Stop al asyl i Danmark

Pernille Vermund. Leder af Nye borgerlige, skriver om Danmark i globaliseringens tid.

Udenrigsminister Anders Samuelsen kritiserer Donald Trumps seneste indrejseforbud for migranter fra syv forskellige muslimske lande.

Det er langt fra al Trumps politik, jeg er enig i. Men i mine øjne udviser den amerikanske præsident rettidig omhu for sin befolkning med de nye tiltag. Og jeg synes, at det ville klæde danske politikere at gøre det samme.

I Danmark kan enhver, der siger asyl, rejse ind i landet. Vores velfærd er i princippet åben for de mere end 1 mia. mennesker, der lever i de afrikanske og mellemøstlige lande.

Migranter kommer hertil med ringe eller helt uden identifikation. Myndighederne bruger uanstændigt mange ressourcer på at undersøge migranternes baggrund. Og alligevel giver vi ophold til et utal af mennesker, der hverken respekter vores levevis, vores velfærdssystem eller vores lovgivning - eller for den sags skyld er rigtige flygtninge.

Danmark har ikke direkte ruter til nogen af de lande, migranterne kommer fra, og migranterne har derfor været igennem mindst et sikkert land på vejen hertil.

Vi har hverken kontrol over, hvor mange, der kommer hertil, eller hvad migranternes hensigter i vores land er.

Havde de tilrejsende fra Mellemøsten og Nordafrika indpasset sig i vores samfund, bidraget til fællesskabet og overholdt vores lovgivning på lige fod med andre danskere og udlændinge, og havde de opdraget deres børn til at blive gode, danske medborgere, så ville der ikke have været grund til bekymring eller stramninger af udlændingepolitikken.

Men det er langt fra tilfældet.

Beskæftigelsesfrekvensen for eksempelvis libanesere (typisk statsløse palæstinensere), somaliere og irakere er mindre end 40%. Kriminalitetsindekset for samme nationaliteter er mere end dobbelt så højt, som for danskere. Og trods samfundets massive investeringer i integration for særligt muslimske indvandrere, klarer deres efterkommere sig generelt dårligere end forældrene.

Stadigt flere muslimske indvandrere og efterkommere sætter religiøse love over demokratisk vedtaget lovgivning, og identificerer sig med deres religion, frem for at identificere sig med vores nationale fællesskab i Danmark.

Derfor oplever vi nu, at værdier som vores ytringsfrihed, religionsfrihed, lighed mellem kønnene og seksuelle frihed, er under pres. Det bør vi tage alvorligt.

Vi bør stoppe al asyl i Danmark, udvise kriminelle udlændinge efter første dom, stille krav om selvforsørgelse til enhver udlænding, der opholder sig i Danmark og differentiere indkomstkravene efter ansøgernes oprindelsesland.

I USA vil Trump skærpe kravene til udlændinge.

USA vil kun have indrejsende, som respekterer den amerikanske grundlov og som ikke holder andre og voldelige ideologier højere end amerikansk lov. Desuden vil USA ikke have indrejsende, som praktiserer intolerance over for anderledes tænkende samt hadefuld aktivitet, herunder æresdrab, vold imod kvinder, forfølgelse af folk med anden religion end deres egen og som ville undertrykke amerikanere af enhver race, ethvert køn og enhver sexuel orientering.

USA har midlertidigt suspenderet indrejse fra nogle lande, hvorfra indvandrere erfaringsmæssigt udgør sikkerhedstrusler. USA vil bede disse lande forklare, hvordan de selv kan give information om deres indbyggere, som søger indrejse i USA, således at USA derudfra kan vurdere, om de pågældende udgør fare. Det samme gælder andre lande. Lande, der ikke kan eller vil give sådanne informationer, vil få permanent indrejse forbud. Andre lande kan få genoptaget tilladelse til indrejse imod visa.

USA kan selv for de berørte lande undtagelsesvis, når det er i USA's interesse, tillade indvandring for visse individer.

USA vil forstærke sikkerhedsprocedurer i forbindelse med indvandring, herunder en database over brugte ID dokumenter, således at de samme dokumenter ikke kan bruges af flere personer, biometrisk screening, vurdering af, om indvandrere med sandsynlighed kan blive produktive medlemmer af samfundet, samt sikkerhed for, at vedkommende ikke vil være kriminel eller terrorist.

USA vil i behandling af flygtningesager prioritere ansøgere, der er forfulgt grundet deres religion, hvis denne er en mindretalsreligion (dette vil i praksis sige, at de vil prioritere kristne).

Folk, der vil have visa til USA, skal fra nu af altid gennemgå et sikkerheds interview.

Og USA vil begynde løbende at offentliggøre statistikker over antal udlændinge, der bl.a. er sigtet for terror- relateret aktivitet i USA, er blevet radikaliserede, har støttet terror eller har udøvet vold imod kvinder.

Der er sider af Trumps politik, som jeg er uenig i. Men for mig er det en selvfølge, at man tager de udfordringer, som migrationen fra de muslimske lande medfører alvorligt og sætter sit eget lands borgeres sikkerhed og frihed først!

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
152 kommentarer
Vis kommentarer