Når de rige kommer til undsætning

Mads Kastrup. Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, skriver om politik, kultur og samfund.

I udlandet har man ’gated communities’ – beboelsesområder med kontrolleret adgang, hvor privilegerede borgere ikke risikerer at blive forstyrret af mindre privilegerede borgere.

I Danmark har vi Gentofte Kommune.

Det er i disse dage nok en gang en større sag – modsat i mange andre kommuner i landet – at Gentofte skal modtage flygtninge.

Kommunen skal modtage 350 flygtninge over de næste to år. Hvilket åbenbart for nogle borgere svarer til, at døren til helvedes vindfang åbnes og en knitren af fortærrende flammer truer alt af værdi.

Berlingske har med aktindsigt refereret nogle af gentofteborgernes klager – der har været 34 i alt - over at skulle modtage en del af verdens i øjeblikket historisk store antal flygtninge:

’Jeg er på ingen måde racist og selvfølgelig skal vi hjælpe folk i nød (-) Men vi skal også værne om os selv og vores egne værdier. Det er fuldstændig absurd, at vores ellers så dejlige by/kommune nu skal belastes af den utryghed, der uvilkårligt følger med.’

Eller:

’At lægge et flygtningecenter midt i Hellerups hjerte er fuldstændig vanvittigt.’

Det sidste refererer til, at borgmester Hans Toft (C) og kompagni – helt ’uanstændigt’, ifølge Toft selv - er blevet tvunget til at udpege en tidligere skole midt i Hellerup som flygtningecenter.

Ifølge de klagende borgere bør skolens gitterport i så fald holdes lukket fra klokken 22 om aftenen til klokken 07 næste morgen, så man ved, hvor flygtningene befinder sig i de mørke timer, og indvandrerbander ikke pludselig opstår. Vagter er nok også nødvendige, vurderes det.

Det overordnede praktiske problem for Gentofte er, at kommunen indtil for nylig har haft held med at forklæde au pair piger og internationalt ansatte vidensarbejdere som indvandrerkvote. Det er blevet opdaget og justeret. Det afholder bare ikke den konservative borgmester Toft fra at fægte for sig.

’Problemet hos os er at skaffe det antal boliger, der skal til både midlertidigt og permanent,’ forsvarede Toft sig i TV2 .

Hvad tror Hans Toft, problemet er i andre kommuner? At skaffe vandpiber og snabeltyrkersko?

Som integrationsminister Inger Støjberg (V) replicerede til Toft i TV 2, så burde nationens muligvis rigeste kommune ret beset kunne tage nogle flygtninge uden at jamre og vride hænder på denne vis.

’Der er en række kommuner, der er enormt pressede på rigtig mange måder, og de tager altså imod de her flygtninge, uden at man på den her måde kritiserer. Så jeg er helt sikker på, at den opgave her, den skal man nok få løst, også i Gentofte,’ lød det fra Støjberg.

Vi har som antydet været der før. Hans Toft har været urørlig borgmester i Gentofte siden 1993.

I 90’erne foreslog daværende indenrigsminister Birthe Weiss, (S), at kommunen jo kunne åbne en flygtningelejr i Bernstorffsparken ved siden af rådhuset, hvis det kneb med husly. Hans Toft placerede derpå den kommunens flygtningekvote i en bygning mellem Helsingørmotorvejen, Motorringvej 3, Lyngbymotorvejen og en S-togslinje.

Ingen med over 80 kilometer i timen tog således særligt anstød.

I 2001 nægtede kommunen at huse godt 100 flygtninge. Med nogenlunde samme begrundelse som her i 2017.

Der var ikke anvendelige almennyttige boliger i Gentofte, og det vil være vanvittigt at bruge skattekroner på opkøb til formålet med de kvadratmeterpriser, lød det.

Torsdag var dagbladet Politiken på besøg i Gentofte og mødte borgere, der fandt det i sin orden, at kommunen tager sin del af verdens udstødte. Blandt andet den 44-årige Jens Keis Kristensen, der i det lokale blad, Villabyerne, har skrevet et opråb under overskriften ’Kom så Hellerup!’

Jens Keis Kristensen er ked af debatten i anledning af, at den nedlagte internationale skole i skal huse flygtninge.

’Det har betydet, at medierne med Ekstra Bladet i spidsen er begyndt at spille den samme gamle plade om rigmandsghettoen, der ikke kan rumme andre end sig selv. Det er en kliche, jeg ikke kan genkende,’ siger Keis Kristensen til Politiken.

Vi må hertil fremføre, at det oftest er vanskeligt at se sig selv udefra, at klichéer sjældent opstår af ingenting, og tillige spørge Kristensen og Politiken: Hvorfor anråbe Hellerup, hvis alt er, som det bør være?

Man kan sætte pigtråd op omkring Gentofte, opsætte overvågningskameraer og hyre vagter. Og det meste ville sådan set passe med det, man kender fra udenlandske ’gated communities’.

Den slags gør vi bare ikke i Danmark - endnu i hvert fald.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
15 kommentarer
Vis kommentarer