Skaarup: Ikke flere som Einer, nedlæg regionerne

Den ubehagelige historie om 92-årige Einar Flintrup godtgør, at det er tid at gøre op med kassetænkningen i det danske sundhedsvæsen, skriver Peter Skaarup.
Foto: Tareq Mikkel Khan
Den ubehagelige historie om 92-årige Einar Flintrup godtgør, at det er tid at gøre op med kassetænkningen i det danske sundhedsvæsen, skriver Peter Skaarup. Foto: Tareq Mikkel Khan

Peter Skaarup. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, skriver om politik og samfund.

Jeg fik noget at tænke over på grund af den ubehagelige historie om 92-årige Einar Flintrup. Ejner er ensom, næsten blind og lider af diabetes, men Helsingør Kommune ville ikke give ham en plejehjemsplads. Den 29. januar blev han fundet hjælpeløs i sit hjem af en hjemmehjælper, hvorefter han blev indlagt på hospitalet, ifølge Helsingør Dagblad.

Før medieomtalen mente kommunen ikke, at han var trængende nok til en plejehjemsplads. Det har så ændret sig nu.

Men ærlig talt, skal der virkelig medieomtale til, før borgerne kan være sikre på at få den velfærd, de fortjener? Og hvad sker der rundt om i det ganske land, når der ikke lige er en vagthund som Helsingør Dagblad, Ekstra Bladet og BT?

Svaret kan jeg ikke give 100 procent, men jeg ved, at en del af svaret hænger sammen med den kommende sundhedsreform. Et af hovedmålene set med Dansk Folkepartis øjne, når forhandlingerne starter, er, at borgere som Einer ikke skal kunne blive offer for forskellige offentlige instansers 'kassetænkning'.

Det er velkendt, at kommuner kan begå fejl ved ikke at tildele plejehjemspladser i tide. Der kan i øvrigt være gode grunde til at lade ældre blive i eget hjem, men i Einers tilfælde var det tydeligvis en fejl. Sagen er, at plejehjemspladser koster meget i de kommunale kasser, og det medfører undertiden 'kassetænkning'. Omvendt hører hospitalerne under regionerne, og de prøver at få patienterne udskrevet hurtigst muligt. Nogle gange lidt for hurtigt. For så bliver de udskrevne patienter jo kommunens ansvar. Igen er der tale om 'kassetænkning'.

Det er derfor, vi er nødt til at forbedre det gamle sundhedssystem. Det fungerer godt på mange punkter, men en reform kan gøre det endnu bedre både for borgere og ansatte. Det er det, sundhedsreformen handler om.

I Dansk Folkeparti ønsker vi at nedlægge regionsrådene og bruge besparelserne på borgere og ansatte. En nedlæggelse af regionerne vil nemlig automatisk betyde, at kommunerne får et større ansvar. De får også flere penge. Det skal ikke kunne betale sig for hverken kommuner eller regioner at 'kassetænke' som nu.

Vi tror derfor på en løsning, hvor regionerne bliver nedlagt, og kommunerne og staten får større magt over drift og økonomi i sygehusene.

Det er mit håb, at alle partier i Folketinget deltager aktivt og konstruktivt i sundhedsforhandlingerne.

Det er vigtigt for borgerne, herunder Einer, som jeg ønsker alt det bedste.

Vi byder dig velkommen til at deltage i debatten på Ekstra Bladets Opinionen. Få enkle regler skal overholdes.

  • Du skal anføre dit fulde navn, dvs. fornavn og efternavn.
  • Racistiske eller injurierende kommentarer er forbudt.
  • Indlæg med personlige/private oplysninger slettes.
  • Grove angreb på personer frabedes.
  • Irrelevante indlæg risikerer at ryge ud af debatten.
40 kommentarer
Vis kommentarer