'Derfor skal Dansk Folkeparti ikke have lov at tage Danmark som gidsel'

Mads Kastrup. Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, skriver om politik, kultur og samfund.

Vi ønsker ikke ghettoer i Danmark. Vi ønsker ikke parallelsamfund i Danmark. Vi bryder os ikke om, at nyankomne ikke er som os.

Men hvori består så visdommen i at indføre regler, der udelukkende gælder folk i ghettoen, der udelukkende gælder folk i parallelsamfundene, så det ligefrem sikres, at de ikke er som os?

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, er kommet med syv nye krav på udlændingeområdet.

Essensen er som indledningsvist beskrevet.

Hvis eksempelvis 17-årige Ibrahim går til fodbold i sin lokale klub om aftenen, tvinges han til at stoppe, fordi han modsat de fleste af sine holdkammerater lige pludselig ikke må være ude efter klokken 20 om aftenen, ifølge Henriksen og DF’s nye forordning.

Hvis ikke alle unge henne i ghettoen kan finde ud af det med det frie samfund, så skal ingen unge have ret til det frie samfund henne i ghettoen.

Og hvis nationen skal liberalisere så meget som en femøre i inddrivelsen til statens husholdning, så skal skattelettelsen betales med en stramning i udlændingepolitikken som modydelse.

Fordi i Dansk Folkeparti bekæmper man indædt det liberale samfund. For det liberale samfund indebærer risikoen for, at man eksempelvis lever et liv, hvor man ikke er kristen, eller ikke er kultur-dansk, eller ikke er glad for svin, eller bare vælger at leve et liv, hvor man ikke at har den lokale bondes vagtsomme forhold til fremmede, som kommer ud af skovbrynet:

Man kommer jo ikke derindefra uden at have en pagt med mørke kræfter eller have ’uønsket’ skrevet hen over ryggen i overført betydning.

Således spejler Dansk Folkeparti ofte den fundamentalisme, partiet hævder at bekæmpe. Partiets ghettoregler er et vidnesbyrd om, at man i fundamentalistisk frygt gør vold på vores frihedsrettigheder.

Man kan spørge, om de seneste tiårs debatter om integration har haft det rigtige udgangspunkt. Vi har ment, at den store og nærmest uoverstigelige opgave bestod i at integrere fremmede i Danmark. Men måske er det i virkeligheden omvendt:

Den store og uoverstigelige opgave er vel også at integrere Danmark i det fremmede. At melde nationen ind i verden uden husmandsreserverede forbehold, fodnoter og forstillelse.

Nationen skriger for tiden på højt kvalificeret arbejdskraft, som en brandmand midt i et overophedet inferno råber på vand.

Men vi står oftest med ryggen mod dem, der kommer os til hjælp. Vi viser ingen eller kun sparsom taknemlighed. Og vi forventer ikke blot, at de kommer med vandet i en spand, men tillige at de oveni kan stave til 'spand', selvom der er stumt 'd' i bunden. Ellers er de uønskede.

Det er præcis pointen i Dansk Folkepartis syv nye ghettoforslag. Forslagene med diverse forbud, påbud og krav om massiv overvågning er et koncentrat af DF’s nye udlændingepolitik.

Før i tiden gik Dansk Folkeparti ind for, at alle nyankomne så hurtigt som muligt skulle i arbejde, lære dansk og blive så danske som muligt. Nu går partiet ind for det stik modsatte. Det skal forhindres, at flygtninge og migranter bliver danske.

For ti år siden interviewede jeg Dansk Folkepartis ideologiske fader, indsfødsrets-fundamentalisten Søren Krarup. ’Sejrherren’, hed interviewet, der løb over flere sider i en søndagsavis. Anledningen var DF-politikerens hyldestskrift til sit eget parti og den borgerlige regering, ’Systemskiftet’, om valgsejren i 2001. En valgsejr, hvorefter Dansk Folkeparti som bekendt fik lov at bære sin hjertesag i triumf igennem samfundet, ridende på ryggen af den nye borgerlige regering.

Krarup sagde om ’de politiske korrekte’, der indtil 20. november 2001 havde siddet på ’systemet’:

’Og så denne retorik, de har benyttet sig af. ’En fremmed er ven, du endnu ikke har mødt.’

Det er jo fuldstændig vanvittigt! Ingen vil vel lægge sit liv eller sin ejendom i hænderne på nogen, de slet ikke kender. Men vil man, skulle det være et vidnesbyrd om en særlig smuk karakter. Jeg tror ærligt talt, at man mere end ofte vil komme galt af sted.’

Dertil er der kun i år 2018 at sige: Vi har – ældrebyrden, det faldende befolkningstal, de stigende produktionskrav og verdens dyreste velfærdssamfund taget i betragtning – ikke længere noget valg.

En fremmed er som udgangspunkt en ven, vi fremover skal lægge vort liv i hænderne på. Ellers kommer vi helt sikkert og med fuld statsgaranti ’galt af sted.’ Vi har ikke reproduceret os selv siden 1969.

Dansk Folkeparti har dikteret udlændingepolitikken siden 2001. Ironien i, at partiet tilsyneladende er mere utilfredse hermed end nogensinde, er til at få øje på.

Naturligvis hverken kan eller skal asylsystemet anvendes til at rekruttere arbejdskraft. Det skal derimod en melding om, at man godt kan blive ven med en dansker, og at den gavnlige indsats fra en indvandrer også er værdsat her i landet.

Ingen er uenige i, at parallelsamfund skal bekæmpes. Eller i at ghettoer ikke er et gode – og slet ikke ghettoer på gloende pæle.

Men lige præcis derfor bør Dansk Folkeparti ikke have få lov til at gidseltage Danmark med sin nye afvisnings- og udvisningspolitik. Netop derfor bør nationen i stedet og langt om længe få sig en integrationspolitik.

Hvis vi er imod, at folk udgør en undtagelse, hvordan skulle det så gavne at sætte dem i en undtagelsestilstand? Hvorfor så råbe:

’Hey, I fremmede dér! Vi kan ikke li’, I går rundt og er særlige og parallel-agtige, så nu indfører vi særlige og parallelle regler for jer.’

Det er selvsagt heller ikke noget, Dansk Folkeparti ønsker at indføre for at løse problemerne eller afhjælpe situationen. Ønsket er tydeligvis at skærpe den.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
202 kommentarer
Vis kommentarer