EU's 'tolerance' slår borgerne ihjel

Pernille Vermund. Leder af Nye borgerlige, skriver om Danmark i globaliseringens tid.

At sætte konventioner og internationale aftaler over folkets vilje og holde dem evige, hellige og uforanderlige er udemokratisk. Og at fastholde aftaler, der fører til vores egen undergang, er idioti.

Vi kan ikke bevare Danmark, hvis vi fortsætter med at underkaste os EU-regler og internationale konventioner. Det er tid til, at vi vinder magten over vores liv tilbage.

Den 23. juni stemmer briterne om EU. Og uanset, hvordan deres afstemning ender, bør danskerne have samme mulighed for at stemme Danmark ud af EU.

For EU står i vejen for vores frihed, sikkerhed og selvstændighed.

Menneskerettighedsdomstolen skulle beskytte folket. Når den stigende grad bruges til at yde kriminelle urimelig beskyttelse, koster det uskyldige mennesker livet.

Hvis vi vil begrænse risikoen for terror og grov vold og kriminalitet på dansk jord, bør vi udvise kriminelle udlændige. Konsekvent og efter første dom. Men vores ret til at gøre det nødvendige begrænses af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Og retter man sig ikke efter den, kan man ikke være med i EU.

Den 17-årige Mads fra Hillerød blev sidste år i november stukket ned og dræbt uden for sin skole. Han kunne have været i live i dag. Hans drabsmand var udlænding og tidligere straffet. Hvis han var blevet udvist efter første dom, havde Mads’ forældre ikke mistet deres søn.

De islamiske terrorister, som har hjemsøgt Frankrig, Belgien og andre lande i de senere år, har alle sammen været kendt af politiet. Og de er næsten alle sammen tidligere dømte.

Hvis EU-landene udviste kriminelle udlændinge, i stedet for ukritisk at lukke endnu flere ind, ville en 3-årig dreng ikke have mistet begge sine forældre i Paris mandag aften. Drengens forældre blev dræbt af en islamist, som fik sin første dom for fem år siden.

Alt for mange uskyldige mennesker har de seneste år mistet livet på grund af EU’s misforståede tolerance. En ’tolerance’, der i virkeligheden dækker over et fatalt svigt af myndighedernes vigtigste opgave – at sikre borgerne imod indre og ydre fjender.

Schengen-samarbejdet skulle sikre EU’s fælles ydre grænser. I stedet oplever vi de største migrantvandringer ind i Europa nogensinde.

Vi lukker mennesker ind i vores land og fællesskab, hvis identitet og hensigter vi ikke kender. Mennesker, der fører samme krig og ufred med sig, som de giver udtryk for at flygte fra.

Land efter land hegner sig ind og beskytter sine grænser med hårdere midler, end det var nødvendigt, før EU påtog sig ansvaret. Og bedst som man tænker, at det ikke kan blive værre, beslutter EU i afmagt at betale Tyrkiet for at påtage sig det ansvar, som EU oprindeligt tog fra de europæiske nationalstater, og som Unionen nu ikke selv magter.

Vi skal ikke acceptere, at det er EU, der bestemmer, hvem der skal have lov at opholde sig i Danmark, få adgang til danske velfærdsydelser, og at EU udsteder love på næsten alle områder, der griber direkte ind i vores liv og dagligdag.

Danmark er danskernes ansvar. Vi er som folk forpligtede til at bevare og forsvare vores fælles værdier. Det gør vi bedst ved at forblive en selvstændig nationalstat.

Derfor ønsker jeg en folkeafstemning, hvor danskerne får mulighed for at tage stilling til, om vi skal blive i EU. Og jeg håber naturligvis, at befolkningen kan se fornuften i, at ingen andre er bedre til at varetage danskernes interesser end os selv.

Jeg er ikke modstander af internationalt samarbejde. Men jeg er modstander af, at magten over danskernes liv er overgivet til instanser uden demokratisk kontrol. Vores mulighed for at påvirke vores egne livsvilkår svækkes, når vi giver ansvaret for vores liv og hverdag til en stadigt mere udemokratisk og centraliseret union, hvor embedsmænd, ministerråd, kommission og EU-domstol tiltager sig magt fra stater, der før var suveræne.

Jeg vil ikke være med til at svække det danske folkestyre og ofre Danmarks selvstændighed. Tværtimod.

Jeg ser med fortrøstning, hvor godt Norge og Schweiz klarer sig uden for EU. Jeg ønsker Danmark placeret i deres fornemme demokratiske selskab, og jeg håber inderligt, at briterne stemmer Storbritannien ud af unionen den 23. juni.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
93 kommentarer
Vis kommentarer