Messerschmidt: Støjberg lukker øjnene for virkeligheden

Integrationsminister Inger Støjberg på besøg i Tingbjerg.
Integrationsminister Inger Støjberg på besøg i Tingbjerg.

Morten Messerschmidt. Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.

 

For nylig blev integrationsminister Inger Støjberg spurgt, hvad hendes holdning er til, at den muslimske befolkning vil vokse betragteligt i de europæiske lande frem til 2050.

Men det har integrationsministeren tilsyneladende ingen holdning til.

Hendes svar bliver man i hvert fald ikke klogere af. I stedet for at forholde sig til de klokkeklare udfordringer med islam og det støt stigende antal muslimer i Danmark, stikker Støjberg nemlig hovedet i busken og gemmer sig bag den sædvanlige regerings-remse, der skal give indtryk af en handlekraftig regering:

Hun er nemlig glad for, at antallet af asylansøgninger nu er det laveste i ni år, for det viser, at regeringens 67 stramninger på udlændingeområdet har haft en effekt.'

Goddag mand, økseskaft. Jeg anerkender naturligvis, at regeringen med Dansk Folkepartis hjælp har strammet tiltrængt op på en række områder. Det var bare slet ikke det, der blev spurgt om. Og dermed udstiller svaret også regeringens berøringsangst og konfliktskyhed over for de udfordringer, som det voksende antal muslimer skaber – i både Danmark, ikke mindst Sverige og de øvrige europæiske lande.

Spørgsmålet til Støjberg om hendes holdning til den voksende muslimske andel byggede på det anerkendte Pew Resarch Centers fremskrivninger, der viser, at andelen af muslimer i Danmark i 2050 vil være på 16 procent. 30 procent i Sverige. Knap 20 procent i Tyskland. Ja, selv hvis vi smækker dørene i, vil andelen af muslimer vokse.

Da undersøgelsen blev offentliggjort i efteråret, undrede jeg mig over, at den ikke skabte 'breaking news' og flammeoverskrifter. At medierne ikke vil forholde sig til alvoren i de dystre fremskrivninger, står selvfølgelig for deres egen regning. Men at vi også har en regering, der fuldstændig nægter at forholde sig til virkeligheden, er nærmest katastrofalt.

I 1999 forudsagde professor og befolkningsekspert P.C. Matthiessen i øvrigt også udviklingen. Han blev latterliggjort, hånet og lagt for had af alle dem, der altid ved bedre, fordi de i egen selvforståelse har større hjerter end alle os andre. Men den gode professor fik ret – også da han sagde: 'Muslimerne vil givetvis kræve respekt for deres religion, traditioner og skikke, jo større antal de bliver – og det kan støde sammen med dansk kultur…'

Netop derfor er dette problem det allerstørste, vi skal have løst, hvis generationerne efter os skal gøre sig håb om at leve i et fredeligt, veludviklet og demokratisk dansk samfund.

Og netop derfor bliver jeg ærligt talt bekymret, når jeg læser Københavns Kommunes seneste såkaldte integrationsbarometer, der tager pulsen på integrationen på forskellige områder. Godt nok skrev medierne mest om undersøgelsen ud fra vinklen om, at 'nu går det bedre med integrationen,' fordi lidt flere er kommet i arbejde og uddannelse. Men samtidig ignorerede man – ligesom Støjberg – de dystre faresignaler, der truer vores måde at leve på.

Således erklærer 15 procent af alle unge københavnere sig nu enige eller delvist enige i, at 'religiøse og kulturelle traditioner og love skal følges, selv om de kan være i strid med dansk lovgivning.'

Med andre ord: Sharia over dansk demokrati. Sidste år var tallet kun 10 procent, og med kommunens egne ord er stigningen da også 'signifikant.'

Men nu er jeg ikke kommunal embedsmand, så jeg vil kalde det uhyggeligt. For det ER uhyggeligt, at et støt stigende antal muslimer her i landet ikke vil os og vort demokratiske samfund.

Det samme gælder en undersøgelse fra Undervisningsministeriet, der bekræfter tendensen. 20-40 procent af de ledere på ungdomsuddannelserne, der har deltaget i undersøgelsen, oplever elever med udemokratiske værdier:

Eleverne 'prioriterer religiøse værdier højere end den enkeltes rettigheder og frie valg', og de 'tolererer ikke andres holdninger, hvis de går imod egne religiøse værdier,' lyder det. Mange af skolelederne oplever også, at der udøves social kontrol på den måde, at elever ekskluderes fra en gruppe, når de ikke følger regler i islam.

Og her er vel at mærke ikke tale om en fremskrivning. Det er den uhyggelige virkelighed. Det er Danmark – lige nu. Og jo flere muslimer, der kommer til, jo tydeligere vil det træde frem. Antallet af muslimer betyder noget.

Og nej, alle muslimer er ikke vores fjender. Men de grundlæggende forskelle mellem vores samfund og den islamiske verden viser så tydeligt forskellen på vore kultur- og værdisæt. Konflikterne vil vokse og tage til i antal, mens antallet af muslimer vokser støt.

Derfor nytter det ikke noget at stikke hovedet i busken og snakke uden om – heller ikke med den sædvanlige frase om det dalende antal asylansøgninger. Skal udviklingen vendes, kræver det, at vi tør se virkeligheden i øjnene. Og det gælder i særdeleshed også regeringen og integrationsminister Inger Støjberg.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
88 kommentarer
Vis kommentarer