Pernille Vermund: 'Politikernes fejhed koster os milliarder'

Billede fra flygtningestrømmen ind i Danmark i 2015. FOTO MARTIN LEHMANN
Billede fra flygtningestrømmen ind i Danmark i 2015. FOTO MARTIN LEHMANN

Pernille Vermund. Leder af Nye borgerlige, skriver om Danmark i globaliseringens tid.

Politikernes sløsen med vores opsparede velfærd er en hån imod det danske folk.

Nye tal fra Finansministeriet viser, at politikerne i 2015 betalte 36 mia. danske skattekroner til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Prisen for politikernes fejhed og leflen for internationale konventioner stiger år for år.

Det undrer mig ikke, at tallet er steget. Tværtimod.

Så længe politikerne lader flere uintegrerbare migranter komme hertil, så længe de ikke stiller krav om selvforsørgelse til alle udenlandske statsborgere, og så længe de ikke udviser kriminelle udlændinge efter første dom, så længe vil de år for år påtvinge det danske folk en stadigt større regning.

Hvad der til gengæld undrer mig, er, at en ellers begavet mand som Kristian Jensen (V) omtaler den lave beskæftigelse som et 'potentiale'.

For det burde efterhånden være åbenlyst også for Venstre, at der er lige så lidt potentiale i migrationen fra de muslimske lande, som der er potentiale i solceller på en nordvendt væg om natten.

Ja, der er enkelte lyspunkter imellem. Mennesker, der har taget vores værdier til sig og bidrager til fællesskabet. Men de er få.

Konsekvenserne af årtiers fejlslagen asyl- og udlændingepolitik er åbenlyse. Og billedet er det samme i andre vestlige lande. Migrationen fra de muslimske lande er en belastning for de vestlige samfund. Alt for mange bryder loven og dømmes for kriminalitet, og alt for få bidrager økonomisk til fællesskabet. Jo større antal, desto flere problemer.

Personligt anser jeg kriminaliteten og presset på vores kultur og frihed som den værste faktor i den multikulturelle ligning, hvor muslimsk kultur indgår. Og for mig er det netop den faktor, der gør det svært at acceptere migrationens økonomiske pris.

For hvordan skal vi kunne bevare tilliden til vores velfærdssamfund, når syge, gamle og nødlidende danskere lades i stikken, imens en stadigt større andel af vores offentlige ydelser går til udlændinge i den arbejdsdygtige alder med evnerne i behold, som vender vores værdier ryggen?

Og hvordan skal vi kunne forsvare over for hinanden, at en normal dansk familie tvinges til at trække 1.450 kroner ud af budgettet hver måned for at betale for en samfundsnedbrydende udlændingepolitik?

Havde migranter fra de muslimske lande på lige fod med migranter fra andre lande opdraget deres børn til at blive gode, danske medborgere, som respekterer vores værdier, forsørger sig selv og overholder vores lovgivning, så kunne vi måske leve med, at de i første generation havde sværere ved at forsørge sig selv.

Men sådan er virkeligheden ikke.

Socialt bedrageri, bandekriminalitet, radikalisering og islamiske særkrav er den tak, vi får, for at åbne vores samfund for migranter fra de muslimske lande. Det er det ’potentiale’, som Kristian Jensen bør forholde sig til.

Politikerne har i en menneskealder forsøgt at integrere ikke-vestlige indvandrere fra de muslimske lande. Mennesker, som ikke vil integreres, som ikke vil være danskere, som ikke vil tage vores værdier til sig.

Men det bliver ikke bedre med tiden. Så længe politikerne er for feje til at sætte danskernes frihed og tryghed over internationale konventioner, så bliver det værre år for år.

Udviklingen vender ikke, før vi stiller politikerne stolen for døren og griber fat om nældens rod.

Stop offentlig forsørgelse til udlændinge, udvis kriminelle udlændinge konsekvent efter første dom og stop al asyl i Danmark.

Det er den eneste måde at bremse skaden på. Det er nøglen til at genrejse Danmark.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
88 kommentarer
Vis kommentarer