Populistisk, pincipløst og pinligt, Danmark

'Den mest manipulerende af alle i sagen om fratagelse af statsborgerskab er dog vores allesammens integrationsminister, Mattias Tesfaye,' skriver Nima Zamani. Foto: Finn Frandsen
'Den mest manipulerende af alle i sagen om fratagelse af statsborgerskab er dog vores allesammens integrationsminister, Mattias Tesfaye,' skriver Nima Zamani. Foto: Finn Frandsen

Nima Zamani. Jurist og vært på Radio24syv

Folketingspolitikere på tværs af de fleste partier er i disse dage godt i gang med at narre befolkningen til at tro, at grundloven samt helt basale demokratiske principper er til for at blive brudt.

Deres forsøg herpå er mildest talt ikke engang til en bestået karakter på gymnasieniveau.

Landsforrædere, terrorister og fremmedkrigere skal efter min mening dømmes og sendes ud af landet. Men uanset, om man har myrdet hundrede mennesker, bombet Nørreport eller kæmpet for islamisk stat, så skal magtens tredeling ikke brydes. Det er blandt andet én af årsagerne til, at man også dømmer forbrydere som Anders Breivik gennem en retfærdig rettergang ved domstolene.

Demokratiske principper er ikke demokratiske principper, hvis vi ændrer dem afhængigt af, hvor foragtede og farlige forbryderne er.

Magtens tredeling er så elementært et grundlag for vores demokrati, at formålet går tabt, hvis man handler i strid med, at det er domstolene, ikke regeringen, der skal dømme borgerne. Magtens tredeling har til formål at sikre, at en person (læs den ellers så folkelige Mattias Tesfaye med en fortid som murer) ikke får for meget magt.

Med vedtagelsen af en hastelov kan han nu egenhændigt - uden en bevisførelse og muligheden for at forsvare sig - fratage folk deres statsborgerskab og nationalitet.

Med andre ord har Folketinget nu vedtaget, at regeringen, uden rettergang, skal kunne dømme borgere på et strafferetlig niveau.

Rasmus Jarlov mener i denne forbindelse, at man har gået for længe på universitetet, hvis man har et problem med dette. Det har intet med universitetet at gøre. Man lærer om demokratiets grundsten og mest basale principper allerede på gymnasiet. Men den tid ligger tilsyneladende lidt for mange skolebajere og år tilbage for de konservatives Jarlov, der har så lidt situationsfornemmelse, at han synes, en halv-ironisk kommentar er på sin plads, mens han pisser på demokratiet.

Henrik Dahl, en ellers veluddannet mand, opfører sig mindst ligeså pinligt. Han negligerer magtens tredeling - og dermed den mest elementære og afgørende beskyttelse imod magtmisbrug - til teoretisk studiegruppesnak. Smag lige på det. Det vigtigste værn mod en minister, der vil lege forsvar, anklager og dommer på samme tid, kalder Henrik Dahl for studiegruppesnak.

Han går endda så vidt, at han sammenligner ekspropriation, der normalt afgøres administrativt, med strafferetlige sanktioner. Han sammenligner den situation, at en borger får millionerstatning, fordi statens skal bruge vedkommendes ejendom til andet formål, med at dømme en borger for noget, der kan give fængselsstraf.

En liberal tænker kan han ikke længere bryste sig af at være. Hans liberale fortænkere, hvis ideer er grundlaget for demokratiet, ville vende sig i graven.

Det giver absolut mening, at Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøl har forladt Liberal Alliance. Der er intet liberalt over et parti, der bliver nationalkonservativt og totalitært i dét øjeblik grundlæggende, liberale principper sættes på prøve og skal forsvares. Bare spørg Nye Borgerlige.

Den mest manipulerende af dem alle er dog vores allesammens integrationsminister, Mattias Tesfaye. Medmindre han har levet under en sten de seneste par hundrede år, er han fuldt bevidst om, at han lyver over for hele den danske befolkning, når han påstår, at hele ideen med magtens tredeling er, at den skal brydes for, at domstolene efterfølgende skal afgøre, at den ikke må brydes i et magtmisbrugsmæssigt øjemed.

Det er ligeså tåbeligt som at påstå, at en hvilken som helst lov er til for at blive brudt, hvorefter domstolene skal forklare lovovertræderen, at han altså ikke måtte tæve sin hustru eller køre 200 km i timen inde i byen.

Selvfølgelig skal danske statsborgere, der kæmper for islamisk stat, straffes. Og de skal straffes hårdt. De har intet at gøre i Danmark. Men det er decideret pinligt, at lovgivningsmagten og regeringen nu har tildelt sig selv en magt, hvorefter de kan straffe potentielt uskyldige mennesker. Man er uskyldig indtil det modsatte er bevist, og det modsatte skal jo, som man tilsyneladende har glemt, bevises ved en rettergang.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
41 kommentarer
Vis kommentarer