Messerschmidt: Menneskerettigheder er en katastrofe, derfor skal de droppes

'Den katastrofale indvandring har åbnet de flestes øjne for, hvor skadelige netop menneskerettighederne er,' skriver Morten Messerschmidt i modtindlæg til De radikales Sofie Carsten Nielsen.
'Den katastrofale indvandring har åbnet de flestes øjne for, hvor skadelige netop menneskerettighederne er,' skriver Morten Messerschmidt i modtindlæg til De radikales Sofie Carsten Nielsen.

Morten Messerschmidt. Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.

 

Det ligger mig fjernt at gentage mine modstanderes synspunkter, men den radikale Sofie Carsten Nielsens udfald her i Ekstra Bladet er alligevel så voldsomt, at jeg ikke kan lade være:

Får Dansk Folkeparti sin vilje om at udtræde af menneskerettighedskonventionen, ender Danmark som et regulært uland. Det vil koste både velfærd og arbejdspladser, og resten af verden vil vende os ryggen. Sådan!

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om Sofie Carsten mon nogensinde har rejst uden for Europa? I lande som Canada, New Zealand, USA eller Australien? Det er alle velordnede, velstående lande med både retsstat og arbejdspladser. Men ingen af dem er omfattet af den europæiske menneskerettighedskonvention. Allerede derved afsløres den radikale bragesnak og demagogi.

I årtier har den europæiske menneskerettighedskonvention været en radikal garanti imod vælgerne. Et ideologisk manifest, hævet over folkestyre og virkelighed. Når Dansk Folkeparti gang på gang udfordrer og helt ønsker at tage et opgør med denne konvention, handler det derfor om noget meget principielt:

Skal Danmark ledes af vælgerne eller af dommere, fjernt fra vor virkelighed og hverdag?

De radikale ved naturligvis godt, at den radikale politik om at få flere fremmede til Danmark ikke har opbakning blandt danskerne. Her er man for længst blevet grebet af de barske realiteter ovenpå årtiers katastrofal tornerosesøvn.

Og selvom de radikale sover videre, er de fleste indforstået med, at prisen for den (i hovedsagen muslimske) indvandring - 33 milliarder i spildte skattekroner, overrepræsentation i fængslerne, underrepræsentation på arbejdsmarkedet og terrorangreb på må og få – er lige vel høj. Også selvom vi så må give køb på den radikale lovprisning. Danmark er trods alt danskernes fædreland; ikke et forsøgslaboratorium for gale politikere.

Men netop fordi de radikale godt ved, at deres politik ingen chance har på valgdagen, skal vælgerne sættes ud af spillet. Det er præcis, hvad menneskeretten kan.

Derfor klamrer de radikale sig til de gamle konventioner som kaptajnen til masten på den synkende skude. Enhver trussel tages i brug. Vi er ikke bare ikke-stuerene; vi er ikke bare inhumane, uforstandige eller små lalleglade racister. Nej, gør vi dette, bryder verden simpelthen sammen. Det bliver verdenskrigene om igen; holocaust, fattigdom og elendighed.

Problemet for Sofie Carsten Nielsen er bare, at retorikken er helt ude af trit med virkeligheden. Der er ingen holocaust eller krige som følge af, at amerikanerne, canadierne, australiere eller newzealænderne bestemmer deres egen udlændingepolitik. Tværtimod har de fundet frem til løsninger, som i mangt og meget er bedre end vores.

Også i tiden før konventionens vedtagelse var Danmark et velfungerende retssamfund. Skulle vi da ikke kunne håndtere det i dag uden overformynderiet fra Strasbourg?

Én ting kan jeg måske alligevel takke Sofie Carsten og resten af det radikale syndikat for:

Den katastrofale indvandring har trods alt åbnet de flestes øjne for, hvor skadelige netop menneskerettighederne er. At vi skulle helt ud til kanten, før andre ville lytte, er bekymrende. Men jeg tror om europæerne som Churchill i sin tid om amerikanerne:

'Vi skal nok ende med at gøre det rette; efter først at have afsøgt alle andre muligheder…'. Lad os således nu gøre det rette: sætte den radikale pseudo-domstol i Strasbourg fra bestillingen. Og lade befolkningen bestemme gennem folkestyret.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
171 kommentarer
Vis kommentarer

Seneste Opinionen

Mest læste Opinionen