Ingen vej uden om for Inger

'Inger Støjbergs intuitive reaktion var den helt rigtige: At sikre barnebrudene mod overgreb,' skriver Peter Skaarup. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
'Inger Støjbergs intuitive reaktion var den helt rigtige: At sikre barnebrudene mod overgreb,' skriver Peter Skaarup. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Peter Skaarup. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, skriver om politik og samfund.

Den højt respekterede krigsteoretiker, Carl von Clausewitz, formulerede i sin tid følgende udødelige sætning: 'Krig er en fortsættelse af politik, blot med andre midler.'. Tillad mig en rammende omskrivning : 'Jura - her i form af en iigsretssag vendt mod Inger Støjberg - er en fortsættelse af politik, blot med andre midler.' 

Det absurde ved hele denne skueproces er, at der - bortset fra på den yderste venstrefløj i Folketinget - er fuldstændig enighed om, at voksne mænd ikke skal danne par med mindreårige piger i Danmark - hverken på asylcentrene eller andre steder i samfundet. 

Derved er vi tilbage ved essensen i sagen. Da Inger ytrede sit ønske om at adskille småpigerne fra de ældre mænd, var det småpigernes tarv, der vejede tungest. Men de voksne mænds behov for at indgå i et parforhold med mindreårige piger - synes af alle andre partier end DF og NB at veje tungest - også betegnet som 'retten til familieliv'. Altså reelt de voksne mænds ret til et familieliv. 

Er der begået fejl? Inger Støjberg burde have insisteret på en individuel sagsbehandling, men husk på, hun handlede intuitivt korrekt, da hun ønskede ulykken bremset øjeblikkeligt. Når de mindreårige piger var adskilt fra de ældre mænd, kunne de så få deres situation udredt. Jeg er sikker på, at de voksne muslimske mænd nok skulle kunne håndtere denne adskillelse, uden at lide unødig nød. Men jeg er langt mindre tryg ved, om den udbredte skik mht. børneægteskaber i den muslimske verden, - hvor de muslimske piger altid er ofrene - er til gavn for nogen andre end de voksne mænd. 

Inger Støjbergs intuitive reaktion var den helt rigtige: At sikre barnebrudene mod overgreb, hvorefter embedsapparatet kunne vurdere alle sagerne individuelt. Denne sagsbehandlings-rækkefølge burde fremover være den eneste tænkelige. Og der venter os derfor i Folketinget en opgave ift at sikre fremtidige flygtninge- og indvandrerpiger mod voksne ægtemænd her på dansk jord. Ja, såmænd også gerne andre steder i verden.

Nu er hun gået fra Venstre, hendes parti gennem et helt liv, gennem generationer. Det er ikke en nem ting at være politisk hjemløs, uanset hvor langt tid der er tale om. Særligt ikke når beslutningen er baseret på, at et parti har vendt hende og ikke mindst hendes politiske linje ryggen. Det har været miserabelt at se, hvordan Venstre har slebet knivene og sat dem med kirurgisk præcision i ryggen på Inger – der hvor det gør mest ondt.

Alligevel kom Inger med en mildest talt stærk melding på dagen for hendes udmeldelse. Hun lavede så at sige en rigtig 'Inger Støjberg'. Nemlig at hun nu ville være værdikriger 'uden filter'. Derefter nævnte hun de oldgamle konventioner, der beskytter kriminelle udlændinge og i højere grad tilsidesætter danskerne. Fornuftige toner fra løsgængeren der vil et bedre Danmark, løsgængeren der vil danske værdier og løsgængeren, der nu endelig er fri af de bånd, hun lagt på sig selv i god troskab mod hendes parti gennem mange år.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
94 kommentarer
Vis kommentarer