Messerschmidt: EU's sande ekstremister vil lukke 250.000 migranter ind hvert år

Migranter registreres i Berlin, Tyskland.
Migranter registreres i Berlin, Tyskland.

Morten Messerschmidt. Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.

 

Måske er det ved at gå op for EU-partierne, at danskerne ikke vil leve i et multikulturelt anarki?

De danske socialdemokrater ønsker nu en så stram indvandringspolitik, at deres svenske broderparti foragter dem. Og nu taler selv de Radikale og SF om, at asylansøgninger skal behandles i lejre i det nordlige Afrika.

Man må knibe sig i armen; det er ikke mange år siden, at  Dansk Folkeparti blev verbalt overspyttet og dets formand blev fremstillet som prostitueret og heks og vælgerne som afføring, svinehunde og skabs-nazister.

Alt var tilladt for de statsministre, redaktører, kunstnere, eksperter og venstreorienterede og andre bedrevidende bøller, som samledes i en godhedens enhedsfront imod Dansk Folkeparti.

Jeg skal ikke skose De Radikale for at bøje sig for folkestemningen. Den seneste meningsmåling fra EU’s Eurobarometer viser igen, at indvandring og terror (og sæt roligt 'islamisk' foran begge ord) er de europæiske borgeres to vigtigste bekymringer. I februar i år svarede 55 procent af borgerne i 10 EU-lande ifølge Chatham House, at de ønsker stop for al muslimsk indvandring, mod sølle 20 procent, som ønsker den fortsat i samme målestok.

Den slags vælter regeringer og udsletter gamle partier.

Men nede i EU lyder den sædvanlige radikale multikulturelle, dybt naive og destruktive melodi. Nede i EU sidder De Radikale og vil slå Europas porte op på vid gab for den næste bølge af migranter fra Afrika, Arabien, Afghanistan og Pakistan.

Morten Helveg Petersen har sæde i en af EU-parlamentets utallige gevækster, LIBE, som står for 'Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre  Anliggender'. Her boltrer EU’s sande ekstremister sig, her sidder de og gnubber hinanden på ryggen i indforstået humanisme uden henyn til europæernes fremtid.

I en afstemning i LIBE den 23. oktober vedtog flertallet en såkaldt betænkning om en EU-genbosætningsramme af flygtninge, som er strandet i de såkaldte nærområder. Det er hårrejsende læsning, og Dansk Folkeparti stemte naturligvis imod.

Som der står i betænkningen:

'EU-genbosætningsrammen bør tilsigte at genbosætte mindst 25 procent af det forventede årlige globale behov for genbosætning. I 2017 ville dette betyde ca. 250.000 personer'.

Altså: EU-landene skal årligt, i al tid fremover, frivilligt aftage 250.000 migranter mellem sig og fordele dem efter økonomisk formåen og efter, hvor mange asylansøgere, de i forvejen har modtaget. Men hertil kommer, at LIBE’s betænkning også vil give indrejse til et ukendt antal 'nternt fordrevne', udover de 250.000.

Det hele skal administreres af FN, EU betaler, og medlemslandene kan ikke komme med indvendinger.

Endvidere åbner betænkningen op for nye grupper af indvandrere via familiesammenføring, og så vidt jeg kan se: flerkoneri!

'Medlemsstaterne bør udvise kulturel forståelse kombineret med en pragmatisk tilgang (...) Kernefamilien kan betragtes som udgangspunkt, men ved den endelige afgørelse bør der også tages behørigt hensyn til omfanget af ikke blot fysisk og økonomisk men også psykologisk og følelsesmæssig afhængighed mellem familiemedlemmer'.

Således vil der blive åbnet op for storfamilien, ja – klanen og stammen.

Heldigvis er Danmark stadig beskyttet imod den slags ekstremisme i kraft af sit retsforbehold. Men EU-parlamentet er en magtgrådig størrelse, og de fleste af dem, der sidder i bæstets bug, er pot og pande med bæstet selv.

Så før vi herhjemme jubler over de gamle EU-positive partiers omvendelse til en national og realistisk politik for indvandring til Europa, så bør både Radikale og for den sags skyld også socialdemokraterne  melde klart ud, om de i Danmark går ind for, hvad deres medlemmer sidder og støtter i Bruxelles og Strasbourg.

Førend De Radikale i Danmark kalder Morten Helveg Petersen til orden og sætter ham  på plads for hans ekstremistiske og landsskadelige holdninger – før da kan ingen tage De Radikales nyfundne realisme alvorligt.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
66 kommentarer
Vis kommentarer

Seneste Opinionen

Mest læste Opinionen