Indvandring - vil Sverige stadig skyde budbringeren?

Det svenske politis teknikere undersøger det seneste gerningssted fra for et skuddrab på von Rosens väg i Rosengård i Malmø. Foto: Johan Nilsson/TT
Det svenske politis teknikere undersøger det seneste gerningssted fra for et skuddrab på von Rosens väg i Rosengård i Malmø. Foto: Johan Nilsson/TT

Mads Kastrup. Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, skriver om politik, kultur og samfund.

Mandag blev endnu en ung mand dræbt af skud i Malmø.

Antallet af skuddræbte i byen er nu oppe på 10 alene i år. De seneste uger er seks personer blevet dræbt i mindst 12 skyderier.

Skudepisoderne finder sted i parallelsamfundet eller det multietniske samfund, om man vil. Og dette samfund udfolder sig desværre også i høj grad i Malmøs almindelige gader.

Der er valg 9. september i Sverige. Og det ligner sandhedens time for svensk udlændingepolitik.

I mange år påstod et stort antal danskere, at Sverige var længere fremme end Danmark, når det gjaldt udlændingepolitikken. Herunder særligt integrationspolitikken.

Visse hævdede endog, at svenskerne med åbenhed og inklusion var ved at gøre flygtninge og migranter til en gevinst. I dag ved selv en stor del svenskerne, at det ikke passer.

’De åbne hjerters politik’, som den borgerlige Frederik Reinfeldt benævnte EU’s mest generøse asylpolitik, blotlægges for tiden som en godtroende og omkostningskrævende fejltagelse.

En ny rapport viser eksempelvis, at salafismen – en ekstremistisk, lovreligiøs og voldelig retning indenfor islam – vokser i Sverige.

’De voldelige salafistgrupper er tidoblet inden for de seneste ti år,’ siger Magnus Ranstorp, som er terrorforskningsleder ved det svenske forsvarsakademi og medforfatter til rapporten, til Danmarks Radio.

Udtalelsen runger i kløften mellem en svensk opfattelse af danskere og Danmark som småracistiske og en dansk påstand om udbredt politisk korrekthed og berøringsangst på svensk side.

Her er det værd at minde om, hvad Muhammedkrisen handlede om. Den handlede ikke om tegningerne. Den handlede om, at krænkelseskulturen er gået over gevind i den vestlige offentlighed. Muhammedtegningerne handlede om selvcensur. Om angsten for at krænke. Som derpå fører til tyranni.

Parallelsamfundet forsøger hele tiden at vinde hævd ved at påberåbe sig krænkelse. Metoden har haft ekstraordinært gode kår i Sverige og givet efter for parallelsamfundenes forgodtbefindende.

I dag ved de fleste – i hvert fald blandt danskerne – at Sverige har taget fejl. ’Antal betyder noget,’ som den nye konsensus hedder i dansk udlændingepolitik

Og i disse måneder op til det svenske valg, ser det ud til, at ’den humanitære stormagt’ kommer til at æde konsekvensen af at ignorere antal. I flere målinger står Sverigedemokraterna nu til at blive landets største parti.

I 2014 blev Sverigedemokraterna til manges – også såkaldt seriøse svenske mediers – store fortrydelse fordoblet fra godt seks procent til knap 13 procent. Til september vil endnu en fordobling formentlig finde sted.

Strategien blandt de gamle partier samt i de svenske medier synes imidlertid uændret:

Man vil lade, som om godt en fjerdedel af de svenske vælgere er dårligt opdragede og bør blive på deres værelse, indtil de er kommet på bedre tanker.

Virkeligheden raser dog videre med en styrke, der overgår bandekrigen på Nørrebro i København.

Ifølge Malmø Politi er der tale om cirka 200 personer fordelt på omkring en 10 til 15 bander, der opererer i en hævnspiral om alt. Ikke nødvendigvis kun om stoffer, men også om låne- og beskyttelsesforretninger samt banalt nid og nag.

Det er knap 15 år siden Malmøs daværende borgmester, socialdemokraten Ilmar Reepalu, bad den svenske regering om et stop for indvandring til Malmø.

Reepalu var hverken imod indvandring eller et multietnisk samfund. Han ønskede blot en pause, så man også var i stand til at integrere de nye svenskere. Ellers ville det gå galt, påpegede borgmesteren.

Reepalu blev rutinemæssigt udskammet. I dag ser man hvorfor. Han så det rette, men sagde tydeligvis det forkerte i et land, hvor man skyder på budbringerne.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
65 kommentarer
Vis kommentarer