Kriminelle rumænere skal sendes hjem til egne fængsler

Peter Skaarup. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, skriver om politik og samfund.

En stadigt større andel af de indsatte i danske fængsler er udlændinge. De bør sendes hjem og afsone i deres hjemlande.

De seneste tal fra Kriminalforsorgen fra juli måned viste, at 30 procent af de indsatte er udenlandske statsborgere. Af dem udgør rumænere langt den største gruppe.

155 rumænske statsborgere sidder bag tremmer i Danmark. 124 sidder varetægtsfængslet, mens 31 er dømt.

Efter at Højesteret i maj måned besluttede, at flere rumænere på trods af domme for alvorlig kriminalitet ikke skulle udvises til afsoning i hjemlandet, fordi forholdene i rumænske fængsler er så dårlige, at det stred imod den europæiske menneskerettighedskonvention, besluttede folketingets Retsudvalg, at vi måtte se på forholdene ved selvsyn.

Derfor har Retsudvalg netop besøgt Rumænien og bl.a. set på forholdene i Jilava fængslet i hovedstaden Bukarest. Forholdene er selvfølgelig ikke helt som i Danmark. Men bestemt ikke så dårlige, at rumænere dømt for kriminalitet i Danmark ikke skal sendes til afsoning i hjemlandet.

Det skal de! Ligesom det i øvrigt gælder, når kriminelle rumænere laver kriminalitet i Norge og England.

Under besøget mødte Retsudvalget også medlemmer af den rumænske politi. Det var et godt og informativt møde, hvor rumænerne stillede sig til rådighed for at hjælpe med forbindelsesofficerer til at bekæmpe rumæneres kriminelle aktiviteter i Danmark, eksempelvis romaernes tiggernetværk.

Det ser jeg frem til, for det skal være slut med rumænere og andre EU-borgere misbruger EU-reglerne og arbejdskraftens fri bevægelighed til at rejse til Danmark for at begå kriminalitet. Og efterfølgende udnytter vores blødsødenhed bl.a. hos Menneskerettighedsdomstolen. Det skal vi også ha’ lavet om på.

Men nu starter vi med at sende de kriminelle rumænere retur til afsoning i hjemlandet. Vi forventer handling fra regeringens side! Hellere i dag end i morgen!

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
82 kommentarer
Vis kommentarer