Pernille Vermund: Nallerne væk, fru minister

Pernille Vermund. Leder af Nye borgerlige, skriver om Danmark i globaliseringens tid.

Danske børn er IKKE statens ejendom, og opdragelsen af danskernes børn er IKKE et ministerielt anliggende. Back off, minister!

Det er i bedste fald spild af danskernes penge, at socialminister Mai Mercado har nedsat et ’opdragelsespanel’, som frem til sommerferien skal debattere, ’hvad god børneopdragelse er i et moderne samfund’.

I værste fald er ministeren i gang med et voldsomt overgreb på danske forældres privatliv og ret til selv at bestemme, hvordan de vil opdrage deres børn.

Det er ikke et statsligt anliggende, hvordan vi opdrager vores børn. Og det er mig en gåde, at man som konservativ minister overhovedet kan få den tanke, at danske familiers samliv er noget, som staten skal blande sig i.

Hvis der havde været tale om et privat initiativ, hvor gode mennesker havde sat sig sammen med det formål at hjælpe folk, der frivilligt opsøger råd om børneopdragelse, så havde initiativet været både godt og borgerligt.

Vi debatterer børneopdragelse i familien, blandt venner, på arbejdspladsen og i mødregrupper. Og vi har adgang til en lind strøm af råd og vejledning fra ’eksperter’ og kloge koner i radioen, på tv og i diverse livsstilsmagasiner. Det er alt sammen godt og nyttigt.

Når vi med ligesindede kan udveksle erfaringer, og når vi frivilligt kan lytte til belæste menneskers viden, så giver det os mulighed for at blive klogere. Men når staten nedsætter et opdragelsespanel, så bliver debatten hverken frivillig eller ligesindet. Så bliver det en debat betalt af skattekroner og med et panel af eksperter, som er samlet med en politisk agenda.

Og det er en farlig vej at gå.

Formanden for panelet udtaler ved lanceringen, at det er afgørende, at børn er i stand til at bidrage til fællesskabet, være noget for andre og agere som gode samfundsborgere. Og det lyder måske umiddelbart tilforladeligt. Men hvad er ’gode’ samfundsborgere?

Maos rødgardister havde et ideal. Stalins Komsomol et andet. Hitlerjugend et tredje.

Jeg siger ikke, at Mai Mercados politik er den samme. Men tankegangen er, og det bør være åbenlyst for enhver med historisk viden, at selv det mindste skridt i retning af en statsstyret børneopdragelse er et skridt i en farlig retning.

Det er muligt, at ministeren slet ikke har gjort sig så store, politiske tanker med sit panel. Måske skal panelet alene agere statsstyret mødregruppe med ministeren som kransekagefigur. Og hvis det er tilfældet, så er det er svært ikke at få den tanke, at ministeren har for lidt indhold i sit ministerium.

Mai Mercado burde tage sin titel som børne- og socialminister alvorligt. Ministerens opgave er ikke at blande sig i danskernes privatliv. Ministerens opgave er at sikre, at danske familier får de bedst mulige rammer for, at vi kan indrette vores familieliv, som vi finder det bedst, og ikke som staten finder det bedst. 

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
20 kommentarer
Vis kommentarer