Selvfølgelig handler det om barnebrude

Mads Kastrup. Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, skriver om politik, kultur og samfund.

Politiken har ’afsløret’, at udlændingeminister Inger Støjberg – muligvis - overtræder loven.

Hvilket har interesseret de færreste. Men det lyder alvorligt, så lad se på det:

’Udlændingeminister Inger Støjberg (V) gennemtvang sidste år en ulovlig instruks om tvangsadskillelse af unge asylpar, selv om embedsmænd i hendes ministerium på forhånd havde forsøgt at advare mod beslutningen’ stod der i Politiken søndag.

I instruksen pålagde Støjberg de danske asylcentre at tvangsadskille alle asylpar, hvor den ene part er under 18 år for at undgå mænd med barnebrude på centrene. Ifølge loven - både dansk lov og den europæiske menneskerettighedskommission - skal der imidlertid ske en konkret og individuel vurdering i hvert tilfælde.

Loven er altså brudt. Den er sågar brudt bevidst, hvis Politikens påstand om flere advarsler herom fra embedsmænd til ministeren er sand.

Der er tre vigtige ting at sige om sagen:

Den første er, at sagen ikke får nogen konsekvenser.

Den anden er, at der findes jura, og der findes moral. Og sagen bør ses i begge lys.

Den tredje er, at sagen ironisk nok er en klar vindersag for udlændingeministeren.

At sagen ikke får konsekvenser – ud over måske en ’næse’ - skyldes, at en minister kan tillade sig en hel del, når hun har 90 mandater bag sig.

Noget, man i Venstre har rigtig god erfaring med.

Senest fik Esben Lunde Larsen ’en næse’ for at lyve for Folketinget om de såkaldte ’kvotekonger’ i fiskeriet.

Og hvordan var det lige med nuværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) tilbage i midten af 00’erne?

Claus Hjort Frederiksen gav som beskæftigelsesminister Folketinget usande oplysninger. Han afskaffede kravene til udenlandske arbejdstageres sikkerhed i farlige job – uden om Folketinget.

Beskæftigelsesministeriet bad på Hjorts ordre tillige kommunerne administrere den såkaldte 300-timers regel på en ulovlig måde. Ministeriet bestilte dertil misvisende tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen for at dreje den offentlige debat til egen fordel. Og endelig slettede embedsmænd belastende dokumenter fra ministeriets arkiver.

Hvad hændte? Absolut ingenting.

En minister kan lyve eller vildlede Folketinget. Så længe der bare ikke er 90 mandater eller flere, der kræver ministerens afgang.

Inger Støjberg har modsat sine to partifæller endda en særlig trumf på hånden ud over det parlamentariske flertal.

Et flertal af danskere synes utvivlsomt også – konventioner eller ej -  at barnebrude er uacceptable i Danmark. Ergo vil et flertal medgive, at det ikke er lovbryderen, men loven den er gal med.

Støjberg har muligvis ikke juridisk, men derimod moralsk opbakning i sit forehavende. Hvilket hendes partifæller ivrigt har fremført. Det samme var ikke ligefrem tilfældet med hverken Lunde Larsen eller Hjort Frederiksen.

På dagbladet Information hævder man imidlertid med en retorikprofessor i hånden, at det er lykkes Venstre at få det hele handle om, hvorvidt man er imod barnebrude eller ej, hvad ingen i Danmark jo er.

Hvortil det vel er betimeligt at spørge: Er det ikke netop, hvad det handler om?

En aktindsigt fra BT/metroxpress i samtlige sager om ægtefæller under 18 år på de danske asylcentre hos Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet viste sidste år, at den 28. januar 2016 boede der 27 mindreårige ægtefæller på de danske asylcentre. Tre af disse var under 15 år - heraf var to 14-årige gravide.

En rapport fra Red Barnet sidste år hævdede, at der i hele verden vurderes at være omkring 700 millioner barnebrude.

Men ifølge Information er ’Venstres ageren udtryk for en syg debatkultur, der ’skaber politikerlede og polarisering i samfundet’, fremføres det med retorikprofessor Christian Kock som flagbærer.

Vi efterlyser ofte mod- og mandshjerte hos politikerne. Vi savner ligefremhed og klare meldinger modsat uld-i-mund, forbehold og alt det med småt. Vi ønsker politikere, der taler indhold og ikke formalia.

Der findes jura, og der findes moral. Selvfølgelig kan vi ikke have ministre, der ikke overholder loven.

Men jura har det med at være vanskelig. Og moral kan påbyde, at love bør laves om.

Børnekonventionens artikel 34 pålægger eksempelvis også regeringen ubetinget ret og pligt til at forhindre seksuel udnyttelse af mindreårige. Hvilket ifølge konventionen er alle under 18 år. Og artikel 35 påbyder at hindre bortførelse af og handel med børn. 

Man kan overholde en konvention, men dermed komme til at bryde en anden. Selvfølgelig handler det om barnebrude.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
71 kommentarer
Vis kommentarer