Hvad højrefløjen glemmer af fortælle om kontanthjælpen

'Højrefløjens fortælling om livet på kontanthjælp er både misvisende og manipulerende. Her er, hvad højrefløjen glemmer at fortælle,' ifølge Pelle Dragsted. POLFOTO
'Højrefløjens fortælling om livet på kontanthjælp er både misvisende og manipulerende. Her er, hvad højrefløjen glemmer at fortælle,' ifølge Pelle Dragsted. POLFOTO

Pelle Dragsted. Medlem af Enhedslisten.

Efter at et flertal i Folketinget er blevet enige om at give de aller fattigste familier en økonomisk håndsrækning er højrefløjen gået i offensiven.

De forsøger at appellere til vores misundelse og smålighed ved at give udtryk for, at kontanthjælpen er så god, at det er urimeligt for 'dem der arbejder'. Hvorfor skal man arbejde, når man kunne få næsten det samme på kontanthjælp, lyder det?

Men højrefløjens fortælling om livet på kontanthjælp er både misvisende og manipulerende. Her er, hvad højrefløjen glemmer at fortælle:

1. Du kan ikke bare vælge at leve på kontanthjælp. Du skal stå til rådighed for arbejde og være aktivt søgende. Siger du nej til anvist arbejde, lukker kassen øjeblikkeligt. Udebliver du blot fra et enkelt møde straffes du med hårde økonomiske sanktioner.

2. Kontanthjælp er ikke passiv forsørgelse. Når du ansøger om kontanthjælp, sendes du de fleste steder umiddelbart i såkaldt 'nyttejob' 37 timer om ugen – uden løn selvfølgelig! (Her i København består (ud)nyttejobbet oftest i at fjerne ukrudstplanten pileurt fra Amager Fælled.) Ulønnet aktivering er en fast del af livet for mennesker på kontanthjælp.

3. Hvis du har nogen form for opsparing, kan du slet ikke modtage kontanthjælp. Det gælder i de fleste tilfælde også, hvis du fx har en bil eller en ejerbolig, andelsbolig, sommerhus eller kolonihave. I de tilfælde omregnes værdien af din bil eller ejendom til et antal måneder, du ikke kan modtage kontanthjælp. Du skal altså afhænde alt, hvad du ejer.

4. Også evt pensionsopsparing er i de fleste tilfælde omfattet af formue-kravet. Det vil sige, at har du sparet op til din alderdom fx i en kapitalpension, så tvinges du til at hæve denne pension og bruge den, før du kan modtage kontanthjælp. (Fordi du hæver din pensionsopsparing før tid, skal du desuden betale en strafskat, så du får langt mindre ud af den.)

5. Nåja, og har du en ægtefælle med en helt almindelig indkomst, så kan du overhovedte ikke modtage kontanthjælp, men må i stedet leve af den ene indkomst, I sammen har. Gensidig forsørgerpligt kaldes det.

6. Og jo – der er en kæmpe stor økonomisk forskel på at være i kontanthjælp og job. Selv med Liberal Alliances mest kreative regnemetoder må de erkende, at der er en gevinst på 3.000 kroner om måneden, når man går fra kontanthjælp til arbejde. Det er rigtig mange penge – særligt i bunden af indkomstskalaen. Og her indregnes ikke pensionsopapring og feriepenge. (For slet ikke at tale om alle de andre fordele ved at være i job – livskvalitet, kollegaer, aneerkendelse etc. )

Alt dette ved Højrefløjen godt. Men hvis de ikke misinformerede og manipulerede, ville de ikke kunne appellere til den smålige misundelse, som de lever af. Det er ubehageligt – fordi deres manipulation gør livet endnu sværere for dem, der er ramt af ledighed og sygdom.

Og så er der en anden ting, som Højrefløjen altid glemmer: Dem, der er i arbejde i dag, er morgendagens arbejdsløse. Da finanskrisen ramte i 2008, mistede titusindvis af lønmodtagere deres arbejde og mange endte på offentlig forsørgelse.

Rimelige ydelser er med andre ord ikke almisser. Det er en hjælp til os selv. En forsikring mod fattigdom under kapitalismens tilbagevendende kriser.

I stedet for at spørge, om det kan betale sig at arbejde, bør vi vende spørgsmålet på hovedet og tænke over, hvor dyrt det skal være for os selv og vores kollegaer at få en fyreseddel, når næste krise rammer.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
67 kommentarer
Vis kommentarer