Tak, kære anklagemyndighed

'Jeg tænker, at når Nick Hækkerup – der ellers har en juraeksamen - ikke magter at korrigere loven for almindelig retsbevidsthed og rimelighed, er det rart, at kvikkere kolleger kan træde til,' skriver Mads Kastrup om, at 'coronaparagraffen' om dobbelt straf lægges ned af anklagemyndigheden. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
'Jeg tænker, at når Nick Hækkerup – der ellers har en juraeksamen - ikke magter at korrigere loven for almindelig retsbevidsthed og rimelighed, er det rart, at kvikkere kolleger kan træde til,' skriver Mads Kastrup om, at 'coronaparagraffen' om dobbelt straf lægges ned af anklagemyndigheden. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Mads Kastrup. Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, skriver om politik, kultur og samfund.

Jeg vil gerne rose anklagemyndigheden.

Fredag droppede den ’coronaparagraffen’ om dobbelt straf. Østre Landsret har nemlig lempet en dom til den 31-årige Nanna Skov Høpfner for ved en demonstration mod corona-restriktioner at have opfordret til ’at smadre byen på en ikke voldelig måde’.

Skov Høpfner skulle dømmes. Helt sikkert. De, der mener andet, bør læse byretsdommen, hvoraf det fremgår, at talen og hendes efterfølgende opførsel ikke kan udlægges som andet end en opfordring til optøjer. Men hun skulle ikke idømmes to års fængsel, som det juridiske makværk kaldet paragraf 81d fik byretten til at gøre. Og som nu rettelig er reduceret til 60 dage af landsretten.

Høpfner slipper tillige for at få sin sag for Højesteret. Som rigsadvokat Jan Reckendorff udtaler: ’Landsretten har nu i to domme – i modsætning til byretten – fastslået, at paragraf 81d ikke kan anvendes alene, fordi der begås strafbare forhold i forbindelse med en demonstration, der handler om modstanden mod coronarestriktioner. Der er dermed etableret en klar retstilstand på området.’

I maj afviste landsretten at dømme en 24-årig mand efter paragraffen.

Lad os takke anklagemyndigheden. Det er naturligvis muligt, der er blevet ringet, men den slags fortrydelse og manøvredygtighed tiltror jeg faktisk ikke landets justitsminister. Jeg tænker snarere, at når Nick Hækkerup – der ellers har en juraeksamen - ikke magter at korrigere loven for almindelig retsbevidsthed og rimelighed, er det rart, at kvikkere kolleger kan træde til.

’Coronaskærpelsen’ – hastigt gennemført af Folketinget – var oprindeligt møntet på eksempelvis tyveri af håndsprit eller svindel med hjælpepakker. Og Nick Hækkerup og kompagni lyttede ikke til indvendingerne om, at den i værste fald kunne få uheldige følger.

Jeg er klar over, at mange ofte undrer sig over proportionerne med hensyn til forbrydelse og straf i Danmark. Voldsdomme over for livslange følgevirkninger for ofre. Eller tyveri i forhold til svindel. Og ofte er det ikke let at balancere.

Men i dette tilfælde har det hele tiden været enkelt. Justitsministeren og det folketing, hvoraf en stor del lige som han selv fejlede, burde have slettet deres juridiske makværk om dobbelt straf for længe siden. Og derpå måske indført en skærpelse udelukkende i tilfælde af svindel med hjælpepakker.

Der vil ikke blive rejst tiltale mod andre efter paragraf 81d for deres rolle i forbindelse med de demonstrationer, der har været mod coronarestriktionerne. I seks resterende sager er paragraffen nu trukket ud.

Jeg bliver så glad for magtens tredeling med den regering, justitsminister og for den sags skyld den opposition, vi har.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
145 kommentarer
Vis kommentarer