Messerschmidt: 'Socialdemokraterne skylder danskerne nogle klare svar'

Hvad er det egentlig Jeppe Kofoed og S-kollegerne har gang i nede i Bruxelles, spørger Morten Messerschmidt. Foto: Kristian Linnemann
Hvad er det egentlig Jeppe Kofoed og S-kollegerne har gang i nede i Bruxelles, spørger Morten Messerschmidt. Foto: Kristian Linnemann

Morten Messerschmidt. Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.

 

Søndag måtte endnu et socialdemokratisk parti bide i græsset. Det italienske PD fik samme katastrofale valg som SPD i Tyskland.

Socialdemokraterne i Frankrig og Holland er er nærmest udslettede. I Norge og Østrig er socialdemokraterne længere borte fra magten end nogensinde. I Spanien og Portugal er de halveret på et årti. Og de svenske socialdemokrater er rystende nervevrag ved udsigten til rigsdagsvalget i september, hvor deres forbitrede vælgere venter på at straffe dem.

Europas socialdemokrater af i dag har til fælles, at de svigtede fatalt, da det gjaldt om at forsvare de millioner af mennesker, som loyalt har stemt på dem i generationer. I stedet for at standse masseindvandringen til Europa, lagde de socialdemokratiske partier europæernes skæbne i hænderne på Bruxelles og Berlin, på selvbestaltede NGO’er og på en flok anonyme dommere, bevæbnet til tænderne med urimelige konventioner.  

Men hvorfor klarer de danske socialdemokrater sig godt i meningsmålingerne i dag?

Fordi vi heroppe i Danmark har det eneste socialdemokratiske parti i Vesteuropa, der - omend indirekte – nu erkender sine historiske fejltrin og omsider tager borgernes ængstelse alvorligt. Hvis altså at vi skal tage indvandringsudspillet ”Retfærdig og Realistisk” alvorligt. Og det vælger jeg at gøre, i hvert fald indtil videre; jeg vælger at tro, at ledende kræfter i Socialdemokratiet i dag oprigtigt, og ikke bare for at kapre stemmer, ser det som deres opgave at forsvare Danmark imod masseindvandring, kaos og islamisk indflydelse.

Men derfor bliver det også mere og mere underligt, at de danske socialdemokrater nede i EU-parlamentet modarbejder deres eget, danske socialdemokrati. Er det fordi, at Mette Frederiksen ikke har tid til at holde øje med, hvad det er for et selskab, hendes danske partifæller boltrer sig i nede i Bruxelles og Strasbourg? 

De danske EU-socialdemokrater Jeppe Kofoed, Ole Christensen og Christel Schaldemose har tilsluttet sig EU-parlamentets næststørste og magtfulde gruppe, S&D, hvor tyskere og franskmænd svinger taktstokken. Og det kan både høres, ses og føles. 

S&D-gruppen i EU-parlamentet tilhører i dag, hvad man kan kalde EU’s blok af indvandrings-ekstremister. For hvis man vil finde ekstreme synspunkter, hvor konventioner og menneskerettigheder er ophøjet til en ny religion, som vil gøre enhver migrant til flygtning og tildele ham udstrakte juridiske og økonomiske rettigheder, og som samtidig vil have europæerne til at betale milliarder for elendigheder, de ikke er skyld i – ja, så skal man lede i den gruppe i EU-parlamentet,  hvor Jeppe Kofoed, Ole Christensen og Schaldemose har taget ophold.

S&D-gruppen i EU-parlamentet er anført af hellige humanister og selvgode selvplagere – men på europæernes bekostning. De bekender sig gladeligt og åbent til ”et multi-kulturelt Europa”. Derfor var S&D-gruppen en af de drivende kræfter bag EU-parlamentets krav om en fælles EU-asyl-politik, vedtaget 16. november 2017.

Gud forbyde, at den nogensinde bliver til virkelighed, for den betyder, at EU skal aftage mindst 250.000 'flygtninge' plus deres familier om året; at der skal åbnes legale kanaler for million-indvandring til Europa; at Schengen-systemets regler (at en migrant kan sendes tilbage til det første land, han ankommer til) skal afløses af kvoter for asylansøgere, som Bruxelles tvangsfordeler til medlemslandene; de lande, der siger nej, vil S&D-gruppen have straffet med heftige bøder.

Og familiesammenføring skal ikke bare være for familier, for som der står:

'Kernefamilien kan betragtes som udgangspunkt, men ved den endelige afgørelse bør der også tages behørigt hensyn til ikke blot fysisk og økonomisk men også psykologisk afhængighed mellem familiemedlemmer'. Hermed åbnes der ikke bare op for uhæmmet indvandring af familiemedlemmer men for hele klaner – og for uofficielt flerkoneri: bare vent på EU-domstolens fortolkninger.

Kun Danmarks retsforbehold kan holde os ude af det galehus, som EU-socialdemokraterne vil have stablet på benene.

Men nede i EU arbejder de danske EU-socialdemokrater netop for at afskaffe det danske retsforbehold. De støtter, at EU iværksætter en omfordeling af de migranter, som er strandet i Grækenland og Italien. De går ind for, at Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn skal straffes, hvis ikke de makker ret og lader sig påtvinge asylansøgere.

Danskerne har krav på at vide, om de danske socialdemokrater Kofod, Christensen og Schaldemose sidder og lurepasser i S&D-gruppen og støtter en fælles-europæisk løsning, hvorefter landene skal modtage tvangs-kvoter på et ubekendt antal asylanter, som kommissærerne i Bruxelles regner sig frem til?

Mener de, at Danmark skal opgive sit retsforbehold og tilslutte sig en sådan 'solidarisk' fælleseuropæisk løsning? Støtter de, at Schengen-systemet skal afskaffes? Vil de have, at EU skal modtage 250.000 flygtninge plus familier hvert år? Og går Danmarks EU-socialdemokrater ind for, at Polen, Ungarn og andre lande, der ikke vil modtage tvangskvoter af migranter, skal straffes økonomisk? Går de ind for, at EU-kommissionen og ikke Danmark skal beslutte, om Danmark skal have grænsekontrol?

Det er helt enkle spørgsmål, som det ikke kan tage mange nervøse krumspring at besvare.

Hvis de danske EU-socialdemokrater svarer klart nej, så har de måske fremtiden for sig. Men hvis ikke, så undergraver de deres eget partis nye udlændingepolitik, som den er formuleret i 'Retfærdig og realistisk – en udlændingepolitik, der samler Danmark'. Og så vil Socialdemokratiets udlændingeprogram måske nok være både læseværdigt og retfærdigt – men desværre ikke troværdigt.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
154 kommentarer
Vis kommentarer