Der er noget galt i Danmark

Lars Løkke Rasmussen præsenterer sine nye VLAK-ministre på Amalienborg i 2016. Det er tid at sætte dem stolen for døren, mener Pernille Vermund.
Lars Løkke Rasmussen præsenterer sine nye VLAK-ministre på Amalienborg i 2016. Det er tid at sætte dem stolen for døren, mener Pernille Vermund.

Pernille Vermund. Leder af Nye borgerlige, skriver om Danmark i globaliseringens tid.

Der er noget galt i Danmark, når de offentlige udgifter ifølge Finansministeriet kan stige med 136 milliarder kroner på 17 år, uden at folk flest mærker en bedre offentlig velfærd i deres hverdag. Tværtimod oplever mange, at velfærden er blevet dårligere.

Det viser en undersøgelse lavet af analyseinstituttet Epinion i 2017.

Synderne er: Centraliseringen, størrelsen og udtyndingen.

Centraliseringen af den offentlige sektor med sammenlægning af kommuner, nedlægning af amterne og lukning af de lokale politistationer koster os dyrt. For centraliseringen har hverken gjort den offentlige sektor billigere eller mere effektiv. Tværtimod. Vi bruger flere penge på kontrol og kostbart bureaukrati, hvilket trækker ressourcer væk fra reelle kerneydelser til skade for borgerne.

Antallet af akademikere og Djøf’ere i det offentlige er steget siden kommunalreformen i 2007, imens antallet af ansatte, som leverer kerneydelser, er faldet.

Størrelsen af den offentlige sektor er en anden synder. For med 51 procent af den samlede danske økonomi, fylder den offentlige sektor endnu mere i dag, end den gjorde, da Anders Fogh kom til magten for 17 år siden.

Alene stigningen i det offentlige forbrug svarer til mere end 20.000 kroner årligt per borger – høj som lav, ung som gammel. Penge, som kunne gøre meget mere gavn i familiernes lommer.

Udtyndingen af den offentlige service er den tredje synder. Antallet af kriminelle og stærkt forsørgelsestunge udlændige er vokset gennem de sidste 17 år. Det er dyrt, meget dyrt, for samfundet at lægge ryg til børnerige familier, med ringere tilknytning til arbejdsmarkedet end til bandemiljøet.

Ifølge Finansministeriet vil ikke-vestlige udlændinge koste os 33 milliarder om året de næste 82 år, hvis ikke politikerne griber ind.

Politikerne på Christiansborg har med centraliseringen, størrelsen og udtyndingen af den offentlige sektor taget magten fra de nære samfund og friheden fra de danske familier, imens de har påtvunget danskerne at betale for udenlandske statsborgere, der vender ryggen til det danske værdifællesskab. Det ødelægger vores frie og trygge samfund.

Vi skal en anden vej.

  • Den offentlige sektor skal decentraliseres. Friheden og ansvaret skal tilbage til de danske familier og de nære samfund. Pengene skal følge borgerne. Vi skal tage et opgør med regeltyranniet, som koster i alle led. Og vi skal genskabe respekten for de ansatte, som leverer kerneydelser i det offentlige.
  • Staten skal ikke tage magten over danskernes liv. Politikerne skal bestemme mindre, danskerne skal bestemme meget mere selv. Derfor skal det offentlige ikke bruge penge på at løse opgaver, som løses lige så godt eller bedre privat.
  • Og så skal vi naturligvis insistere på, at udlændige med ophold i Danmark, skal bidrage positivt til vores samfund. Det gør vi ved at indføre et asylstop, knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab og sikre, at udlændinge, som dømmes for kriminalitet, udvises konsekvent og efter første dom.

Det er tid til at sætte politikerne stolen for døren. Tid til at genvinde Danmark som et frit og trygt samfund.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
27 kommentarer
Vis kommentarer

Seneste Opinionen

Mest læste Opinionen