Lad os stoppe borgmestres dobbeltløn

Hernings borgmester, Lars Krarup (V), vil sikkert være ked af at miste sin halve mio. kr ekstra om året i løn.
Hernings borgmester, Lars Krarup (V), vil sikkert være ked af at miste sin halve mio. kr ekstra om året i løn.

Pelle Dragsted. Medlem af Enhedslisten.

Når danskerne går på arbejde, får vi løn én gang for at løse de opgaver, der følger af vores job. Sådan er det ikke for mange af landets borgmestre.

De modtager i stedet dobbelt løn.

Borgmestre får en rigtig pæn løn for deres borgmester-hverv -  omkring en million kroner om året afhængig af kommunestørrelsen. Men når de så skal repræsentere kommunen i fx det lokale kraftvarme-værk, eller i metro-selskabet, så indkasserer de yderligere store honorarer. Honorarer som i mange tilfælde når op på flere hundrede tusinde kroner om året.

Oven i lønnen.

Lad os tage et par eksempler. Vi kan jo starte i min egen kommune Frederiksberg. Her hæver den konservative borgmester Jørgen Glenthøj en løn på 1.123.000 kr. om året. En pæn løn må man sige. Men oven i kommer så dobbeltlønnen:

En lang række honorarer for at bestride bestyrelsesposter som han er udpeget til af kommunen. Jørgen Glenthøj får således blandt andet 45.000 kr. årligt for at repræsentere Kommunen i Frederiksberg Energi A/S, 300.000 kr. for at repræsentere kommunen i Metroselskabet, 53.116 kr. for at repræsentere kommunen i Kombit. 

Når alle honorarer er talt med, får Glenthøj en ekstraløn på mere end 400.000 kr. om året.

Eller hvad med én af honorar-topscorerne, Venstres midtjyske bykonge Lars Karup. Udover hans borgmesterløn på over en million modtager han yderligere en halv million i bestyrelseshonorarer. Han tjener altså – ligesom Jørgen Glenthøj og en række andre borgmestre - samlet set mere end landets statsminister.

Dobbeltlønnen er udtryk for pamperi af værste skuffe. Når man som borgmester får en løn på over en million, så skal man selvfølgelig ikke samtidig have en ekstra-løn for at passe nogle møder i bestyrelser, som man sidder i som følge af borgmester-hvervet. 

Og forhistorien gør ikke situationen kønnere: For et par år siden nedsatte folketinget en ekspertgruppe, der skulle komme med forslag til løn og pensionsvilkår for fuldtidspolitikere. Kommissionens foreslog at sætte borgmestrenes lønninger op, men til gengæld skulle honorarerne for bestyrelsesarbejde mm fremover modregnes i lønnen.

Men hvad skete der?

Jo et flertal i folketinget fulgte vederlagskommissionens ene anbefaling og satte lønnen op for borgmestrene. Men uden at gennemføre den anden anbefaling – nemlig at andre honorarer så skulle modregnes i lønnen. 

Smart, ikke? Og desværre endnu et eksempel på politikere, der nogle gange har lidt for travlt med at tilgodese sig selv og hinanden på borgerens regning.

I en tid, hvor der skæres ned på velfærden, hvor fattigdommen vokser, og hvor de fleste almindelige lønmodtagere ikke har oplevet nogen særlig lønfremgang,  er det simpelthen et helt forkert signal, at borgmestre og regionsformænd skal kunne hæve løn to gange for at passe deres arbejde.

Derfor behandler Folketinget i denne uge et forslag fra Enhedslisten, der vil gennemføre vederlagskommissionens anbefaling, og dermed sikre, at borgmestrene fremover må vinke farvel til dobbelt-lønnen.

Jeg håber, at et flertal i Folketinget vil bakke op. 

Men borgmestrene behøver sådan set ikke at vente på Folketinget. I Aalborg har Borgmester Thomas Kastrup-Larsen efter pres fra bl.a. Enhedslisten frivilligt valgt at frasige sig dobbelt-lønnen.

Så hvis du er enig i, at dobbelt-lønnen er noget pamperi, så skulle du måske bede borgmester-kandidaterne i din kommune svare på, om de vil følge Aalborgs eksempel, eller om de fortsat vil fastholde den urimelige dobbeltløn.

Svaret skulle gerne falde før valgdatoen.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
12 kommentarer
Vis kommentarer