Skaarup: Grænsekontrol er et værn mod økonomisk sammenbrud 

Peter Skaarup. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, skriver om politik og samfund.

Grænsekontrol har til alle tider været fundamentet for en selvstændig stats suverænitet. Hvis man som stat ikke holder øje med, hvem der flytter ind og ud, vil samfundet på et tidspunkt risikere at bryde sammen. 

Vi så tilbage i 2015, hvordan Løkke-regeringen stod handlingslammet og lod migranter vandre ind over grænsen i tusindtal. For på det tidspunkt havde Danmark ingen grænsekontrol, og derfor formåede man heller ikke at dæmme op for strømmen af migranter. Siden blev man klogere, men grænsekontrollen er stadig ikke gjort permanent og risikerer at blive sløjfet igen af et nyt flertal i Folketinget efter valget - eller af EU. 

Der er mange paradokser i modstanden mod grænsekontrollen ved Tyskland. Et af de store er, at en ekstremt omfattende kontrol med alle rejsende i lufthavnene er helt ukontroversiel og accepteret af alle, mens en mindre systematisk kontrol ved landegrænsen i nogles øjne er langt mere problematisk. Men hvorfor egentlig? Hvorfor accepterer de kritiske røster ikke indsmugling af våben på et fly, men gerne i en bil, båd eller tog? 

Grænsekontrollen er et værn mod økonomisk sammenbrud 

Danmark er et generøst velfærdssamfund, hvor vi har en fantastisk tradition for at hjælpe de svageste. Desværre har indvandringen fra Mellemøsten lagt beslag på store ressourcer og fører desværre løbende til en udhuling af kernevelfærden, fordi mellemøstlige indvandrere set som gruppe dræner velfærden pga. manglende deltagelse på arbejdsmarkedet og uvilje hos nogle mod at lade sig integrere og bidrage via skatter og lovlydig adfærd til velfærdssamfundets opretholdelse. 

Når der ingen grænsekontrol er, kan hvem som helst snige sig ind i Danmark og vi har ingen chance for at sortere i overført betydning skidt fra kanel. Det er og kan blive både meget dyrt ift. forsørgelse af uintegrerbare indvandrere, men også farligt, når de illegale migranter måtte komme med ufred. 

Heldigvis virker grænsekontrollen godt, hvilket denne artikel så rigt dokumenterer

Men perfekt er kontrollen ikke, da den primært er organiseret omkring hovedvejene til Tyskland. I DF ønsker vi naturligvis grænsekontrollen gjort permanent og udbygget, så den dækker hele den fysiske grænse mod Tyskland enten via hegn eller fysisk kontrol fra politiet eller Hjemmeværnet. 

Velfærdssamfundets fremtid afhænger af vores evne til at sætte grænser og holde de uønskede migranter ude. Alternativet kan blive, at velfærdssamfundet ganske enkelt løber tør for varme hænder og penge til at betale for dem. Derfor går DF til valg på udbygning af og permanentliggørelse af grænsekontrollen. 

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
117 kommentarer
Vis kommentarer