Vil Tesfaye bruge endnu flere penge på muslimske migranter?

Danmarks nye udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye bør 'tage udgangspunkt i sin egen forståelse af, at mennesker ikke fralægger sig deres kultur, når de træder ind over grænsen,' skriver Nye Borgerliges Pernille Vermund. Foto: Olivia Loftlund
Danmarks nye udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye bør 'tage udgangspunkt i sin egen forståelse af, at mennesker ikke fralægger sig deres kultur, når de træder ind over grænsen,' skriver Nye Borgerliges Pernille Vermund. Foto: Olivia Loftlund

Pernille Vermund. Leder af Nye borgerlige, skriver om Danmark i globaliseringens tid.

Vil Socialdemokratiet fravige den venstreorienterede udlændingepolitik?

Danmarks nye udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har ret, når han i Deadline mandag aften siger, at man ikke kan regne med, at udlændinge fralægger sig deres egen kultur, bare fordi de træder ind over den danske grænse.

Han har også ret, når han fremhæver, at en god udlændingepolitik kræver, at de udlændinge, der kommer hertil, har et eget ønske om at leve med de værdier, der bærer det danske samfund.

Socialdemokratiet er utvivlsomt blevet klogere på problemernes årsag de seneste år.

Men når det kommer til løsningerne, så har vi stadig til gode at se Socialdemokratiet levere.

For det første vandt Socialdemokratiet valget med opbakning fra den yderste venstrefløj og Radikale, som på ingen måde lader til at have fralagt sig rollen som verdens frelsere på bekostning af danskernes frihed og sikkerhed.

Og for det andet afslører Mattias Tesfayes udtalelser, at Socialdemokratiet stadig lader til at tro på, at staten og politikerne i et demokratisk samfund kan fratage mennesker den kultur og de værdier, de af egen fri vilje bygger deres liv på.

'Hvis folk kommer fra kulturer, der ligger et stykke fra vores, så kræver det politisk arbejde at sørge for, at folk bliver en del af det danske samfund,' sagde Tesfaye i Deadline i går.

Og i P1 Debat i sidste uge sagde han tilsvarende: 'Vi kan konstatere, at det tager lang tid, koster mange penge og medfører flere kulturkonflikter'.

Mattias Tesfaye lader til at mene, at politikerne kan få uintegrerede udlændinge til at omfavne danske værdier med social ingeniørkunst. Men det viser al erfaring jo netop, at politikerne ikke kan.

Politikerne har i årtier postet milliarder af danskernes skattekroner i et mislykket forsøg på at integrere udlændinge fra de muslimske lande. De har givet ophold til mennesker, der vender vores værdier ryggen, og som i alt for vidt omfang har opdraget deres børn til at modarbejde vores frie og demokratiske kultur med den vold og chikane, som de kender fra forældrenes hjemlande.

Danskerne er blevet pålagt en urimelig byrde som konsekvens af politikernes tro på social ingeniørkunst. Ikke kun økonomisk, men også kulturelt, socialt og sikkerhedsmæssigt.

Så løsningen er naturligvis ikke mere af det samme. I hvert fald ikke, hvis man, som Socialdemokratiet giver udtryk for, forventer et andet resultat.

Men hvad er løsningen så?

For det første bør Tesfaye tage udgangspunkt i sin egen forståelse af, at mennesker ikke fralægger sig deres kultur, når de træder ind over grænsen.

Eftersom Socialdemokratiet i flere år har erkendt, at antallet af indvandrere og efterkommere, der vender vores værdier ryggen eller direkte medarbejder dem, er urimeligt højt, bør man politisk træffe den første og vigtigste beslutning for at få vendt udviklingen - at stoppe migrationen af mennesker fra kulturer, som vi erfaringsmæssigt ved skaber problemer for vores samfund.

For det andet bør Tesfaye ligeledes holde fast i, at udlændinge, der kommer hertil, skal have et eget ønske om at leve med de værdier, der bærer det danske samfund.

Derfor skal vi politisk stille krav om, at alle udlændinge i Danmark respekterer danske værdier, overholder vores lovgivning og bidrager til samfundet ved at forsørge sig selv. Opfylder man ikke disse enkle krav, skal man ikke kunne opholde sig i Danmark.

At stoppe migrationen fra de muslimske lande og slå fast, at det er udlændinges eget ansvar at integrere sig i det danske samfund, virker. Politisk dikteret social ingeniørkunst er prøvet i årtier. Det virker ikke.

Mennesker, der har stærke kulturelle eller religiøse normer for, hvordan de ønsker at leve deres liv, fralægger sig ikke deres normer, bare fordi de kommer i uddannelse eller får et job. Og de mennesker, som udgør et problem for samfundet, er åbenlyst ikke i Danmark for at være en del af det danske værdifællesskab.

De er her for at nyde goderne i den socialdemokratiske omfordeling af danskernes velfærd. Det vil sige værdier som fælles omsorg, sundhed, uddannelse og økonomisk bistand ved sygdom og arbejdsløshed, som er opbygget over generationer af den danske befolkning, og som politikerne har udstrakt til at omfatte udlændinge fra nær og fjern.

At fastholde denne politik tiltrækker naturligvis udlændinge, der drømmer om et bedre liv, end det de har i deres dysfunktionelle hjemlande.

Lande, som netop er ødelagt, fordi ufrie og undertrykkende kulturer, baseret på islamiske værdier har slået rod, men som af mange indvandrere og efterkommere idylliseres med en opfattelse af, at det er de vestlige lande og Israel, der har skabt problemerne.

Denne idylliske opfattelse af Mellemøsten og tilsvarende fjendtlige opfattelse af Vesten og Israel deles af den yderste venstrefløj og Radikale, som derfor bekræfter indvandrerne i, at vi danskere har en særlig forpligtelse over for indvandrere og efterkommere fra de muslimske lande.

Men vi danskere har naturligvis ikke større forpligtelse over for de muslimske lande, end de har over for os.

Socialdemokratiet har siden 2015 truffet en vigtig og rigtig beslutning om at fravige venstrefløjen og Radikale Venstres kurs i udlændingepolitikken.

Nu er tiden kommet til, at partiet skal vise, om de kan levere de holdbare løsninger.

Og om de har modet og viljen til at fravriste sig den sidste rest af venstreorienteret tankegods i udlændingepolitikken og indse, at danskerne hverken kan eller skal bære byrden for islams ødelæggelser i MENA landene og muslimske indvandrere og efterkommeres manglende vilje til at tilpasse sig i vores samfund.

Hvis problemerne skal løses, skal migrationen fra de muslimske lande stoppes, og der skal stilles konsekvente krav til de udlændinge, som opholder sig i vores land.

Nye Borgerlige leverer meget gerne stemmer, hvis Socialdemokratiet er klar til at få styr på udlændingepolitikken. Men jeg kan også garantere, at vi vil råbe højt og stille partiet til ansvar, hvis Morten Østergaard og Pernille Skipper får lov at svinge taktstokken.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
164 kommentarer
Vis kommentarer