'Ved den første rim på sporet...'

Mads Kastrup. Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, skriver om politik, kultur og samfund.

Socialdemokrat Henrik Sass Larsen er en modig mand. Han har netop meddelt, at DSB bør re-nationaliseres. Hvilket i manges øjne svarer til at gå ind for at genindføre degnekontorer som nationens omdrejningspunkt.

Sass Larsen nævner dog en - modsat DSB - velfungerende transport-etat, nemlig Deutsche Bahn, som forbillede.

Og forudsat pris, kvalitet og omkostninger matcher tysk togvæsen, er idéen måske ikke helt åndssvag. Det vil sige, at følgende mål skal opfyldes:

1: Billetpriser skal halveres. En returbilletbillet på tværs eller langs af landet skal - modsat i dag - frem over koste en del mindre end en flyrejse til London.

2: Kioskvarer genindføres, uden at en årsløn for at sælge kaffe og sandwich i DSB-tog ligger på 475.000 kr, som lige før salsvognene blev nedlagt. (i øvrigt pga – surprise! – underskud).

3: Lokoføreres løn på pænt over 500.000 kr. i snit sættes ned, og deres arbejdstid sættes op.

4: Al DSB-gæld samles i et enkelt statslån, som DSB selv skal forrente i en ti-årsplan.

5: Et stort antal isolerede hertugdømmer i den kollektive trafik – særligt i hovedstaden – skal nedlægges, så de ikke længere hindrer logisk og effektiv kollektiv transport mellem tog og bus og for den sags skyld mellem kommuner.

6: DSBs omkostninger pr. kørt kilometer skal halveres.

7: Indkøb af nye tog til en elektrificeret jernbane sker under streng forudsætning af, at togene hverken må være originalt nye eller italienske, men derimod er fabriksnye udgaver af i forvejen velafprøvede og allerede kørende tog i andre nationer – helst Tyskland eller Japan.

8: Skandaler a la følgende skal have hurtig og mærkbar konsekvens i DSBs ledelse: DSB First-, DSB Gods- og Waterfront-skandalerne, samt det årligt tilbagevende problem for Danske Stats Baner, der beskrives så præcist i MC Einars gamle julesalme »Jul – det’ cool« : ’Det er vinter, man forventer vel lidt kulde og sne/ Men det’ da klart at så’n en sag må komme bag på DSB/ Intet vrøvl har de forsvoret, det’ de helt sikre på/ Men ved den første rim på sporet går møllen i stå.’

9: Japansk akkuratesse indføres. Shinkansen blev sat i drift i 1964, kører 580 km i timen og har en gennemsnitlig forsinkelse på 6 sekunder i et et land med lejlighedsvise jordskælv. I dag er det omkring 17 år siden, DSB bestilte 83 IC4-tog, som man har opgivet at få til at køre.

Henrik Sass Larsens plan er som sagt modig, men måske også lidt uigennemtænkt. Ovenstående kunne ret beset også opnås ved at udlicitere det hele - til forbilledet Deutsche Bahn.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
14 kommentarer
Vis kommentarer