Samtlige partier i Folketinget er enige i dette

Peter Skaarup. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, skriver om politik og samfund.

I denne uge faldt dommen over James Schmidt (tidligere Lual Lual), en 28-årig mand med sudansk baggrund, der blev idømt livstid for rovmord på to pensionister på Østerbro. En helt usædvanlig grov og afstumpet forbrydelse.

En af disse pensionister var Inez Hasselblad, som var mor til Malene Hasselblad. Malene var meget tæt knyttet til sin mor, og hun har gennemgået en sorg, som ikke kan sidestilles med den sorg, vi alle uundgåeligt møder, når vi oplever tab på vores vej gennem livet.

Når man frarøves et meget nærtstående familiemedlem ved en forbrydelse – et forsætligt drab – er der tale om en helt anden smerte, et traume, og i mange tilfælde en voldsom forringelse af de efterladtes livskvalitet.

En økonomisk erstatning vil ikke kunne bringe Inez Hasselblad eller andre afdøde tilbage, men det vil kunne være et symbolsk plaster på et sår, som nok aldrig fuldt vil hele. Fra samfundets side vil det være udtryk for en anerkendelse af, at de efterladte har været udsat for en uretfærdighed og en helt særlig følelsesmæssig belastning, som vi som samfund - som fællesskab - påtager os et ansvar for.

Den sorg voksne børn kan opleve, når man ved en forbrydelse pludselig frarøves et meget nært familiemedlem, er ikke nødvendigvis mindre, end hvis man var mindreårig, og det er heller ikke nødvendigvis afgørende, om man var hjemmeboende eller ej.

Derfor bør den personkreds, som har mulighed for at få tilkendt godtgørelse for tort, psykisk smerte og lidelse udvides til at omfatte efterlevende børn, uanset alder og uanset om barnet boede sammen med den afdøde på gerningstidspunktet.

Det har vi haft en god debat om i Folketinget for nylig, hvor Dansk Folkeparti, sammen med Det Konservative Folkeparti, fremsatte forslag om at ligestille voksne, udeboende børn med mindreårige, hjemmeboende børn i tilfælde af, at man har fået frarøvet et meget nært familiemedlem ved en forbrydelse. Forslaget blev taget godt imod af samtlige Folketingets partier, og justitsministeren lovede under debatten at tage initiativ til en ændring af lovgivningen på baggrund af vores forslag.

Det er vi i Dansk Folkeparti rigtigt glade for. For det er kun rimeligt.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
20 kommentarer
Vis kommentarer