De radikales totalitære mellemmand

Morten Messerschmidt. Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.

 

Måske Sofie Carsten Nielsen burde genopfriske sin Hal Koch? Et af hans mere indsigtsfulde citater lyder:

'Ofte har man - til stor skade for demokratiets anseelse - betragtet selve afstemningen som det væsentlige. Var en ting blot vedtaget ved afstemning, var der ingen tvivl om dens berettigelse'.

Selvom flertallet i et demokrati altid har ret til at sætte sin magt igennem, betyder det ikke, at flertallet som sådan har ret. Eller sagt på en anden måde: Flertallet kan godt have ret, selvom det tager fejl. Det gælder ikke mindst i EU, der ofte presser sin magt igennem – men ligeså ofte er til stor skade for demokratiets anseelse. Det gælder ikke mindst i den verserende sag om øremærket barsel, hvor EU nu – imod et stort flertal i Folketinget – har besluttet, at familierne ikke længere må tilrettelægge sagerne selv.

På papiret er der ingen tvivl om, at EU har retten på sin side. Af årsager, der endnu er uforståelige for mig, har man fra Folketingets side i årtier accepteret, at EU-retten æder sig ind på områder, hvor ingen dansk vælger nogensinde har givet sit samtykke. Hvem kan eksempelvis huske en folkeafstemning, hvor ja-partierne har fortalt, at det fremtidige EU ville få indflydelse på arbejdsmarkeds- og familiepolitikken? Eller på vore sociale ydelser og udlændingepolitik – helt på trods af retsforbehold og andre garantier?

EU har retten på sin side, må man forstå. Danmark har nemlig ikke bare givet EU ret til at lovgive over Danmark. Vi har også givet EU-domstolen ret til at definere, på hvilke områder EU kan lovgive over Danmark. Og der er turen altså kommet til barselsregler.

Men hvad gør det ved tilliden til demokratiet, når altså et stort flertal bliver tromlet ned af do-good´erne fra Bruxelles – de radikales bedste venner? Hvad gør det, at det ikke er Danmark – men EU selv – der afgør, hvad EU må bestemme over? Hvad gør det ved demokratiet, at vi har en regering, der – selv i sager, hvor den oprindelig lovede at ville gøre modstand – lægger sig ned for indgreb, som den ikke selv er enige i?

'Sådan er det jo,' kan man høre Vestager hviske halvkvalt fra Bruxelles. Og det har hun ret i. Men gør det noget godt for vores samfund, at man ad udenoms-parlamentariske veje (læs: EU) kan få sin politik igennem uden et flertal bag sig?

Den øremærkede barsel er sandelig ikke den første sag, hvor Sofie Carsten Nielsen kan glæde sig over hjælp fra Bruxelles. Så langt fra. Og det bliver næppe heller den sidste. Men inden den radikale jubelfest kommer for godt i gang, burde Sofie Carsten Nielsen måske læse Hal Kochs citat til ende? For hvad er det egentlig for en herre, hun tjener?

'Ofte har man - til stor skade for demokratiets anseelse - betragtet selve afstemningen som det væsentlige. Var en ting blot vedtaget ved afstemning, var der ingen tvivl om dens berettigelse. Så var demokratisk set alt i orden. Så let går det imidlertid ikke. Ellers ville der ikke - demokratisk set - være noget at bebrejde nazismen i Tyskland, og der findes adskillige stater, hvor enhver afstemning, hvis den da overhovedet er mulig, ville medføre et rent autoritært styre'.

Ved at sætte lighedstegn mellem ret og magt, knytter Sofie Carsten Nielsen og hendes åndsfælder et kedeligt bånd til de ekstreme kræfter, hun udadtil forsøger at lægge distance til. Med EU som forløsende mellemmand, tjener hun en herre, der ikke er fjern fra de totalitære kræfter, hun påstår at være imod.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
28 kommentarer
Vis kommentarer