6,5 mio. hjemmehjælps-timer væk - de rige har fået pengene

Pelle Dragsted. Medlem af Enhedslisten.

Kan I huske, hvad de sagde, dengang de besluttede at sætte vores pensionsalder op? Og dengang de rundbarberede efterlønnen? Kan I huske, hvad der var hovedargumentet for de mange 'reformer'?

Jo, hver gang var argumentet, at det var nødvendigt, fordi der i fremtiden blev flere ældre. Og hvis vi skulle have råd til samme velfærd til dem, så var vi nødt til at arbejde noget mere alle sammen. Igen og igen hørte vi det argument. Fra Anders Fogh, Lars Løkke og Helle Thorning.

Men hvad er det så, der sker nu? Nu hvor alle reformerne er trådt i kraft, vores pensionsalder hæves, og efterlønnen er reformeret til ukendelighed? Ser vi så som lovet en markant stigning i udgifter til de flere ældre? Er der blevet ansat flere i ældreplejen til at hjælpe de mange nye ældre?

Nej – tvært imod!

Forleden kunne Jyllands Posten fortælle, at der i de seneste år er blevet skåret markant på ældreplejen. Samtidig med at der er kommet betydeligt flere ældre, er der skåret – hold nu fast – 6,5 millioner hjemmehjælpstimer væk om året. Flere og flere ældre overlades til sig selv, og dem, som får hjælp får mindre og mindre af det.

Men hvad er reform-pengene så gået til?  Ja, de er for en stor dels vedkommende gået til lavere skat – og særligt til de grupper, der har mest i forvejen. Der er alene under denne regering givet skatterabatter for 27 milliarder kroner. For de penge kunne vi have bevaret efterlønnen og stoppet forøgelsen af pensionsalderen. Eller have ansat tusinder af varme hænder i velfærden.

Sikke et bedrag!

Dem der er blevet ramt hårdest af reformerne – de lavtlønnede, de ufaglærte og de arbejdsløse - er samtidig dem, der har fået mindst ud af skatterabatterne. Og dem i toppen – som har fået broderparten, de kan være lige glade med reformer og nedskæringer. For de har råd til at gå på pension præcis, når det passer dem og købe al den private hjælp, de behøver.

De seneste årtiers reform-amok havde intet at gøre med nødvendighed. Det er intet andet end en storstilet øvelse i omfordeling fra de mange til de få i toppen. Det er klassepolitik fra oven, når det er grimmest.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
82 kommentarer
Vis kommentarer