Pernille Vermunds indre foragt for anderledes mennesker

Nima Zamani spørger, hvorfor Pernille Vermund har et behov for at nedgøre studerende, der gør det godt, bare fordi de har anden etnisk baggrund. (Foto: Ernst van Norde)
Nima Zamani spørger, hvorfor Pernille Vermund har et behov for at nedgøre studerende, der gør det godt, bare fordi de har anden etnisk baggrund. (Foto: Ernst van Norde)

Nima Zamani. Jurist og vært på Radio24syv

I mandags viste Nye Borgerliges politiske leder, Pernille Vermund, endelig sit sande ansigt.

Hendes underordnede partifæller har mere eller mindre alle sammen for længst afsløret, at de ikke bare er indvandringskritiske i et politisk øjemed, men tilmed indeholder en nederdrægtig trang til at besudle uskyldige mennesker med anden etnisk baggrund eller tro.

Jeg har tidligere her på opinionen gjort rede for, hvordan:

1. Jan Køpke løj om, at en lovlydig muslim bevidst brød loven i sin ansættelse i Udlændingestyrelsen.

2. Mette Thiesen løj om, at almindelige vagter med indvandrerbaggrund var bevæbnede sharia-vagter.

3. Ketil Rasmussen løj om, at en muslimsk elev havde begået et knivoverfald på en lærer.

4. Lars Boje løj om en fredagsbøn på gaden i Aarhus ved at dele et billede fra London.

Som politisk leder har Vermund ellers - set bort fra et desperat forsøg på at give muslimerne og afrikanerne skylden for den globale opvarmning - afholdt sig fra den slags fremmedforagtende tilbøjeligheder.

Hidtil har hun formået at skjule sin personlige foragt over for mellemøstlige indvandrere ved konsekvent at påstå, at så længe man ikke underkaster sig islams fundamentale regler, ikke er på offentlig forsørgelse og heller ikke har begået kriminalitet, ja så er man værdsat i Danmark.

Men en indre foragt over for anderledes mennesker finder som regel en vej ud. Måske især efter et dårligt valg, hvor man er bitter over, at danskerne fravalgte ens islamofobiske dagsorden og politik.

Således skrev hun for et par døgn siden følgende om de nyklækkede, danske studenter med mellemøstlig baggrund:

'Må jeg anbefale, at Danmarks Statistiks årlige gyserudgivelse om indvandring i Danmark bliver en del af det obligatoriske pensum i danske grundskoler og gymnasier? Danmark har ikke brug for modborgere, der vægter deres muslimske oprindelse højere, end de vægter det danske værdifællesskab - heller ikke selv om de har taget en studentereksamen.'

Med til historien hører, at Vermund var blevet krænket over følgende humoritiske, ironiske og inkluderende bannere fra studentervogne:

'Drop jeres indvandrerpjat! En dag vil I nasse på vores topskat!'

'Rød hue og rødt pas - Vi gør Støjberg og Kjærsgaard utilpas'

'Nationaliteter er i mængder, men vi blev alle sammen danske studenter'

For det første fristes jeg til at spørge Pernille Vermund, hvor sommerhumøret bliver af.

For det andet burde det være logik for burhøns, at man ikke nødvendigvis er muslim eller vægter sin muslimske oprindelse højere end det danske værdifælleskab, bare fordi man stammer fra et muslimsk land. Undertegnede og mange andre er et godt eksempel på, at man kan vægte det lige højt.

Selv, hvis der var tale om 60-40 til den muslimske oprindelses favør, går man i virkelig små sko, hvis det kan overskygge det bagvedliggende engagement i at tage en dansk gymnasiel uddannelse.

For det tredje er det et unægteligt tegn på bitterhed overfor danskere med anden mellemøstlig baggrund, når man har behov for at udtrykke sig sådan om studenter, der har et andet modersmål end dansk, men alligevel har villet og formået at bestå en dansk uddannelse.

Man må jo være ved at eksplodere af foragt over for alt, hvad der ikke er hundrede procent dansk, når man forsøger at ødelægge disse lykkelige studenters fester og fremtidige minder ved at påpege, at andre indvandrere altså er kriminelle eller på anden måde en del af de kedelige statistikker.

Tillykke til alle jer danske og dansk-udenlandske studenter. I er med til at sikre friheden, fremtiden og fædrelandet. Lad jer endelig ikke slå ud af en folketingspolitiker, der - med sine skuffende fire mandater - er desperat og reelt uden magt.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
543 kommentarer
Vis kommentarer