Pernille Vermund: 'Nedlæg jobcentrene'

Pernille Vermund. Leder af Nye borgerlige, skriver om Danmark i globaliseringens tid.

Jobcentrene skaber ofre og får ikke folk i arbejde. Jobcentrene koster os ca. 8 milliarder kroner om året og har kun bidraget med beskæftigelse til 2% af danskerne. Til gengæld skubber syge og udsatte borgere rundt i systemet.

Der er opfundet en masse bureaukratiske forløb for at få folk i arbejde, og der er ansat tusindvis af konsulenter og sagsbehandlere til at administrere systemet. Men lige meget hjælper det. For mange af de danskere, der i dag er på kontanthjælp, er syge mennesker, som reelt ikke kan arbejde.

Forleden skrev Fyens.dk, at kommunernes sagsgennemgang af 25.000 kontanthjælpsmodtagere viser, at op mod 33 procent af de danskere, der har været parkeret på kontanthjælp i fem år eller mere, slet ikke burde være på kontanthjælp.

Det er uværdigt at behandle udsatte danskere på den måde. I realiteten er jobcentrene kun til gavn for de mennesker, der er ansat der. Ingen andre.

Jobcentrene skal nedlægges. Syge mennesker skal have omsorg og hjælp til at blive raske. De skal ikke herses med.

Tildeling af førtidspension skal fjernes fra sagsbehandlerne og DJØF’erne. Det skal udelukkende være en uafhængig lægefaglig vurdering, der afgør, om man er for syg til at arbejde og forsørge sig selv.

Førtidspensionen skal sættes op. Danskere, der er for syge til at forsørge sig selv, skal ikke jages rundt af kommunale sagsbehandlere. De skal have et værdigt liv i økonomisk tryghed.

Og så skal retten til førtidspension knyttes til det danske statsborgerskab. For, som det er i dag, hvor indvandrere fra hele verden har adgang til danske velfærdsydelser, hænger systemet ikke sammen.

Vi danskere vil gerne bruge ressourcer på at hjælpe hinanden, selvom vi ikke kender hinanden personligt. Det er det ansvar, vi påtager os i et nationalt værdifællesskab. Den tillid og samhørighed, der ligger i vores nationale værdifællesskab, er noget af det mest værdifulde ved vores kultur - den folkelige solidaritet på tværs af landsdele og sociale skel.

Jobcentrene og det DJØF-helvede, som er skabt med dem, er udtryk for det modsatte. Det er et kontrolsystem, der ikke bygger på solidaritet, men på mistillid. Det skal vi af med.

Vi skal bygge vores samfund på værdifællesskabet, på samhørigheden og på den folkelige solidaritet. Ifølge DR vil det koste det samme at tildele førtidspension til de syge medborgere, der i dag herses rundt i systemet, som administrationen af jobcentrene koster.

Jeg vil meget hellere bruge danskernes skattekroner på at give en bedre pension til de syge og svage end på at betale for et umenneskeligt system af kontrol og bureaukrati, som ikke udretter noget som helst godt.

Så kan de mange tusinde sagsbehandlere og DJØF’ere fra Jobcentrene blive frigivet til gode jobs i det private erhvervsliv, hvor de kan gøre nytte og skabe værdi for sig selv og for samfundet.

De andre i kontanthjælpssystemet – dem, der ikke er danske statsborgere og dem, der godt kan arbejde – de skal selvfølgelig forsørge sig selv.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
56 kommentarer
Vis kommentarer