemet at definere grænserne. For såvel udvisningsregler, tvangsfjernelse af børn, samt hvornår elastikken i velfærdsstatens udstrakte sociale kontrakt brister.

Men Gimi Levakovic er nu tillige et ansigt på politisk afmagt.

Hvor dygtigt evner 'bossen' ikke disciplinen at fralægge sig ansvar ved at påberåbe sig at være udsat for strukturel vold? At være udsat for et større og angiveligt mere principielt overgreb, end dem han selv har begået? Og hvor dansk er dette princip ikke? At gøre egne problemer, egen utilfredshed og eget ansvar til nationens, at gøre det til fællesskabets?

Som skrevet tidligere på denne plads: Personligt vil jeg hævde, at Gimi Levakovic ’knepper’ mere end Korsør, hvis jeg har forstået anvendelsen af verbet korrekt.

De to yngre Levakovic ’hanner, der opstemte over Danmarks elskværdighed kørte bort fra Højesteret torsdag, var Gimis voksne søn, Santino samt bossens nevø. Santino nåede tillige inden de to familierepræsentanters opstemte afsked at betro Ekstra Bladets udsendte:

’Nu skal vi integreres.’

Sådan er det jo. Når man ’aldrig har fået en chance’.  

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
86 kommentarer
Vis kommentarer