Spinhæren vokser - virkeligheden kokser

Mette Frederiksens spindoktor Martin Rossen i forgrunden, Mette Frederiksen i baggrunden. FOTO: Davali Phillip
Mette Frederiksens spindoktor Martin Rossen i forgrunden, Mette Frederiksen i baggrunden. FOTO: Davali Phillip

Mads Kastrup. Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, skriver om politik, kultur og samfund.

Har nogen prøvet at ringe til kommunen for at spørge, hvorfor græsset ikke bliver slået henne i parken?

I så fald ved de, hvad det følgende handler om. For det kan kommunen kommunikere længe og meget om.

Kommunikation er blevet ’konge’, som man siger. Endda i en grad så man ind i mellem har diverse offentlige styrelser, forvaltninger og institutioner mistænkt for virkelig at tro på, at ord løser alt.

Onsdag kom det frem i et svar fra Finansministeriet til Folketinget, at der er 155 kommunikationsmedarbejdere ansat i regeringens ministerier nu om dage.

Hvilket er historisk mange.

I tilfældet regeringen er det formentlig en god ting for disse folk, at der ikke er tale om præstationsløn.

Men de er bydende nødvendige, kommunikerer de selv, fordi medierne forlanger hele tiden svar på alt med det samme.

Anders Fogh Rasmussens VK-regering satte ny dansk rekord i kommunikationstypen spindoktorer i 00’erne. Hvilket Socialdemokraterne forargedes over. Siden udvidede Thorning-regeringen antallet med 15.

Og sådan bliver det tilsyneladende ved. Snart vil der være flere til at svare på mediernes spørgsmål, end der er ansat på medierne til at spørge. Hvilket allerede ser ud til at have gjort Twitter til christiansborgjournalisters og navnlig kommunikationstypernes egentlige politiske forum, hvor man skændes 140 tegn ad gangen.

Befolkningen ser formentlig undrende til.

Samtidig med at regeringen bedyrer, at man blot imødekommer mediernes og offentlighedens ubønhørlige og demokratiske krav på indsigt og redegørelse, fastholdes en offentlighedslov, der i mediemunde opfattes som ’lukkethedsloven’.

En lov, der er bred enighed om ikke ligefrem har kastet mere lys ind i magtens dunkle korridorer. Den har ikke øget, men begrænset folkestyret.

Med offentlighedsloven har man så godtgørelsen af, at kommunikationshæren i politik nok alligevel ikke er i offentlighedens tjeneste. Der er snarere tale om et værn. Endda ofte en decideret borgmur af bragesnak, der skal forhindre virkeligheden i at komme til orde samt tvætte en given politiker, så højest et skjoldet omrids af en skidt sag kan anes, når kommunikationsvasken har fundet sted.

I dag er der i gennemsnit syv medarbejdere, der beskæftiger sig med kommunikation og pressehåndtering, for hver minister. Oppositionen har også iklædt sig en spinhær.

Kommuner, regioner og diverse andre instanser ligeså.

Regeringen har endog fået sin egen hjemmeside, 'regeringen.dk'. Her har man for skattekroner sat en håndfuld højt lønnede kommunikationsfolk til anonymt at skildre ministre og deres gerninger i guldrammer.

Vi er på tilsyneladende vej ind i en ny tid. Tiden, hvor den kommunikerende klasse træder i karakter og forklarer og oplyser verden. Tiden, der en dag vil føre frem til, at kommunikationsfolk er så udbredte, at det er en befolkningsgruppe. Tiden, hvor en regering ikke kan dannes uden at kommunikationsfolks ve og vel står øverst i partiprogrammerne.

Det er udviklingen. Det er fremtiden. Og fremtiden nytter det ikke at stille spørgsmålstegn ved. I hvert fald ikke før, vi har fået oprettet en kommunikationsafdeling for den.

Hvis man faktisk ringer til kommunen og spørger, hvorfor græsset ikke er slået henne i parken, sætter en toptunet, imødekommende, velmenende hær af folk sig i gang.

Der sker en masse – og alligevel intet.

Ingen af disse er folk er ansat til at slå græsset.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
14 kommentarer
Vis kommentarer