Vermund: 'Terrordømt bor på Nørrebro - det må stoppe nu'

Politi på Blågårds Plads på Nørrebro. Foto: Kristain Linnemann
Politi på Blågårds Plads på Nørrebro. Foto: Kristain Linnemann

Pernille Vermund. Leder af Nye borgerlige, skriver om Danmark i globaliseringens tid.

Man tror, at det er løgn, når man hører Radio 24syvs nyhed om, at en dansk-marokkaner, der i 2003 blev dødsdømt for terror, nu bor på Nørrebro, modtager integrationsydelse og får psykologhjælp. Men det er desværre sandt - og dermed endnu et eksempel på politikernes fatale svigt over for den danske befolkning.

For selvfølgelig skal vi som land hverken huse terrordømte eller andre kriminelle udlændinge. Og det er fuldstændigt uacceptabelt, at vi som folk tvinges til at finansiere kriminelle udlændinge med sociale ydelser.

Selv om et flertal af politikerne i Folketinget, ifølge egne udtalelser, ønsker at udvise kriminelle udlændinge, og selv om de har folkelig opbakning til at gøre det, så løser de ikke problemet. For de har bundet deres hænder på ryggen med konventioner, lavet i en helt anden tid og med et helt andet formål, end det formål konventionerne tjener i dag.

Det har naturligvis aldrig været hensigten, at Menneskerettighedskonventionen skulle give kriminelle og terrordømte ret til frit ophold i fremmede lande. Og det har heller aldrig været formålet med Flygtningekonventionen, at den skulle spændes for de muslimske folkevandringer til de vestlige lande, som vi ser i dag.

Derfor må vi tage et opgør med de konventioner, der forhindrer os i at passe på Danmark.

Enkelte politiske partier kan bryste sig af at have gennemført stramninger på udlændingepolitikken. Men når politikerne vægter internationale aftaler højere end danskernes frihed og tryghed, så ender de mange udlændingepolitiske stramninger som et kludetæppe af lappeløsninger, der ikke vender udviklingen, men blot gør problemerne værre i et langsommere tempo.

Det må efterhånden være åbenlyst for de fleste, at afviklingen af vores frie og trygge samfund vil fortsætte, så længe politikerne lader flere uintegrerbare migranter fra de muslimske lande komme hertil, end de er villige til at sende hjem. For problemerne løser ikke sig selv. Migranterne bliver ikke som os, hvis vi bare giver dem tid. Tværtimod.

Af Danmarks Statistik fremgår det, at herboende mandlige efterkommere af indvandrere fra Marokko har flere end syv gange så mange domme for overtrædelse af straffeloven, som mænd generelt. Og breder vi paletten ud og ser på efterkommere fra de øvrige muslimske lande, så er billedet af udlændinge med manglende respekt for vores frihed, sikkerhed og retsstat det samme.

I den laveste ende ligger efterkommere fra Tyrkiet, hvor andelen af mandlige efterkommere dømt efter straffeloven ’kun’ er fire gange så høj, som for andre mænd.

Støder du til gengæld ind i en mandlig efterkommer fra Somalia eller Libanon (herunder statsløse palæstinensere), så vil risikoen for at denne person har en dom for overtrædelse af straffeloven være mere end elleve gange så høj, som for andre mænd.

Du har måske hørt eller læst, at statistikkerne siger, at kriminaliteten generelt er faldende. Det er korrekt. Men faktum er, at kriminaliteten blandt efterkommere fra de muslimske lande er faldet relativt mindre end for andre samfundsborgere. Og faktum er også, at antallet af anmeldelser for personfarlig kriminalitet som vold, trusler og voldtægter steget markant siden politikerne i 2015 lod tusindvis af migranter strømme ind over grænsen.

Vi skylder vores børn at forsvare det frie og trygge samfund, som vi er givet i arv. Derfor bør vi:

- Indføre et fuldt asylstop

- Stille krav om selvforsørgelse til alle udlændinge

- Udvise kriminelle udlændinge konsekvent og efter første dom.

Og det haster. For hver dag der går, vokser problemet. Fundamentet under vores frie og trygge samfund smuldrer, hvis ikke vi stiller politikerne stolen for døren nu og kræver, at de griber fat om nældens rod og løser problemerne fra bunden.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
82 kommentarer
Vis kommentarer