Pernille Vermund: 'Politikerne blander sig for meget i vores privatliv'

Pernille Vermund. Leder af Nye borgerlige, skriver om Danmark i globaliseringens tid.

Efter Folketingets åbningsdebat står det klart, at politikerne vil bestemme endnu mere over danskernes hverdag. De vil bruge endnu flere af vores penge.

Højere afgifter på cigaretter. Stop for salg af benzindrevne biler. Flere penge til uintegrerbare indvandrere.

Som om politikerne i landet med verdens næsthøjeste skattetryk ikke allerede bestemte nok over befolkningen.

I årtier har politikerne taget ansvar, frihed og milliarder fra de danske familier og de nære samfund, koncentreret magten på Christiansborg og sendt en stor del videre til EU. Civilsamfundet og det danske fællesskab er trængt tilbage – staten med dens regeltyranni har taget over. Mængden af love og regler er tredoblet de seneste 28 år.

Det koster enorme summer i offentligt bureaukrati, og det svækker vores frihed og velstand.

Mange af os er vokset op med myten om, at velstanden i det danske samfund er skabt af omfordelingen fra den socialdemokratiske velfærdsstat. Det er den ikke. Velstanden er skabt af produktive danskere på et fundament af tillid og frihed.

Det er tilliden, der gør, at vi kan handle med hinanden, at vi kan færdes trygt ude i samfundet, at vi tør tage chancer og forfølge vores håb og drømme. Tilliden giver os frihed.

Men i stedet for tilliden og friheden som bærende værdier mellem danskerne har politikerne skabt en vildtvoksende jungle af love og regler og koncentreret magten i toppen efter devisen ’stort er godt’.

Det ødelægger vores tillidsbaserede samfund - forudsætningen for vores frihed og velstand.

Politikerne blander sig i danskernes privatliv. Selvstændige erhvervsdrivende kvæles i et dynd af tåbelige love og regler. Offentligt ansatte jages rundt af manualer og kontrolskemaer. Og en dagpengelovgivning på 29.000 sider skaber et livsfarligt forhindringsløb for ledige, syge og svage i landets jobcentre.

Regeltyranniet er dyrt for danskerne. Det samme er ensretningen.

Årtiers centraliserende reformer har ført til svækkede lokalsamfund med færre lokale arbejdspladser, øget kommunal udligning, flere offentligt ansatte og ikke mindst højere offentlige udgifter.

Vi skal en anden vej. En vej med mindre stat og mere menneske. Vi skal decentralisere og deregulere.

Offentlige beslutninger skal tages tættere på borgerne. Love og regler, der ikke gør danskerne friere eller rigere skal afskaffes.

De nære samfund skal styrkes med lokale politistationer, mindre sygehuse og mere lokal selvbestemmelse.

Ansatte, der leverer offentlige kerneydelser, skal have frihed og ansvar til at løse de opgaver, de er uddannet og ansat til.

Folkeskolen skal tilbage til folket. Politisk detailstyring skal afskaffes til fordel for et nationalt curriculum. Pengene skal følge eleven. Alle skoler skal gøres til friskoler. Kommunen skal reduceres til tilsynsmyndighed.

Politikerne skal bestemme mindre, danskerne skal bestemme meget mere selv. Også over vores egne penge.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
63 kommentarer
Vis kommentarer