Vi ender alle som fredløse

'Danmarks nye regeringsparti, der med sin seneste ’sikkerhedspakke’ med 300 yderligere overvågningskameraer er trådt i karakter som noget nær den hidtil mest totalitært tænkende regering, vi har haft.' POLFOTO
'Danmarks nye regeringsparti, der med sin seneste ’sikkerhedspakke’ med 300 yderligere overvågningskameraer er trådt i karakter som noget nær den hidtil mest totalitært tænkende regering, vi har haft.' POLFOTO

Mads Kastrup. Opinionsredaktør på Ekstra Bladet, skriver om politik, kultur og samfund.

DET ER SVÆRT at skabe et frit samfund. Men det er nemt at ødelægge det.

I Danmark kan man åbenbart overlade det sidste til politiet.

DET VIL VÆRE ’en kæmpe fordel’ for det københavnske politi, hvis de får mulighed for at benytte ansigtsgenkendelse til at overvåge borgerne, lyder meldingen fra Københavns Politis chefpolitiinspektør, Jørgen Bergen Skov, i et interview med Berlingske.

Helt sikkert. Og det vil være en endnu større fordel, hvis alle borgere får indopereret chips i nakken og dermed kan overvåges og registreres døgnet rundt.

DER ER NOK af folk – inklusive politikere – der arbejder for at ødelægge det frie samfund. Også uden at politiet optræder som heppekor.

Jeg kan eksempelvis fremhæve Socialdemokratiet. Danmarks nye regeringsparti, der med sin seneste ’sikkerhedspakke’ med 300 yderligere overvågningskameraer er trådt i karakter som den hidtil mest totalitært tænkende regering, vi har haft.

For nu ved vi fra Jørgen Betjent, hvad de 300 kameraer egentlig skal bruges til: Ansigtsgenkendelse ligesom i Kina, som vi alle ved er et retsstatsligt forbillede.

ENGANG VAR det totale overvågningssamfund den engelske forfatter George Orwells skræmmescenarie i romanen ’1984’. Jo tættere, vi er kommet overvågningssamfundet, jo gladere synes vestlige borgere alligevel at være for at blive overvåget. 

Altid ud fra devisen, at ’mig gør det ingenting, jeg har intet at skjule’.

ETHVERT KONTROLLERENDE tiltag finder sted med henvisning til terrorbekæmpelse eller beskyttelse af borgerne som sådan. Som den fremhævede chefpolitiinspektør eksempelvis nævner: ’Hvis vi leder efter en, som har begået en terrorhandling....’ 

Hermed spiller man imidlertid terroristernes spil. Terror angriber indirekte demokratiet ved, at frygten for den dikterer ufrihed for alle. Den ernærer sig ikke af den tilslutning, den kan opnå, men af den frygt, den kan sprede. 

MYNDIGHEDERNE har via de seneste årtiers antiterrorlove fået stadig større råderum til at begrænse og totalkontrollere hver eneste dansker. Den private samtale sluttede med logningsbekendtgørelsen i 2007. Oplysninger om private borgeres telefonsamtaler og internettrafik registreres og lagres – private e-mails, telefonopkald og sms’er.

På et tidspunkt fik politiet også bemyndigelse til såkaldte ’totalkontroller’, hvor hele færdselsårer lukkes ned, og alle bilister stoppes. 

Ikke som en almindelig razzia mod spritkørsel. Men hvor borgerne kan få deres bil gennemrodet af politiet samt blive genstand for en undersøgelse fra Skattestyrelsen og dertil skulle afgive en blodprøve til en læge med henblik på at sikre, at man ikke har alkohol eller stoffer i blodet.

VLAK-REGERINGEN ville også meget gerne lege med i kontrol- og overvågningssamfundet. Af hensyn til børn, lød begrundelsen.

For at redde børn og bryde den sociale arv er det en fordel at kunne sammenkøre registreringer af forældres tilknytning til et jobcenter, nationalitet, faderskabsforhold, boligforhold, flyttemønstre og misbrugshistorik. Der skal dertil indføres et pointsystem, hvor udeblivelse fra tandlægen eller psykologisk støtte med mere summes op og tilsiger kommunen at gribe ind.

VELKOMMEN TIL til familieovervågning. Og velkommen til samfundet, hvor den udøvende magt har udvidet retsprincippet om, at politi og myndigheder skal have ’begrundet mistanke’ til nu også at omfatte ubegrundet mistanke.

Det er dertil bemærkelsesværdigt, at mens vore politikere frejdigt erklærer visse folk fredløse i overvågningssamfundet, påberåber de sig ret til selv at gå fri.

DEN SENESTE  offentlighedslov har ikke ligefrem kastet lys ind i magtens korridorer ej heller oplyst forvaltningen af Danmark. 

Her skal for guds skyld ikke registreres eller kontrolleres noget. Men omfattende, systematisk kontrol ude af proportioner med formål samt omfang af borgere, der profileres, vinder frem som indgreb i retten til privatliv.

Og hvad gør et samfund, der har sat al mulig overvågning i værk og alligevel rammes af et terrorangreb, vil jeg gerne spørge. 

ER DET SÅ IKKE HER, som indledningsvist antydet, man ved lov indopererer chips i nakken på alle? 

Det er jo det sikreste. At alle til enhver tid i alle sammenhænge er under systemets overvågning, kontrol og registrering.

Det vil, med chefpolitiinspektørens ord, være ’en kæmpe fordel’.

’Ingen frihed, uden tryghed,’ som daværende vicestatsminister Bendt Bendtsen sagde, da nye antiterrorlove skulle indføres efter 11. september 2001. Bendt, der også var betjent, kom i vanlig stil til at vende det hele på hovedet.

Det er selvsagt omvendt: Ingen tryghed uden frihed.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
40 kommentarer
Vis kommentarer