5 timer om ugen – og resten af tiden på nas

Pernille Vermund. Leder af Nye borgerlige, skriver om Danmark i globaliseringens tid.

'Det er jo en helt vanvittig og voldsom udvikling, vi ser på kort tid.'

Det var ordene fra venstremanden og beskæftigelsesministeren, Troels Lund Poulsen, da han tidligere i denne uge var i TV for at fortælle en solstrålehistorie om, hvor mange af de muslimske migranter, der er kommet i arbejde i de seneste par år.

Inden Lund Poulsen falder fuldstændig i svime af begejstring over sin egen præstation som minister, skulle han lige kaste et øje på Danmarks Statistiks undersøgelse fra juni måned i år.

Hvis han kunne få armene så langt ned, at han kunne bladre frem til bilagene i undersøgelsen, ville han kunne læse sort på hvidt, at det som han ser som en vellykket integrationsindsats af kommunens hær af sagsbehandlere, slet og ret er et stort antal af de muslimske indvandreres tilpasning til ændrede vilkår for at være på offentlig forsørgelse.

Hver tredje af de muslimske indvandrere, der er kommet i arbejde i løbet af 2016, arbejder nemlig mindre end ti timer om ugen, kan man læse af tallene. Resten af tiden er de på kontanthjælp eller anden overførselsindkomst.

Hvorfor mon det? Ja, det hænger præcist sammen med den såkaldte 225-timers regel, som regeringen indførte i 2016. Den betyder, at hvis man har været længe på kontanthjælp, skal man tage et arbejde på i gennemsnit fem timer om ugen, ellers bliver man sat ned i ydelse, eller hvis man er samboende, kan man helt miste retten til kontanthjælp.

Da den regel trådte i kraft, var der lige pludselig en del muslimske indvandrere, der godt kunne finde ud af at arbejde en lille smule. Det havde de ellers ikke evnet i årevis.

Fem til ti timer om ugen giver nemlig ret til fortsat fuld kontanthjælp. Og derudover får den uintegrerede muslimske indvandrerfamilie så stadigvæk friplads til børnene i vuggestue og børnehave, børnetilskud, børnecheck, boligsikring osv. samt adgang til gratis sundhedsvæsen, tilskud til briller efter serviceloven og alle de andre særydelser, som vores velfærdssamfund så gavmildt stiller til rådighed.

At 225-timersreglen virker, er ikke noget at juble over. Men det viser tre forhold, som man bør snakke om og forholde sig til:

1. Det er blevet en livsstil for en stor del af de muslimske indvandrere at være på overførselsindkomst. De vil ikke arbejde. Selvom de kan mere, yder de kun absolut det mest nødvendige, så de kan fortsætte deres livsstil med at leve på andres bekostning. Skal vi fortsat acceptere det?

2. Danmark har lukket en masse indvandrere fra de muslimske lande ind, som helt tydeligt ingen intentioner har om at yde mere, end de nyder. De er og vil for evigt være en økonomisk byrde for danskerne, som skal bæres af dem, der arbejder hver dag og betaler skat til fællesskabet. Skal vi blive ved med at lukke flere ind?

3. Det danske velfærdssamfund er gavmildt, men gavmildheden og solidariteten imellem os bliver nedbrudt, når store grupper af indvandrere fra muslimske lande åbenlyst udnytter systemet i stedet for at bidrage. Er det tid til, at vi reserverer offentlig forsørgelse til danske statsborgere?

Regeringen har en klar interesse i at vise, at integrationsydelsen og 225-timersreglen virker. Og at de virker, kan vi se af tallene.

Men hverken integrationsydelse, 225-timers reglen, regeringen eller hæren af kommunale sagsbehandlere kan ændre på den mentalitet og indstilling, som alt for mange af indvandrerne fra de muslimske lande møder det danske samfund med.

At flere migranter fra de muslimske lande nu arbejder lidt for de penge, de modtager, viser, at de ikke er mennesker uden evner. For de evner åbenlyst at tilpasse sig reglerne, så de kan hæve maksimum i de offentlige kasser og yde minimum.

Det kan vi ikke blive ved med at acceptere. Det er tid til at trække en streg i sandet og kræve, at udlændinge, der opholder sig i Danmark, forsørger sig selv. Retten til danske velfærdsydelser bør forbeholdes danske statsborgerskab.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
120 kommentarer
Vis kommentarer