'Et åndeligt og politisk tomrum'

'I dansk politik er man enige. Utilfredshed bunder bemærkelsesværdigt sjældent i realpolitik, men derimod i hierarkier og karriereudsigter – eller mangel på samme,' skriver Mads Kastrup.  Foto: Jens Dresling
'I dansk politik er man enige. Utilfredshed bunder bemærkelsesværdigt sjældent i realpolitik, men derimod i hierarkier og karriereudsigter – eller mangel på samme,' skriver Mads Kastrup. Foto: Jens Dresling

Mads Kastrup. Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, skriver om politik, kultur og samfund.

Der har været planer om et nyt politisk parti på Borgen. Partinavnet var værd at bide mærke i. ’Midten’, skulle det hedde.

’Jeg kan bekræfte, at nogle af de gode folk, jeg har talt med i de seneste måneder, syntes, det ville være et godt partinavn,’ lød det fredag fra radikale Martin Lidegaard.

Han og andre – der i protest mod Radikale Venstres interne #metoo-saga overvejede at forlade partiet - har dog nu skrinlagt idéen igen.

Projektet er dog også lige så sigende om dansk politik i almindelighed, som det er om Radikale Venstre i særdeleshed.

I dansk politik er man enige. Utilfredshed bunder bemærkelsesværdigt sjældent i realpolitik, men derimod i hierarkier og karriereudsigter – eller mangel på samme.

’Midten i dansk politik er som en Bermuda-trekant. Alt forsvinder dér. Det er som et åndeligt og politisk tomrum,’ skrev Anders Fogh Rasmussen engang i sin bog ’Fra socialstat til minimalstat’. Hvorefter man kunne konstatere, at Fogh blev statsminister på det modsatte. Han blev det på at lægge al politiks idealisme til side og indtage midten. Hvorefterm an havde tre socialdemokratier. Det nye (Venstre), det gamle (Socialdemokratiet) og det gasmmeltestamentlige (Dansk Folkeparti).

For dansk politik er mere end nogensinde før en stor midte. Et plus-minus to-tre procents samfund, alt efter om vi har blå eller rød regering. Et nul- eller 0,5- vækst samfund.

Vi taler en enighed, der nu omfatter al værdipolitiks moder: Udlændingeområdet. Dansk Folkeparti vandt overherredømmet på området ved ’systemskiftet’, som Krarup benævnte valget i valget i 2001. Siden har alle rettet ind.

I midten af Anders Foghs æra i 00’erne havde Socialdemokratiet over to valg mistet 30 procent af sine vælgere. I midten af 10’erne under Løkke - og efter Thorning-Schmidts løftebrudsregering - viste målinger, at Dansk Folkeparti var landets største arbejderparti og Venstre nummer to.

Genopfindelsen af Socialdemokratiet bygger på, at partiet nu mener, hvad Dansk Folkeparti mente om udlændingepolitikken. Peter Skaarup når end ikke sin remse om, at Isis-børnenes forældre har valgt for dem, før S har har sagt det. Nu er DF blevet den lille.

Aldrig har der været talt, skrevet og kortlagt så omfattende, vidt og bredt om politik og de angivelige skillelinjer på Christiansborg som i 2021. Engagementet i befolkningen burde være i zenit.

Men under fire procent af den danske befolkning er i dag medlem af et politisk parti. Langt under halvdelen af vælgere mellem 18 og 21 år vil formentlig stemme ved kommunalvalget til efteråret. Over 70 procent af Folketingets medlemmer er akademikere.

Ikke alene ligner politikere hinanden i dag i et omfang, der ikke tidligere er set. Det samme gør deres politik.

Eller som jeg skrev på denne plads i forrige uge i anledning af Ida Aukens farvel til netop Radikale og gioddag til bedre karrieremuligheder i Socialdemokratiet. Ida Auken er, 'politisk set liberal, socialistisk, højresindet radikal,' som det hedder i Admiralens Vise i forestillingen 'Pinafore'.

Det er mange i dansk politik.

Naturligvis skulle et nyt overflødigt parti hedde ’Midten’ og stå oven på alle de andre. Sådan er det jo, som det Radikale mundheld lyder. Lykkeligt, at det ikke blev til noget. Der mangler ikke midte i dansk politik. Det kom Lidegaard så også i tanke om, da han alligevel blev tilbudt næstformandsposten i sit parti.

Det handlede åbenbart alligevel ikke om politik.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
10 kommentarer
Vis kommentarer