Glem England: Sharia-råd er kvindeundertrykkelse

Nima Zamani. Jurist og tidl. vært på Radio24syv

TV2s dokumentarserie, ’Moskeerne bag sløret’, har cementeret overfor os alle, at der eksisterer parallel-samfund, hvor danske love er noget, man tørrer røv i. En civilretlig skilsmisse er ubetydelig for en muslimsk kvinde, der lever i et miljø, hvor det er anerkendt at adlyde sin mand som en hund i snor.

Nu foreslår forskere, at vi lærer af England og indfører sharia-råd, der skal løse muslimers ægteskabelige konflikter. Det skal selvfølgelig praktiseres indenfor danske loves rammer, og det må ikke vedrøre strafferetlige konflikter.

Det lyder umiddelbart bedre, end det vi ser i dokumentaren, hvor imamer opfordrer kvinder til at gå udenom politiet, når de får tæsk af deres mænd. Men indførslen af officielle sharia-råd, der kan løse ægteskabelige konflikter, vil betyde, at vi blåstempler parallel-samfundet og kvindeundertrykkelsen.

I England har man siden årtusindskiftet haft officielle sharia-råd. Tanken har været at undgå undergrundsimamer. Men den kontinuerlige indvandring fra krigsramte lande i Mellemøsten medfører, at der hele tiden kommer muslimer med forskellige syn på islam. De kan med hjælp fra en advokat oprette såkaldte ’Sharia Councils’.

Det er flere gange blevet rapporteret, at de engelske råd har mæglet i sager om hustruvold. Således har man i England problemer med, at officielle sharia-råd heller ikke overholder engelske love, fordi de påtager sig politiets anliggender. Engelske myndigheder aner heller ikke, hvor mange sharia-råd, der reelt findes. Man gætter på 85, men man ved det ikke. Hermed lugter det, på trods af institutionalisering, alligevel af undergrund.

Uanset om sharia-rådene opererer indenfor lovenes rammer, er de problematiske. Kvindeundertrykkelse er jo ikke ulovligt i sig selv, og sharia-rådene i England opstiller en række ulige krav til opnåelsen af skilsmisse: Manden kan kræve skilsmisse, som det passer ham, mens kvinden skal opnå accept hos en imam.

Vi har sovet i timen de sidste 30 år. Det er grunden til, at vi overhovedet debatterer en mulig indførsel af sharia-råd i Danmark lige nu. Vi har skabt beboersammensætninger, som vi ser det i Vollsmose og Gellerup. Områder, hvor antallet af muslimer er så højt, at man kan fastholde kulturmønstre og kvindesyn fra hjemlandet, fordi naboen, overboen og underboen taler samme sprog eller deler samme trosretning. Indvandrere og flygtninge ender ikke i Gellerup udelukkende på grund af lav indkomst. I de senere år har jeg oplevet flere tilfælde, hvor de aktivt søger lejligheder i Gellerup og takker nej til boligområder, hvor der bor få muslimer.

Jeg bebrejder dem ikke. Det handler jo om tryghed. Den store ulempe er, at det skaber parallel-samfund og dermed også muligheden for at forsætte det religiøse liv fra hjemlandet, hvor værdierne kan være uforenelige med det friere liv, vi lever i Danmark.

Mange muslimske unge står i parallel-samfundet og kigger ud af vinduet til det frie samfund. Til sidst føler de sig så indespærrede, at de smadrer ruden og hopper ud. De nægter et liv, hvor kontrol, ære og skam skal begrænse dem. Og det er her, vi skal tage fat. Måske er det for sent med den generation Yahya Hassan er vred på, men det er ikke for sent for hans generation. Ungdomsoprøret er vejen frem. Ikke sharia-råd.

Vi blåstempler mandens dominerende position i forhold til kvinden, hvis vi institutionaliserer sharia. I Danmark kan mænd og kvinder kræve skilsmisse på lige vilkår. Det er vi stolte af, og det skal vi overholde. Et sharia-råd, der vil give muslimerne muligheden for at blive skilt efter deres tro, og parallelt med vores retssystem, der sikrer ligestilling, vil blåstemple ulighed mellem mand og kvinde, fordi skilsmissen udelukkende sker på mandens præmisser.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
79 kommentarer
Vis kommentarer