Lad os følges med Storbritannien ud af EU

Pernille Vermund. Leder af Nye borgerlige, skriver om Danmark i globaliseringens tid.

Det er mig en gåde, at et flertal af danske politikere fortsat ønsker at stå sammen med Juncker, Merkel og Hollande og forsvare åbne grænser for muslimske migranter, mere centralisering, flere love og mindre dansk suverænitet.

Personligt vil jeg langt hellere stå skulder ved skulder med Theresa May og forhandle en ny fremtid baseret på national selvbestemmelse, frihed og frihandel. Danmark bør følge Storbritannien ud af EU. Og vi bør tage beslutningen så hurtigt som muligt.

Derfor opfordrer jeg til, at Folketinget udskriver en folkeafstemning om et dansk exit efter engelsk forbillede. Hurtigst muligt.

EU har i mange år bevæget sig i en forkert retning. Den katastrofale håndtering af migrantkrisen i 2015, hvor EU lukkede en million muslimske indvandrere ind, slog hovedet på sømmet og bekræftede mig endnu engang i, at EU er en del af problemet – ikke en del af løsningen.

Jeg ønsker et Danmark baseret på danske værdier, et Danmark, hvor danskerne bestemmer meget mere selv og et Danmark, hvor vi kan tage os af vores svageste medborgere, uden at risikere at skulle forsørge udlændinge, der ikke har bidraget til fællesskabet.

For mig strider EU og unionstanken mod alt det, der handler om at være dansk.

Danmark er en selvstændig nation, og som danskere skal vi have lov til at bestemme politikken i vores eget land. Vi er et stolt og frit folk, som trods vores lands lille størrelse har formået selv at sætte rammerne for, hvordan vi vil leve sammen i mere end 1000 år. Det er fra denne lange historie, at vi trækker vores kultur, værdier og nationale fællesskab.

Det danske værdifællesskab er stærkt, og det danske folk er et solidarisk folk. Vi vil gerne sikre de mennesker i vores fællesskab, der ikke kan klare sig selv; de ældre, de udsatte, de syge og de handicappede. Men udlændinge er ikke automatisk en del af det fællesskab. Derfor bør retten til offentlig forsørgelse knyttes til det danske statsborgerskab – vores solidaritet med hinanden, det at føle lysten og pligten til at tage os af hinanden, hænger sammen med, at vi er danskere.

Udlændinge skal være velkomne til at arbejde og bo i Danmark, hvis de forsørger sig selv, overholder vores love og respekterer vores grundlæggende værdier.

Men sådan må vi ikke indrette os for EU, fordi det strider mod unionstanken og traktaterne.

Danskerne sagde ja til at følges med Storbritannien ind i det daværende EF tilbage i 1972. Når briterne forlader EU, er det helt naturligt at spørge danskerne igen.

Min anbefaling er klar. EU står for stadig mere magt centraliseret i Bruxelles, ophævelse af den nationale selvstændighed og et system, der ikke skaber velstand, men er sandet til i bureaukrati og overregulering.

Theresa May beskriver en fremtid med plads til national forskellighed, med fokus på frihandel og fredeligt samarbejde. Danmark bør følges med Storbritannien ud.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
72 kommentarer
Vis kommentarer