Fusk på arbejdsmarkedet har ingen plads i Danmark

'Samlet set afsætter vi et rekordhøjt beløb til ekstra kontrol på det her område. Helt præcist 245 mio. kr. over de næste fire år,' skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der vil bekæmpe social dumping. Foto: Per Folkver/ POLFOTO
'Samlet set afsætter vi et rekordhøjt beløb til ekstra kontrol på det her område. Helt præcist 245 mio. kr. over de næste fire år,' skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der vil bekæmpe social dumping. Foto: Per Folkver/ POLFOTO

Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister, Socialdemokratiet

 

For et par uger siden besøgte jeg en byggeplads i København, som tester et nyt system, hvor de ansatte på pladsen hver dag tjekker ind og ud med et nyt ID-kort. Kortet indeholder oplysninger om, hvilke firmaer der har ansat dem, hvor længe de har været på pladsen og ikke mindst, om de får en løn svarende til niveauet i byggeriets overenskomst.

For Københavns Kommune vil ikke finde sig i at få bygget nye skoler og børnehaver til dumpingpris.

Det sker desværre med jævne mellemrum, når en entreprenør hyrer udenlandske underleverandører, der giver deres medarbejdere en langt lavere løn, end danske håndværkere får. Det vil kommunen ikke finde sig i. Og det vil regeringen heller ikke. For snyd og fusk på arbejdsmarkedet har ingen plads i Danmark. Udlændinge, der arbejder her, skal selvfølgelig ikke udnyttes og fungere som løntrykkere. Deres arbejdsgiver skal også altid overholde arbejdsmiljøloven og skattelovgivningen.

Når vi i det offentlige stiller krav om, hvilket lønniveau vores leverandører skal følge, skal de selvfølgelig efterleve det. Derfor har vi besluttet af sætte markant ind mod den sociale dumping, som vi desværre stadig oplever.

Vi udvider forsøget med ID-kort. Og samlet set afsætter vi et rekordhøjt beløb til ekstra kontrol på det her område. Helt præcist 245 mio. kr. over de næste fire år. En meget stor del af de penge skal Arbejdstilsynet, politiet og skattemyndighederne bruge på en række fælles kontrolaktioner på steder, hvor der er mange udlændinge ansat.

Hidtil har disse aktioner afsløret, at de udenlandske firmaer ofte har svært ved at overholde vores arbejdsmiljølov, vores skattelov og mangler både opholds- og arbejdstilladelser til deres ansatte. Det skal vi selvfølgelig sætte hårdt ind overfor.

Derudover styrker vi politiets kontrol  på transportsområdet og Arbejdstilsynets tilsyn på de store infrastrukturprojekter, hvor vi ved, at der er udfordringer. 

De gode arbejdsvilkår, vi i Danmark har opbygget gennem mange år - og den model, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler sig til ordentlige lønvilkår - dem skal vi passe på. Både af hensyn til lønmodtagerne og de arbejdsgivere, der bliver udsat for urimelige konkurrencevilkår fra udenlandske konkurrenter.

Derfor siger vi nu også helt klart til de udlændinge, der ønsker at arbejde her, at de skal være velkomne. Men de skal følge overenskomsterne og overholde vores lovgivning.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
27 kommentarer
Vis kommentarer