Hvor meget vil du sælge dit barn på 2, 5 eller 13 år for? 1000 kroner?

Özlem Sara Cekic. Foredragsholder, samfundsdebattør og tidligere folketingsmedlem. Skriver om værdipolitik, social og sundhedspolitik.

JEG HAVDE LOVET MIG selv at ikke kommentere Socialdemokraternes kinddans med Dansk Folkeparti. 

Men socialdemokraternes skred i menneskesynet er så bekymrende, at jeg er nødt til at tage afstand fra det.

DF ønsker (igen) op til finanslovs-forhandlingerne at stramme garnet omkring syriske flygtninge. Partiet kommer med ni konkrete stramninger. Stramninger, der skal sende mennesker tilbage til krig, børn skal ikke beskyttes, flygtninges muligheder for at arbejde skal forringes m.m.

SOCIALDEMOKRATIET STØTTER eller er ikke afvisende over for hovedparten af DF’s ni stramninger. For eksempel går et af forslagene ud på, at en syrisk flygtningefar skal have udbetalt 1000 kroner om måneden, hvis han siger nej til familiesammenføring af sin datter. Konsekvensen af stramningen vil være, at mange af børnene skal efterlades i Assads og IS’ kløer. Er det ikke det, man på dansk kalder for salg af børn?

ALT DET HER HANDLER i bund og grund om DF’s grundlæggende mangel på solidaritet med mennesker på flugt – især af mennesker med muslimsk baggrund fra Mellemøsten. Det har DF stået for de seneste 20 år. Og de har som støtteparti for borgerlige regeringer op til finanslovs-forhandlinger brugt flygtninge, muslimer eller folk med minoritetsbaggrund til at dække over deres støtte til nedskæringer på velfærdsområdet.

DEN INDRE SVINEHUND kan aldrig fodres nok! Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis DF fik magt, som de har agt, vil mange os med minoritetsbaggrund miste vores danske statsborgerskab og blive smidt ud af vores eget land! 

DF bruger enhver lejlighed til at kalde menneskerettigheder – som er blevet til efter nazitiden – for parasitter. Men heldigvis har der været et anstændigt flertal i Folketinget, som har sagt fra og har holdt fast i, at grundlæggende demokratiske rettigheder både skal gælde Anders og Ayse.

MEN DE SENESTE par år har de borgerlige partier solgt ud af demokratiet og de liberale frihedsrettigheder. Og Socialdemokratiets manglende rygrad over for DF’s had-retorik og diskriminerende forslag er ikke alene dybt bekymrende, men også et kæmpe værdiskred – også på venstrefløjen. 

Socialdemokratiet har mistet deres kompas, og i deres iver for at få regeringsmagten siger de ja til alt, hvad DF kommer med af stramninger. Samtidig undrer de sig over, at Alternativet, Enhedslisten og Radikale Venstre ikke vil give Socialdemokratiet en blankocheck til at fortsætte DF’s højrenationalisme.

EN AF MINE VENNER sagde til mig på et tidspunkt, da jeg selv var folketingsmedlem, at alle politikere var nogle røvhuller. Og derfor var det bedre, at det var vores (de røde) egne røvhuller, der havde magten, end de andre røvhuller. 

Mit ambitionsniveau er lidt højere. For mig er det fuldstændig ligegyldigt, hvad statsministeren hedder til fornavn, så længe personen kan være leder for alle borgere i Danmark – uanset om vi er forfulgte, arbejdere, syge, gamle, jøder, erhvervsdrivende eller homoseksuelle. 

Derfor skal vi kræve mere af vores politikere og sige fra over for nationalister, populister og grøftegravere. 

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
125 kommentarer
Vis kommentarer