Messerschmidt: Slut med dyre ord og varm luft

'Det er heller ikke er nok, når integrationsminister Inger Støjberg igen og igen klynger sig til, at antallet af asylsøgere er dalet. Tusinder bliver jo stadig familiesammenført hvert eneste år,' skriver Morten Messerschmidt.
'Det er heller ikke er nok, når integrationsminister Inger Støjberg igen og igen klynger sig til, at antallet af asylsøgere er dalet. Tusinder bliver jo stadig familiesammenført hvert eneste år,' skriver Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt. Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.

 

Der var ingen ende på beslutsomheden, da København for fire år siden skulle have en ny integrationspolitik. Vi har ikke gjort det godt nok, men NU skal det være slut med blødsødenhed og nytteløse projekter, lød erkendelsen fra den daværende borgmester, Anna Mee Allerslev, der i stedet ville – hold fast! - satse på job og uddannelse til indvandrere.

Det vil være synd at sige, at de nye københavnske bestræbelser på at få indvandrere til at interessere sig mere for det omkringliggende danske samfund førte andet med sig end avisoverskrifter og fast hyre til de kommunale integrationskonsulenter.

Indvandrerne er stadig solidt overrepræsenterede i statistikker over arbejdsløshed, kriminalitet, kontanthjælp og manglende danskkundskaber.

Eksempelvis bor der i Tingbjerg i København 187 såkaldte 'udsatte familier.' De markerer sig først og fremmest ved i gennemsnit at modtage ni specialiserede ydelser fra kommunen og koste de københavnske skatteydere 82,6 millioner kr. om året.

Og nu gentager historien sig så. Nu skal hovedstaden igen have en ny integrationspolitik for de næste fire år. Borgmesteren på området er ganske vist ny – men budskabet er ulideligt enslydende. Vi har ikke gjort det godt nok, men nu skal det være, lyder budskabet fra Cecilia Lonning-Skovgaard. Hun vil – og hold nu fast! – satse på job og uddannelse til indvandrerne.

Og i mens punger danskerne ud. Tålmodigt. År efter år. Den årlige regning lyder på svimlende 36 milliarder kroner.

Lad mig sige med det samme. Jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på, at løsningen er mere af det samme. Jeg tror ikke det fjerneste på den verdensfjerne, kommunale integrations-lingo, der i disse måneder igen fylder power points-præsentationer, foldere og dialogmøder, fordi landets kommuner nu igen, ligesom København, er i færd med at sætte en masse dyre ord og varm luft på de næste fire års integrationspolitik.

På landets rådhuse fyger det med varme og imødekommende udtryk som 'mangfoldighed og forskellighed er en ressource,' mens andre i højere grad vægter 'fokus på mødet mellem mennesker', eller ligefrem satser på 'aktivt medborgerskab med stærke fællesskaber'. Eller denne lille belæring fra en sjællandsk kommune: 'Succes i integrationsarbejdet kan man finde, når man mødes på fælles grund og tager udgangspunkt derfra.'

Er det så derfor, at indvandrerkvinder får lov til at gå derhjemme i årtier uden at løfte en finger og uden at kunne tale et ord dansk og modtage kontanthjælp?

Er det derfor, at kommuner bevidstløst udbetaler kontanthjælp til bandemedlemmer eller IS-sympatisører, der tog et smut til Syrien for at slå ihjel i Allahs navn?

Er det derfor, kommuner tillader kønsopdelt svømmeundervisning, så indvandrerkvinder kan gå i vandet uden risiko for at møde en mand?

Er det derfor, at kommuner på stribe - for at tækkes store indvandrergrupper - ændrer lokalplaner, så der kan bygges et stærkt stigende antal moskéer?

Er det derfor, at et stigende antal muslimske unge i København sætter sharia over demokrati og danskhed?

Svaret er nej. Tværtimod. For spørgsmålene afslører, hvordan den velmenende danske godheds- og integrationsindustri har fejlet monumentalt i de seneste 40 års forsøg på at integrere mennesker med ikke-vestlig og muslimsk baggrund. Ligesom alle andre lande har. Der findes ikke i Europa ét eneste land, der har haft gode erfaringer med muslimsk indvandring, mens til gengæld de fleste andre indvandrergrupper i snart sagt alle lande er gledet ubemærket ind i folket. Hvorfor mon?

Det kan godt være, at de godhjertede kommunale integrations-formuleringer klinger lækkert, og at nogen får både varme i maven og smør på brødet af dem - men mens mange masochistisk giver udtryk for, at integrations-fadæsen alt sammen er danskernes skyld, vover jeg gerne den modsatte påstand.

Vi kan og skal ikke blive ved med at bruge milliarder af kroner på at integrere muslimer, der dybest set ikke vil os eller det danske samfund.

De egentlige skurke er naturligvis ikke kommunerne, der blot må tage konsekvenserne af årtiers katastrofalt naiv dansk udlændingepolitik. Alligevel vil det være velgørende, om kommunerne for alvor begyndte at stille krav til de udlændinge, der gerne nyder godt af vores offentlige kasser.

Med mærkbare konsekvenser, hvis der ikke leves op til kravene. Ikke blot i ord – men også i handling.

Men det er slet ikke nok, ligesom det jo heller ikke er nok, når integrationsminister Inger Støjberg igen og igen klynger sig til, at antallet af asylsøgere er dalet. Tusinder bliver jo stadig familiesammenført hvert eneste år, så antallet af mennesker med ikke-vestlig og muslimsk baggrund i Danmark stiger markant, år efter år.

Hvis bøtten for alvor skal vendes, er det ikke nok bare at bremse op i tilstrømningen.

Hvis vi vil undgå, at dele af Danmark bliver muslimske, er det heller ikke nok at indføre et egentligt asylstop. Der er i lige så høj grad brug for en egentlig hjemsendelsespolitik. Den skal føres ud i livet ved at gennemgå disse menneskers opholdsgrundlag. Folk, der ikke kan ernære sig selv, men er afhængige af de offentlige kasser, skal hjemsendes. Kriminelle skal hjemsendes som den selvfølgeligste ting i verden. Og alle de, hvor forholdene i hjemlandet ikke længere giver anledning til ly i Danmark, skal hjemsendes.

Deri ligger håbet om Danmarks fremtid.

Det ligger ikke i en kommunal power point med dyre ord og varm luft.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
91 kommentarer
Vis kommentarer

Seneste Opinionen

Mest læste Opinionen