'Systemet styres af papirnussere og vinkelskrivere'

Pernille Vermund. Leder af Nye borgerlige, skriver om Danmark i globaliseringens tid.

Centraliseringen har gjort os fattigere – økonomisk og menneskeligt. Derfor er det tid til at decentralisere de offentlige opgaver og sikre udvikling i hele Danmark – for alle danskere.

Siden strukturreformen i 2007, hvor kommuner blev sammenlagt og amter blev nedlagt, er der kommet 6.300 flere DJØF’ere til det offentlige - på bekostning af 35.000 ’varme hænder’. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Venstre, der havde decentralisering som ideologisk kernepunkt samt borgernærhed og demokrati i deres DNA, gennemførte med strukturreformen i 2007 danmarkshistoriens største centralisering. Danmark skulle slankes, effektiviseres og nyde godt af synergieffekter gennem centraliseringen. Men det er ikke sket.

I stedet har centraliseringen flyttet opgaver væk fra borgerne og lokalsamfundene og dermed drænet mange små byer for liv. Centraliseringen har taget ansvaret fra de ansatte, der er uddannet til at løse offentlige kerneopgaver, lagt ansvaret i hænderne på DJØF’ere, og givet borgerne dårligere service for pengene. Og centraliseringen har affødt flere regler og mere bureaukrati – og dermed gjort dårlig service dyrere.

Vi har fået et offentligt system, der er skræddersyet efter politikere og administratorers styringstrang. For det var jo dem, der var kunderne og havde bestilt varerne. Borgerne blev glemt i processen.

Til at styre butikken har man ansat universitetsuddannede papirnussere og vinkelskrivere. Og det forholder sig jo sådan, at økonomer bedst forstås af økonomer, jurister af jurister.

Så når den øverste ledelse er DJØF’ere, så trækkes andre små DJØF’ere ind for at brede budskabet blandt stakkels umælende sygeplejersker, SOSU-assistenter, skolelærere og anden kommunal kanonføde, der sættes til at arbejde med det formål for øje, at behage DJØF’erne, der for deres del skal leve op til politikernes krav.

Borgerne, patienterne, skoleeleverne og de socialt nødlidende blev overset. For de var nærmest en besværlig omstændighed.

Med New Public Management skulle man måle og veje offentlige serviceydelser, som om de var private, konkurrerende virksomheder. Men med centraliseringen og standardiseringen er de offentlige serviceydelser blevet monopoler, uden mulighed for sammenligning og uden alternative valg for brugerne. Og således startede kapløbet mod laveste pris, uden skelen til kvaliteten af de leverede ydelser.

Resultatet er både dyrere og dårligere service. Det skyldes ikke mindst, at en stor del af personalet i det offentlige i dag, 10 år efter strukturreformen, er flyttet væk fra det relativt lave lønområde, kerneydelserne, dem der har den udførende og borgernære del af sektorens arbejde, over til løntunge jobs på chefkontorer, stabs- og kontrolfunktioner. Siden 2007 er den gennemsnitlige lønudgift i den offentlige sektor steget mere end i det private erhvervsliv.

Vi må aldrig glemme, at når offentlige kerneopgaver bliver dyrere og dårligere, så er det de svageste i vores samfund, der rammes hårdest. De stærkeste? De klarer sig eller finder andre steder at bo.

Det danske værdifællesskab er stærkt. Vi har fået et frit, rigt og solidarisk samfund i arv, som danskere før os har kæmpet sig til. Det forpligter. Vi har et ansvar for at sikre udvikling i hele Danmark og bedre vilkår for alle danskere.

Derfor skal vi decentralisere de offentlige opgaver, give ansvaret tilbage til borgere og lokalsamfund, genskabe respekten for de ansatte, der løser offentlige kerneopgaver og sikre fremgang og udvikling i hele landet.

Politikerne skal bestemme mindre – danskerne skal bestemme meget mere selv.

 

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
37 kommentarer
Vis kommentarer