Det er stadig bullshit

I det offentlige ansættes forvaltere til at sørge for, at andre forvaltere ikke forstyrrer dem, der rent faktisk ikke forvalter, men løser kerneopgaven. Der er ikke brug for at ansætte flere i det lag, skriver Mads Kastrup. Foto: Ritzau/Scanpix
I det offentlige ansættes forvaltere til at sørge for, at andre forvaltere ikke forstyrrer dem, der rent faktisk ikke forvalter, men løser kerneopgaven. Der er ikke brug for at ansætte flere i det lag, skriver Mads Kastrup. Foto: Ritzau/Scanpix

Mads Kastrup. Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, skriver om politik, kultur og samfund.

Der er palaver på de sociale medier om et jobopslag fra Skatteforvaltningen. Opslaget tyder på, at forvalterne uafvendeligt har tabt hornbrillerne i bureaukratiets bullshit-suppe

Stillingerne – der er tale om hele to stk. - lyder i overskrift som følger:

’Agile coaches til agil transformation i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Er du Release Train Engineer, Agil Coach eller erfaren scrum master, og vil du bidrage til at løfte den agile modenhed, fremme agile metoder, praktikker og mindset i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen?

Retskafne folk vil udtrykke en skepsis. Med hensyn til om 'Forenklingsstyrelsen' lever op til sit formål her. Ikke desto mindre er en bunke folk dukket op – blandt andet hos psykolog Svend Brinkmann, der på sin facebookside undrende refererer opslaget – og disse folk hævder, at der er tale om nødvendigt fagsprog. Disse mennesker forstår fuldstændigt, hvad der er tale om, siger de.

Der er to vigtige ting at sige i den forbindelse.

For det første er sproget – fagsprog eller ej – stadig bullshit. Med engelske lån forsøger man at forlene arbejdet med en uigennemsigtig væsentlighed. Og det skal åbenbart ydermere tjene til at skærme forvalterne fra kritik. Fagfolk forlanger, forstår jeg, at man lærer fag-swahili, før man kan komme med kritik.

Nu er jeg ved at få lavet nyt tag på mit hus. Tagmanden bruger også fagsprog. Men han undskylder sit fagsprog, når jeg undrer mig. På en simpel måde forklarer han derpå, hvad det var, han sagde.

Jeg betaler både tagmanden og de såkaldte ’Agile Coaches’ henne i Skat. Jeg må derfor spørge, om sidstnævnte - eller de omtalte ’scrum masters’ - magter at gøre det samme som min tagmand? Kan de forklare, hvad de mener og foretager sig, så jeg forstår og anerkender nødvendigheden? Eller er vi ude i en klassiker i den offentlige forvaltning? At de faktisk ikke er der for min skyld, men for deres egen? At det ikke er dem, der tjener mig, det er omvendt?

I den offentlige forvaltning – og såmænd også i store dele af det private erhvervsliv – er der gennem år opbygget diger af funktioner og ansatte, der ernærer sig af unødigt at komplicere opgaven. Som er borgerne et hav, der skal holdes tilbage. Forvaltere, der forvalter forvaltere i et uendelighedstegn og i en grad, så mange af dem reelt har mistet fornemmelsen for virkeligheden. Samt for hvor unødige og i flere tilfælde decideret destruktive de er.

Hermed er vi fremme ved den anden vigtige ting i forbindelse med stillingsopslaget.

Opslaget viser, at det omfattende snakke-, projekt-, og bullshit-lag i samfundet agter at genoptage sit styringsregime her oven på krisen.

Det var ellers det fede ved corona. Det var, at de kolde hænder blev sendt i sommerhus og i mange tilfælde uden for indflydelse. Til eksempelvis lægers og sygeplejerskers store fryd. Flere af disse har bevidnet, hvordan de som sundhedsvæsnets varme hænder – udfriet fra de kolde - på ingen tid fik hele intensivafdelinger op at stå. Og hvordan de i det hele taget uden djøf-laget var i stand til at effektivisere hospitalerne.

Det ville være rart at benytte krisen til at vinke farvel til new public management. Til at tage af sked med fedmebræmmen fra djøf-laget, der før corona med sine projekt-forsnævringer i velfærdsstatens vener var i færd med at bringe hele samfundet godt på vej mod et hjertestop.

Corona var således en kærkommen lejlighed til, at folk, der får høje lønninger for unødigt at forstyrre andre, der har et rigtigt arbejde, ikke vender tilbage til jobbet. Den herskende administrations-klasse kunne blive i sommerhuset. Alle har jo set, at det ikke er dem, der her i landet gør sig til af at være vigtige med deres uforståelige fagsprog, der holder Danmark oppe.

Men stillingsopslaget viser, at de vender tilbage.

Jeg har forsøgt at udbede mig en ordentlig forklaring på det nævnte opslag. Og jeg har forstået, at der ganske rigtigt er tale om fagsprog. Når der eksempelvis i stillingsopslaget nævnes, at de ansatte skal ’eskalere forhindringer og adressere kritiske flaskehalse i relation til den agile transformation,’ betyder det ikke, at de skal gøre det vanskeligere for forvaltningens ansatte. Det betyder, at de agile coaches skal gøre ledelsen (’eskalere’) bekendt med, at der er problemer.

Som en ven forklarede mig, er ’agil ledelse’ faktisk at ’holde djøfferne fra døren, så de ansatte i skat kan passe deres system og løse deres opgaver.’

Okay!? Det vil sige, at man ansætter forvaltere til at sørge for, at andre forvaltere ikke forstyrrer dem, der rent faktisk ikke forvalter, men løser kerneopgaven: At opkræve skat?

Hertil må jeg indvende, at der findes en bedre løsning. Man kan fyre de forstyrrende forvaltere, hvorefter man tillige kan udelade de agile coaches, hvormed man kan ansætte flere, der faktisk løser noget.

Jeg hører til dem, der mener, at vi har alt for lidt djøf- og forvalter-bashing. Vi skal have meget mere. Vi kan ikke få for meget. Så med fare for at tage vejret fra folk, der som nævnt i indledningen ivrigt forsvarer, at bureaukratiet skal have lov at bestøve sig selv - og endda under dække af at være ’fagsprog’ og et ’selvopgør’, så må jeg konkludere:

Det er ikke ansættelser, vi har brug for i det lag. Det er fyringer.

Kunne man ikke få ham der Kåre Mølbak fra Statens Seruminstitut til at aflevere en rapport, der antyder, at forvaltere – særligt jurister, økonomer og måske associerede konsulenter – udgør en risikogruppe, der bør blive i deres sommerhuse? Bare en fem til ti år. ’Så er vi villige til at kigge på det igen,’ som Mette siger.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
44 kommentarer
Vis kommentarer

Seneste Opinionen

Mest læste Opinionen