'Vi er ikke gode nok, os, der bor her!'

Det sociale boligbyggeri Bispehaven, som ligger i Århus. Foto: Claus Bonnerup
Det sociale boligbyggeri Bispehaven, som ligger i Århus. Foto: Claus Bonnerup

Pelle Dragsted. Medlem af Enhedslisten.

'Jeg ville være så ked af at være nødt til at flytte, for jeg synes, jeg har haft så mange gode år herude. Bare at skulle flytte fra min udsigt og mine søde naboer! Jeg føler slet ikke, jeg ville kunne overleve det.'

Ordene er Ena Jarlunds. Ena er 84 år og har boet i det almene boligområde Bispehaven i Aarhus i 34 år.

Ordene faldt som en reaktion på den såkaldte ghetto-aftale, som regeringen i foråret indgik med socialdemokraterne og SF, og som i denne uge behandles i folketinget.

Aftalen betyder, at tusindvis af mennesker – mennesker som Ena – risikerer at blive sat ud af deres bolig. Ud af deres barndomshjem. Væk fra netværk og naboer.

Loven gør nemlig, at hvis der er almene boligområder, hvor der bor mange arbejdsløse eller førtidspensionister, så skal antallet af almene familieboliger nedbringes til 40 procent. Det vil sige at op til 60% af boligerne enten skal rives ned eller sælges til private investorer. I særlige tilfælde kan ministeren faktisk give påbud om, at hele boligområdet skal jævnes med jorden.

Med de nuværende kriterier risikerer 11.000 almene familieboliger, at skulle rives ned eller sælges. 50.000 beboere kan blive ramt.

Det får voldsomme konsekvenser for dem som kyles ud af deres boliger.

Men det betyder også, at vi får endnu færre boliger, der er til at betale for almindelige mennesker. At det bliver endnu sværere for sosu'en, taxachaufføren, førtidspensionisten eller andre med lave indkomster at finde en bolig, de kan betale.

I vores grundlovs paragraf 73 står der, at den private ejendomsret er ukrænkelig. UKRÆNKELIG.

Men partierne bag ghettoaftalen, mener åbenbart ikke, at denne beskyttelse gælder beboerne i de almene boligforeninger.  

For de almene boliger er ikke statens ejendom. De er ejet af de almene demokratiske boligforeninger og deres medlemmer – beboerne i boligafdelingerne. Og det erkendes sort på hvidt i lovforslaget, at der er tale om ekspropriation i grundlovens forstand.

Tænk engang. Vi har en boligminister – Ole Birk Olesen – fra et parti, der kalder sig liberalt og frihedselskende, men som nu vil bruge statsmagten til at ekspropriere privat ejendom. Til at sætte private borgere ud af deres hjem.

Jeg synes, at ekspropriations-minister fremover burde være en mere passende betegnelse for LA-ministeren. Liberal skal han i hvert fald ikke kalde sig.

For kan man forestille sig et mere vidtgående indgreb i den private ejendomsret end at køre en bulldozer gennem private boliger og fratage borgere deres barndomshjem? Nej, vel?

Og én ting er da også helt sikker. Hverken Ole Birk Olesen eller de andre medskyldige partier og politikere bag det her overgreb på beboerne i de almene boligforeninger, ville nogensinde drømme om at behandle beboere i ejerboliger på samme måde.

Kunne man forestille sig Venstre, De Konservative, Socialdemokraterne eller Liberal Alliance vedtage en lov, der gav mulighed for at ekspropriere private boliger i fx et villa-område i Rungsted. Eller at man tvangskonverterede et parcelhusområde til almene boliger, for at skabe en mere blandet boligområde i Gentofte? Nej det ville selvfølgelig aldrig ske.

Men beboerne i de almene boligforeninger, dem ser man åbenbart anderledes på. De har færre rettigheder.

Eller som Ena Jarlund fra Bispehaven så præcist formulerer politikernes syn på beboerne i hendes boligområde: 'De mennesker, der bor sådan et sted, er ikke noget værd! Det er jo det, de siger! Vi er ikke gode nok, os, der bor her!'

I Enhedslisten vil vi gerne være med til at løse de sociale problemer i de udsatte områder, og vi ønsker blandede boligområder hvor høj som lav bor side om side. Men vi kommer ikke til at medvirke til at behandle beboerne i de almene foreninger som andenrangsborgere, hvis rettigheder der bare kan trædes på.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
70 kommentarer
Vis kommentarer