Hvorfor øge pensionsalder når indvandrere mangler arbejde?

Peter Skaarup. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, skriver om politik og samfund.

Det er næppe gået ret mange danskeres næser forbi, at VLAK-regeringen har en ambition om at hæve pensionsalderen eller med andre ord sende danskerne et halvt år senere på pension. De fleste ved nok også, at Dansk Folkeparti er modstandere af denne plan, da vi frygter, at mange danskere vil være for nedslidte efter 40-50 år på arbejdsmarkedet.

Men hvorfor overhovedet overveje at hæve pensionsalderen yderligere? Regeringen ønsker at frigøre penge til skattelettelser og bedre velfærd. Bedre velfærd bør alle kunne blive enige om at få råd til, herunder at ansætte flere varme hænder i ældreplejen og sundhedssektoren.

Jeg må konstatere, at jeg finder regeringens fokus på pensionsalderen helt misforstået, når nu der er en helt anden og langt mere krævende udfordring, der skal løses først. Ydermere kan den også  skaffe finansiering til at forbedre statens budgetter.

I en ny analyse fra Nykredit fremgår det, at der i 2018 forventes at være 93.000 ubeskæftigede ikke-vestlige indvandrere. Det betyder med andre ord, at der skulle være 93.000 flere ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse, hvis de skulle bidrage på lige fod med danskerne, som det kan læses her.

Det er ingen nyhed, at jeg mener, at Danmark skal tage imod langt færre flygtninge og indvandrere. Integrationen går ikke godt, og prisen er enorm. Det ville således gøre det danske samfund adskillige milliarder kr. rigere, hvis de ikke-vestlige indvandrere uden beskæftigelse blev sendt hjem eller var i beskæftigelse på lige fod med danskerne.

Derfor foreslår Dansk Folkeparti hermed regeringen at droppe sit forslag om at lade danskerne arbejde længere, før de kan gå på pension, og i stedet få de ikke-vestlige indvandrere til at bidrage langt mere over en bred kam.

Det bliver sikkert ikke nogen nem opgave at få de ikke-vestlige indvandrere til at bidrage mere, men følgende forslag vil kunne afhjælpe nogle af problemerne:

Vi skal hjælpe flere flygtninge hjem til deres hjemlande efter endt konflikt eller til at bosætte sig nye steder i deres oprindelseslande. Det kan blandt andet ske ved at mindske ydelserne til flygtninge og indvandrere. De lavere ydelser vil også gøre det mere attraktivt at arbejde, hvorfor flere helt automatisk vil komme i job. Endvidere vil en reform, hvor regeringen garanterer langt flere indvandrere i job samt får repatrieret mange flere, kunne finansiere bedre velfærd og lavere skat i bunden, hvilket også ville kunne få flere i job.

Der er altså ingen grund til at tvinge udslidte danskere til at fortsætte længere på arbejdsmarkedet. Specielt ikke når så mange ikke-vestlige indvandrere helt åbenlyst undlader at tage del i egen selvforsørgelse og derved velfærdsstatens opretholdelse.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn dvs. fornavn ogefternavn
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes
  • Grove angreb på personer frabedes
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten
63 kommentarer
Vis kommentarer